Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice din Alba Iulia alimentat cu energie din surse regenerabile

0

In urma cu cateva zile au fost finalizate lucrarile de montare a instalatiei de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice la imobilul care adaposteste Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice din municipiul Alba Iulia. Instalatia de generare a energiei electrice de la Centru formata din 54 de panouri fotovoltaice cu o putere de 150 W fiecare si 2 invertoare cu o putere de 4 kW fiecare rezultand o putere electrica totala instalata de 8,1 kW  (Pi = 8,1 kWp).

Centrul este cea de-a doua cladire publica din cele patru pentru care Primaria si Consiliul local Alba Iulia doresc alimentarea cu energie din surse regenerabile. Lucrarile se realizeaza in cadrul proiectului „Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative, a urmatoarelor institutii publice din Municipiul Alba Iulia: Colegiul Tehnic «Dorin Pavel», Caminul pentru Persoane Varstnice, Centrul de Zi pentru Varstnici, Directia Programe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia”.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial «Cresterea Competitivitatii Economice», Axa Prioritara 4 «Cresterea eficientei energetice si a eficientei furnizarii in contextul schimbarilor climatice», Domeniul de Interventie 4.2. «Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi» Valoarea totala a bugetului de proiect este de 8.868.552,43 lei (inclusiv TVA), din care asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 6.185.629,00 lei.

In cele patru institutii selectate pentru acest proiect isi au rezidenta sau isi petrec majoritatea timpului liber peste 800 de persoane varstnice (Caminul de Persoane Varstnice si Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice), invata peste 1300 de elevi (Colegiul Tehnic «Dorin Pavel») si lucreaza 25 de experti locali in managementul proiectelor cu finantare nerambursabila (Directia Programe).

Pentru mai multe informatii contactati Directia Programe din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 6, 510097, Alba Iulia, persoana de contact: Nicolaie MOLDOVAN, Sef serviciu Proiecte Comunitare, nr. tel: 0258 / 813 736; e-mail: [email protected]