Civil Society NGO Directory


-baza de date ONG-

Cautare avansata

INREGISTREAZA-TE IN
CATALOGUL SOCIETATII CIVILE

Care sunt conditiile necesar a fi indeplinite pentru inrgistrarea unei asociatii/fundatii?

Data: 11-08-2014
Care sunt conditiile necesar a fi indeplinite pentru inrgistrarea unei asociatii/fundatii?

Inregistrarea unei asociatii/fundatii presupune parcurgerea etapelor prevazute in Ordonanta 26/2000, mai exact intocmirea si obtinerea documentelor mantionate la raspunsul la intrebarea 3 de mai sus. Se va avea grija ca atat actul constitutiv, cat si statutul sa aiba continutul prevazut de lege.

Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)    datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; 
b)    exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus; 
c)    denumirea asociatiei; 
d)    sediul asociatiei; 
e)    durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; 
f)    patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie; 
g)    componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; 
h)    persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice; 
i)    semnaturile membrilor asociati. 

   Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: 
a)    elementele prevazute anterior, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h); 
b)    precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei; 
c)    modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat; 
d)    drepturile si obligatiile asociatilor; 
e)    categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; 
f)    atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei; 

Redirectionarea impozitului pe profit de catre companii – libertatea contibuabililor si sprijinirea sectorului neguvernamental Firma de avocatura Razvan Dinca si Asociatii se alatura retelei pro bono Cum se poate inregistra o asociatie/fundatie la judecatorie? Care sunt asemanarile si deosebirile intre asociatie si fundatie? Reglementarea voluntariatului in Romania. Legea 78/2014-perspective, noutati, drepturi Avocatul Poporului atrage atentia asupra prevederilor legale lacunare privind protectia persoanelor cu handicap Consultare publica in ianuarie 2014 privind propunerea legislativa referitoare la adoptarea de masuri specifice in vederea dezvoltarii comunitatilor sarace din Romania Asociatiile din domeniul agricol intre cresterea reprezentativitatii si limitarea dreptului la asociere Imbunatatirea cadrului legal si fiscal privind sectorul ONG din Romania Implicarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si elaborare a actelor normative