Civil Society NGO Directory


-baza de date ONG-

Cautare avansata

INREGISTREAZA-TE IN
CATALOGUL SOCIETATII CIVILE

ABA-DEL-TIN

Denumire: ABA-DEL-TIN

Data ultimei actualizari: 18-12-2008

 
Cod fiscal: 17538447

Certificatul de inregistrare: 9 din data de 20/04/2005

Anul infiintarii: 2005

IBAN RO46 BTRL 0340 1205 1999 47XX

Banca Transilvania

Sucursala Suceava

Misiune / Scop
Sprijinirea tinerilor defavorizati
Formarea pe tot parcursul vietii

Beneficiari
Copii si tineri

Elevi si studenti

Grupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale)
- copii
- familii monoparentale
- persoane afectate de violenta in familie

Grupuri profesionale

Publicul general

Domeniul principal de activitate:
     Educatie si cercetare
      - Educatie
      - Formare profesionala

Domeniu secundar:
     Social
      - Combaterea discriminarii

     International
      - Cooperare transfrontaliera


Obiective
- promovarea drepturilor omului;
- sprijinirea programelor de reformă în învăţământ, sănătate şi pe plan social;
- comunicarea interculturală ca bază a dinamicilor sociale pentru promovarea culturii şi tradiţiilor bucovinene;
- promovarea toleranţei şi a egalităţii şanselor;
- dezvoltarea unor servicii de consiliere şi orientare în carieră pentru tinerii defavorizaţi;
- promovarea culturii şi tradiţiilor bucovinene;
- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şi programe de prevenire a abandonului şcolar; a delincvenţei juvenile, a traficului de fiinţe umane, prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a altor situaţii de risc;
- efectuează studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calităţii vieţii şi calităţii educaţiei şi iniţiază, în baza rezultatelor, programe educaţionale la nivel local şi naţional pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenând factorii decizionali şi alte instituţii ale societăţii civile în rezolvarea lor;
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi şi programe de Educaţie pentru Sănătate;
- apărarea şi monitorizarea drepturilor copiilor şi tinerilor din instituţiile de învăţământ, de ocrotire socială (Centre de Plasament şi centre de tip familial sucevene) şi a copiilor încredinţaţi în asistenţă maternală, plasament familial respectându-se Legislaţia României şi Convenţia Drepturilor Copilului;
- organizarea unor cooperări internaţionale cu asociaţii şi federaţii similare;
- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice, turistice, cultural – educaţionale, sportive;
- dezvoltarea proiectelor care determină interrelaţionarea politicilor culturale cu cele sociale şi educaţionale;
- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi civice, de estetică, (şcoli de vară, tabere pentru copii şi tineri, acţiuni de ecologizare, campanii de informare pe diverse probleme, etc.);
- organizarea şi participarea la manifestări culturale şi cu caracter religios (simpozioane, colocvii, conferinţe, cenacluri, seminarii, târguri) interne şi internaţionale;
- realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii educaţionale şi diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
- organizarea unor concursuri educaţionale, culturale, artistice, între instituţiile şcolare şi instituţiile de ocrotire socială;
- organizarea unor activităţi de învăţământ;
- organizarea unor acţiuni pentru crearea securităţii, bunăstării şi stabilităţii familiei şi copilului;
- promovarea unor proiecte şi programe pentru copiii şi tinerii de diferite etnii;
- alte acţiuni compatibile cu statutul asociaţiei.

Scurta prezentare a organizatiei
Asociatia activeaza in domeniile social, educational si cultural-artistic, incercand sa aduca o raza de speranta si bucurie celor mai vulnerabili semeni ai nostri: copiii, tinerii si familiile predispuse cazurilor de abuz, violenta si incalcarea drepturilor copiilor si tinerilor.
Organizatia noastra desfasoara si cursuri de formare continua sau recalificare pentru adulti.

Organizatia in cifre:
3 ani de activitate
3 programe de formare continua
7 bursieri din randul tinerilor orfani (bursieri Blue Heron)
4 proiecte Phare derulate sau aflate in curs de derularePentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.

inapoi sus