Civil Society NGO Directory


-baza de date ONG-

Cautare avansata

INREGISTREAZA-TE IN
CATALOGUL SOCIETATII CIVILE

Asociația pentru Dezvoltare, Educare și Promovare în Turism

Denumire: Asociația pentru Dezvoltare, Educare și Promovare în Turism

Association for Development, Education and Tourism Promotion

Data ultimei actualizari: 03-06-2016

 
Cod fiscal: 29115007

Anul infiintarii: 2011

IBAN RO51BRDE080SV98746850800

Banca BRD

Misiune / Scop
sociația pentru Dezvoltare, Educare și Promovare în Turism - România este persoană juridică română, fără scop lucrativ sau patrimonial, funcţionând ca persoană juridică de drept privat, care reuneşte în cadrul ei iubitori ai turismului de orice fel, îşi propune să promovează turismul românesc sub toate aspectele sale.

Beneficiari
Copii si tineri

Elevi si studenti

Grupuri profesionale

Intreprinzatori

Fauna si flora

Domeniul principal de activitate:
     Educatie si cercetare
      - Cercetare
      - Formare profesionala
      - Educatie

Domeniu secundar:
     Sport si recreere
      - Turism
      - Hobby si activitati de recreere
      - Sport pentru amatori

     Cultura si media
      - Cultura
      - Arte
      - Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural


Obiective
Obiectivele asociaţiei pentru realizarea scopului propus constă în desfăşurarea următoarelor proiecte/progame:
-  Promovarea turismului românesc pe plan intern şi internaţional prin intermediul proiectelor, programelor, acțiunilor derulate în acest sens;
- Practicarea şi popularizarea diferitelor forme de turism: turism de agrement şi sportiv; turism balnear şi de odihnă; turism montan şi ecoturism; turism ecvestru şi cicloturism; turism cultural şi religios; turism de aventură; agroturism şi promovarea tradiţiilor folclorice si obieciurilor populare; elementelor gastronomice; turism de cercetare şi economic; excursii şi drumeţii etc;

Scurta prezentare a organizatiei
uridică română, fără scop lucrativ sau patrimonial, funcţionând ca persoană juridică de drept privat, care reuneşte în cadrul ei iubitori ai turismului de orice fel, îşi propune să promovează turismul românesc sub toate aspectele sale.
Asociaţia ADEPTurism România este una nonguvernamentală, apolitică si autonomă.
 Obiectivele asociaţiei pentru realizarea scopului propus constă în desfăşurarea următoarelor proiecte/progame:
-  Promovarea turismului românesc pe plan intern şi internaţional prin intermediul proiectelor, programelor, acțiunilor derulate în acest sens;
- Practicarea şi popularizarea diferitelor forme de turism: turism de agrement şi sportiv; turism balnear şi de odihnă; turism montan şi ecoturism; turism ecvestru şi cicloturism; turism cultural şi religios; turism de aventură; agroturism şi promovarea tradiţiilor folclorice si obieciurilor populare; elementelor gastronomice; turism de cercetare şi economic; excursii şi drumeţii etc;
-  Editarea și tipărirea de lucrări de specialitate, publicaţii de profil, reviste, ziare, almanahuri, hărţi, ghiduri, pliante, postere, afişe, monografii, agende, cataloage, etc;
- Crearea și dezvoltarea unei platforme web pentru înregistrarea și promovarea tuturor agenților economici care activează în turism și servici conexe;
-  Organizarea de festivaluri, concursuri, mese rotunde, simpozioane, seminarii, colocvii, dezbateri, workshopuri, în colaborare/parteneriat cu Ministerul Turismului, Mediului, alte ministere de resort, organisme publice și/sau private interesate.
- Propune și susține inițiative legislative în domeniul turismului, asigurarea unui cadrul concurenţial egal și promovare de măsuri financiare-fiscale privind activitățile comerciale din industria turismului.
 - Organizarea de cursuri și programe de educare, școlarizare, pregătire, perfecționare a elevilor, studenţilor, tinerilor absolvenţi, lucrătorilor din turism, șomerilor și altor persoane care vor să obțină calificare, specializare în domeniul curricular al serviciilor de turism, alimentație publică și servicii conexe.
- Consultanţă de specialitate, membrilor săi în domeniul turismului, asigurând informare, consultanţă și asistenţă privind clasificarea unităţilor de turism, licenţierea agenţiilor de turism, omologarea traseelor turistice, traseelor şi pârtiilor de schi, amenajarea unei zone sau stațiuni turistice, obţinerea acreditărilor pentru centrele de informare turistică, autorizarea plajelor în scop turistic, autorizarea activi


Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.

inapoi sus