Civil Society NGO Directory


-baza de date ONG-

Cautare avansata

INREGISTREAZA-TE IN
CATALOGUL SOCIETATII CIVILE

ACCESS Asociatia pentru Cresterea Comunitatii prin Egalitate de Sanse si Sanatate

Denumire: ACCESS Asociatia pentru Cresterea Comunitatii prin Egalitate de Sanse si Sanatate

ACCESS Association for Community Building through Equal Opportunities and Health

Data ultimei actualizari: 09-02-2015

 
Cod fiscal: 34019008

Anul infiintarii: 2015

Misiune / Scop
A.C.C.E.S.S. - se străduiește să cultive spiritul civic în rândul comunităților.
A.C.C.E.S.S. – dorește să promoveze și să ofere oportunități de dezvoltare profesională, economică și socială în domeniul educației, sănătății și organizațiilor, în rândul grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii, grupurile etnice, persoanele fără ocupație, tinerii și vârstnicii din comunități, inclusiv din cele defavorizate.
A.C.C.E.S.S. – urmărește să contribuie la accesul ridicat al tinerilor, femeilor, romilor și altor categorii de persoane vulnerabile la gama largă de servicii de sănătate de calitate și să educe comunitatea cu privire la importanța stilului de viață sănătos.
A.C.C.E.S.S. – urmărește să dezvolte participarea actorilor comunitari (indivizi, grupuri locale, organizații) în probleme de sănătate, urmărind mobilizarea și capacitarea acestora în scopul îmbunătățirii stării de sănătate.
A.C.C.E.S.S. – urmărește implicarea organizațiilor locale în acțiuni ce promovează egalitatea de șanse și stilul de viață sănătos.
A.C.C.E.S.S. – urmărește dezvoltarea personală și profesională, orientarea și reconversia vocațională, integrarea pe piața muncii a persoanelor.


Beneficiari
Comunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)

Grupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale)
- copii
- persoane varstnice
- persoane cu dizabilitati fizice si somatice
- familii monoparentale

Persoane cu nivel de trai scazut
- Persoane fara venituri sau cu venituri mici
- Someri

Copii si tineri

Elevi si studenti

Domeniul principal de activitate:
     Social
      - Combaterea discriminarii
      - Eliminarea saraciei
      - Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca
      - Servicii sociale

Domeniu secundar:
     Dezvoltare
      - Dezvoltare comunitara

     Sanatate
      - Educatie pentru sanatate


Obiective
a) lupta împotriva exploatării și inegalităților sociale pe diverse criterii (gen, etnie, vârstă, religie, etc.);
b) educarea grupurilor și organizațiilor locale pentru adoptarea bunelor practici ale cetățeniei și inculcarea normelor solidarității, egalității de șanse în educație, pe piața muncii, în organizații și în sănătate;
c) sensibilizarea grupurilor și organizațiilor locale cu privire la rolul pe care fiecare îl joacă în educarea responsabilității civice a membrilor acestora;
d) ridicarea statutului femeilor în societate și reducerea inegalităților de gen în accesul la piața muncii, în retribuirea egală pentru contribuții și competențe egale;
e) lupta împotriva violenței de gen în spațiul public și privat (violența domestică) și reducerea efectelor sale dăunătoare asupra indivizilor, organizațiilor și comunităților;
f) creșterea aportului pe care femeile, din orice categorie socială, îl au în educație și sănătate
g) ajutorarea și generarea de programe de formare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune profesională a femeilor și a altor grupuri aflate în risc de excluziune socială
h) cultivarea capabilității femeilor, tinerilor și romilor să-și realizeze propriile idealuri prin puterea de a influența deciziile care le afectează șansele la nivelul familiei, comunității și organizațiilor din care fac parte
i) formarea și orientarea profesională a persoanelor pentru o mai bună integrare pe piața muncii, optimizarea activităților la locul de muncă și îmbunătățirea performanțelor socio-profesionale
j) educarea mediului organizațional cu privire la tematica sănătății, egalității de șanse și a altor topici de interes prin oferirea de servicii de training, consultanță organizațională, diagnoză și intervenție


Scurta prezentare a organizatiei
A.C.C.E.S.S. are drept vocație să contribuie la creșterea coeziunii sociale în România prin activități desfășurate în plan local care să implice participarea și sprijinul agenților de orice tip (grupuri, organizații locale, dar și membrii comunităților – femei și bărbați, de orice religie, etnie, vârstă, orientare politică, etc.) prin educarea conștientizării acestora față de importanța fiecărui gest de solidaritate în rezolvarea problemelor în sfera egalității șanselor și sănătății.


Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.

inapoi sus