Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania

0

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) deruleaza in perioada septembrie 2012  – august 2013, in parteneriat cu Fundatia PACT – Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare, proiectul “Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania”, Cod SMIS: 40118, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013.

In contextul in care majoritatea organizatiilor neguvernamentale se concentreaza pe asigurarea sustenabilitatii serviciilor oferite beneficiarilor directi, formarea in domeniul advocacy, politici publice si elaborarea de strategii de advocacy, nu au reprezentat prioritati in dezvoltarea lor organizationala. Aceasta situatie a afectat negativ capacitatea ONG-urilor de a contribui la imbunatatirea politicilor publice si  de a sprijini autoritatile publice in procesul de formulare, implementare si evaluare a politicilor.

Pentru a remedia aceasta situatie, proiectul “Advocacy si politici publice pentru dezvoltare sociala in Romania” isi propune sa dezvolte capacitatea proprie a organizatiilor neguvernamentale din Romania de a formula politici publice in colaborare cu autoritatile publice. Astfel, FDSC si PACT isi propun sa contribuie la cresterea capacitatii proprii, precum si a membrilor Grupului de lucru pentru Metoda Deschisa de Coordonare (GL-MDC) in domeniul Incluziunii Sociale, de a initia campanii de advocacy si de a participa in mod efectiv si eficient la identificarea celor mai bune solutii de politici publice in domeniul incluziunii sociale impreuna cu autoritatile publice.

Prin acest proiect, FDSC si PACT vor elabora trei strategii de advocacy: doua pentru FDSC si una pentru PACT. Acestea vor fi dezvoltate de cei doi parteneri sub indrumarea a doi experti locali in advocacy si se vor baza pe analiza de oportunitate a tuturor domeniilor de interes pentru cele doua organizatii

In acest sens, cei doi parteneri vor organiza doua sesiuni de instruire in politici publice si advocacy la care vor participa proprii angajati, dar si membri ai grupului de lucru pentru Metoda Deschisa de Coordonare. Tematicile ce urmeaza a fi abordate in cadrul cursurilor cuprind printre altele:  definitii, concepte, abordari strategice in schimbarea politicilor publice, planificarea strategiei de advocacy, strategii de colaborare, abordari in functie de comunicarea cu decidentii, campanii de educare publica si mobilizare a cetatenilor, instrumente pentru analiza  triangulara si dinamica politica, instrumente pentru analiza actorilor si factorilor interesati.

Pe toata durata proiectului partenerii vor monitoriza evolutia politicilor publice, masurile initiate de autoritatile publice si legislatia in domeniul incluziunii sociale si vor realiza o analiza a  mecanismelor de dialog institutional ale autoritatilor publice centrale si locale din domeniul social si procesul de elaborare a politicilor publice in acest domeniu.

Valoarea totala eligibila a proiectului (fara TVA) este de 483.130 lei, din care: 473.467,40 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul Social European si 9.662,60 lei – cofinantarea eligibila a beneficiarului.