ONG-urile ar putea intra pe piata achizitiilor publice

0

Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ANRMAP au lansat spre dezbatere publica Proiectul de lege privind achizitiile publice. Principala noutate legislativa adusa de proiect este includerea unei sectiuni destinate regelementarii cadrului privind atribuirea unui contract de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice. Preluand dispozitiile privind contractele rezervate din Directiva nr. 2014/24/UE a Parlamentului European, proiectul de lege prevede ca autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar atelierelor protejate sau operatorilor economici care au ca scop principal integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu dizabilitati sau defavorizate.

Avand in vedere experienta acumulata de catre furnitorii nonprofit de servicii sociale si de catre actorii economiei sociale, Institutul de Economie Sociala al FDSC, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Reteaua Intreprinderilor Sociale de Insertie, Federatia Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania – membra a Coalitiei Economiei Sociale, Confederatia Caritas Romania, DizabNet Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) si Institutul pentru Politici Publice au adresat ANRMAP o serie de recomandari pe baza proiectului de lege.

Organizatiile semnatare propun o serie de modificari la proiectul de lege, care:

1. sa aduca legislatia nationala in linie cu legislatia europeana si din statele membre ale UE in ceea ce priveste achizitiile sociale si accesul unitatilor protejate, al intreprinderilor sociale de insertie la achizitiile din fonduri publice, dat fiind rolul cheie al acestora in incluziunea activa a persoanelor defavorizate.

2. sa contribuie la atingerea obectivelor Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei (2014-2020) inclusiv prin intermediul achizitiilor directe, complementare masurilor legate de prestatii si servicii sociale pe care Ministerul le are in vedere

3. sa contribuie la punerea in practica cu succes a Legii economiei sociale, contribuind la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre autoritatile publice si actorii economiei sociale. 

In acest sens, organizatiile semnatare recomanda rezervarea dreptului furnizorilor de servicii sociale, organizatii nonprofit, de a participa la proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice destinate exclusiv serviciilor  sociale.

Avand in vedere linia europeana in ceea ce priveste politicile publice in domeniul economiei sociale, este necesar ca si la nivelul legislatiei nationale sa se prevada posibilitatea de rezervare a contractelor pentru servicii de interes general pentru anumite tipuri de operatori care indeplinesc conditiile prevazute in Directiva 2014/24/UE, articolul 77.

Astfel, se are in vedere caracterul specific al serviciilor de interes general (autoritatea contractanta achizitioneaza un servicu care este livrat cetatenilor, acestia avand posibilitatea limitata de a controla conditiile de livrare) si necesitatea asigurarii respectarii interesului consumatorilor / beneficiarilor de astfel de servicii precum si necesitatea pastrarii costurilor publice la un nivel redus prin caracterul non-profit sau cu profit limitat al furnizorilor. 

Textul integral al scrisorii este disponibil aici.

Tabelul comparativ al amendamentelor este disponibil aici.

Persoana de contact: Raluca Simbotin, tel: 021.310.01.77 sau e-mail [email protected]fdsc.ro.