CONCURS de selectare a unui REDACTOR STIINTIFIC/RECENZENT din ROMANIA pentru a efectua verificarea calitatii traducerii unei carti cu caracter juridic din limba engleza in limba romana

0

Prezentul concurs este desfasurat in contextul proiectului „Imbunatatirea respectarii dreptului la libertatea si siguranta persoanei in Moldova”, implementat de Programul de Drept al Fundatiei Soros-Moldova (PD/FSM) in perioada 2011 – 2013.

Lucrarea propusa spre traducere (“European Criminal Law”, 2nd ed., André Klip) descrie configuratia in dezvoltare a sistemului justitiei penale al Uniunii Europene, prezentand o imagine coerenta si cuprinzatoare a legislatiei adoptate si a jurisprudentei la nivelul UE, precum si a influentei sale asupra dreptului penal si de procedura penala la nivel national. Cartea include analiza unei multitudini de decizii judecatoresti si instrumente juridice, care alcatuiesc Dreptul Penal European. Lucrarea acopera recentele evolutii de la intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona in 2009, incluzand o analiza complexa a practicii rezultate in urma aplicarii noilor instrumente juridice. In aceasta carte sunt supuse analizei materialele juridice relevante pentru practica statelor membre ale Uniunii Europene si care pot servi drept model de bune practici pentru Republica Moldova, mai ales in perspectiva asocierii la Uniunea Europeana. Lucrarea este scrisa pentru practicieni, academicieni si studenti.

Volumul estimativ al traducerii – 1100 pagini conventionale (1 pagina contine 1800 de caractere cu spatii). Perioada de executare a traducerii este 30 iulie – 20 decembrie 2013.  Pe parcursul perioadei de executare a comenzii si la finisarea ei, FSM va supune verificarii calitatii lucrului efectuat partile/capitolele de carte traduse.

Obiectul concursului

In urma concursului, va fi selectat un redactor stiintific/recenzent din Romania care va evalua periodic calitatea traducerilor efectuate, asigurand astfel buna executare a contractului de prestare a serviciilor de traducere. Textul traducerii va fi transmis spre verificare in patru parti succesive, aproximativ egale. Redactorul va citi fiecare pagina in parte, va face recomandari specifice si propuneri traducatorului pentru imbunatatirea calitatii lucrului efectuat, va urmari revizuirea de catre traducator a propriei traduceri in conformitate cu recomandarile facute, va aproba textul revizuit in cadrul transei si va face recomandari fundatiei pentru efectuarea platilor pe transa. Recomandarile facute nu vor purta un caracter general, ci dimpotriva, vor fi detaliate si argumentate. Revizuirea se va face in Track Changes.

Evaluarea si propunerile de redactare se vor face in baza urmatoarelor criterii:

 1. Corespunderea terminologiei juridice in limba romana, inclusiv traducerea termenilor specializati prin echivalentul consacrat;
 2. Acuratete in pastrarea mesajului transmis de textul original;
 3. Fluenta stilului si topica frazelor in limba romana.

Calificare si experienta necesare

Pot participa la concurs doar persoanele cu experienta avansata de lucru in domeniul legislativ in Romania, in cadrul diverselor institutii europene, inclusiv experienta de lucru cu acte normative europene si echivalentele lor in limba romana. 

Candidatii selectati trebuie sa posede:

 • Studii universitare si post universitare in Drept urmate in Romania si in strainatate, Experienta demonstrata de cunoastere a limbii engleze si a terminologiei juridice in engleza si a echivalentului consacrat in limba Romana.
 • Cunoastere demonstrata si experienta de lucru cu si pentru institutiile Uniunii Europene in calitate de expert, traducator, autor de proiecte de acte normative etc.
 • Experienta in domeniul editarii/redactarii stiintifice a textelor juridice in limba romana si engleza, care poate reiesi din CV.
 • Abilitati avansate de comunicare si analiza.
 • Capacitate de expunere si scriere coerenta, structurata si accesibila.
 • Flexibilitate in relatiile cu reprezentantii Fundatiei Soros-Moldova, alti experti/consultanti identificati in cadrul proiectului, precum si cu beneficiarii proiectului.

Supravegherea activitatilor

Activitatea redactorului stiintific/ a recenzentului  va fi sustinuta din fondurile Programului de Drept al Fundatiei Soros – Moldova. La sfarsitul fiecarei perioade de executare a contractului, redactorul va prezenta un raport de activitate in care vor fi descrise toate lucrarile efectuate si documentele elaborate. Prestatia redactorului va fi monitorizata, coordonata si evaluata de catre reprezentantii Programului de Drept al Fundatiei Soros-Moldova.

Evaluarea performantelor

 • Performantele redactorului vor fi apreciate in baza urmatorilor indicatori:
 • Calitatea activitatilor intreprinse;
 • Coerenta analizelor si solutiilor propuse;
 • Calitatea documentelor elaborate;
 • Respectarea termenelor limita de efectuare a lucrarilor  si raportare;
 • Volumul informatiei analizate/prelucrate.

Modalitatea de participare la concurs

Persoanele interesate vor trimite CV-ul, dovada cunoasterii limbii engleze, descrierea unor activitati similare sau comparabile si oferta financiara exprimata in valoare neta USD per pagina conventionala (1 pag conventionala contine 1800 caractere cu spatii)  la adresa de e-mail: [email protected] pana la data de 23 septembrie 2013, ora 13.00, cu mentiunea „Redactor traducere. Programul de Drept”.

Fundatia Soros-Moldova (FSM) este o organizatie neguvernamentala, nonprofit si apolitica, care are ca scop promovarea valorilor societatii deschise in Moldova. Fundatia contribuie la democratizarea societatii prin elaborarea si implementarea unor programe in diverse domenii.