Calendarul concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational

0

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 612 din data de 2 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 5-a.

Depunerea portofoliului cu documentele prevazute de Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational va avea loc in perioada 29-30 octombrie 2013.

In perioada 4-7 noiembrie 2013 se va realiza evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul Ministerului Educatiei Nationale.

Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea rezultatelor evaluarii se va realiza in data de 8 noiembrie 2013.

In data de 22 noiembrie 2013 se va emite ordinul ministrului privind inscrierea cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in management educational.

Sursa: juridice.ro