Petitie APFFPR la Metodologia de aplicare a Deciziei ANC nr 474 din 9 dec 2014

0

Nr. 28/ 22 Ianuarie 2015

Catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)

In atentia Domnului Presedinte Nicolae Postavaru,

Referitor: Petitie la Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014, publicata in data 21.01.2015 pe site-ul www.anc.edu.ro

Stimate Domnule Presedinte,

In urma analizei Metodologiei de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator,  supusa spre consultare publica, va aducem la cunostinta punctul de vedere si obiectiile Asociatiei Patronale a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR):

1. Solicitam eliminarea platii unei taxe suplimentare pentru avizarea fiecarui formator inclus in dosarul de autorizare

Motivatia

Ordonanta nr. 129/2000 republicata, prevede ca: in vederea autorizarii furnizorii de formare profesionala trebuie sa plateasca taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii [art. 39, alin.1]. Tot la art. 39 alin. 2 este prevazut ca:

(2) Nivelul taxei de autorizare este de doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata.

In conformitate cu HG 1091/2014 publicat in MO 902 din 11.12.2014, salariul minim garantat in plata este de 975 lei incepand cu data de 1 ianuarie 2015, urmand ca el sa devina 1050 lei incepand cu data de 1 iulie 2015. Pentru fiecare program de formare profesionala pentru care se solicita autorizarea, furnizorul de formare profesionala plateste astazi o taxa de autorizare de 1950 lei, urmand ca aceasta taxa sa se majoreze la valoarea de 2100 lei din 1.07.2015.

Furnizorii de formare profesionala nu sunt de acord cu impunerea printr-o decizie interna nejustificata a platii unei taxe suplimentare pentru avizarea formatorilor, avizare care se face obligatoriu si prin dosarul de autorizare. Aceasta taxa suplimenteaza valoarea impusa de prevederile OG 129/2000, conducand la majorarea nejustificata a cheltuielilor cu autorizarea unui program de formare profesionala suportate de furnizorul de formare profesionala. De exemplu, in situatia in care exista sase formatori la un curs de calificare, taxa suportata de furnizor ar fi de 2550 lei (1950 lei + 600 lei), crescand astfel cu 30%.

Consideram ca analiza documentelor de catre Comitetele Sectoriale este nejustificata, deoarece cea mai mare parte din documentele cerute pentru avizarea unui formator prin noua metodologie de avizare formatori sunt solicitate deja si in dosarul de autorizare. Daca se considera necesar se pot suplimenta cerintele direct prin Metodologia de autorizare. Documentele formatorului sunt verificate si validate de doi evaluatori ai dosarului de autorizare nominalizati de Comisia de autorizare, evaluatori platiti din taxa de autorizare. Analiza facuta de doi evaluatori externi asigura, de la bun inceput, caracterul obiectiv, transparent si nediscriminatoriu al procedurii, conform metodologiei de autorizare in vigoare.

2. Solicitam excluderea subpunctelor b,c,d,e aflate la cap II Transmiterea dosarului spre avizare, art. 1 din Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014.

Motivatia

Punctele b,c,d din Metodologia de acordare de catre Comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014 sunt identice cu cerintele Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor. Singura prevedere suplimentara este obligativitatea de a prezenta doar CV-uri format Europass pentru formatori, prevederea de includere de CV fiind deja inclusa in actuala metodologie.

In ceea ce priveste punctul e din Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014 mentionam ca incepand cu anul 2010, nici un program de autorizare nu a fost primit si autorizat dacaa formatorii nu aduceau dovada ca au finalizat un curs de Formator acreditat ANC (CNFPA) sau echivalent, sau adeverinta care sa ateste calitatea de cadru didactic in invatamantul superior.

Pentru introducerea unui nou formator intr-un dosar de autorizare depus la Comisia de autorizare din cadrul AJPIS sunt cerinte stricte si suficient de riguroase in acest moment si credem ca, prin aplicarea Deciziei nr. 474 din 09.12.2014, respectiv cererea a inca unui aviz pe langa cel al AJPIS-ului, se ingreuneaza doar activitatea furnizorilor de formare profesionala.

3. Solicitam excluderea subpunctului f aflat la cap II Transmiterea dosarului spre avizare, art. 1 din Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014.

Motivatia

Pentru a expune motivatia, reluam textul acestui subpunct formulat astfel:

f) Recomandari/adeverinta din partea beneficiarului/angajatorului (minim 1 – maxim 3) corelat cu experienţa similara declarata.

Consideram ca impunerea unei norme de tipul celei de la punctul f incalca drepturile persoanei juridice care este furnizorul de formare profesionala de a-si selecta si evalua singura colaboratorii, folosind instrumente proprii, cum ar fi procedurile de evaluare a satisfactiei clientului, in baza ISO 9001/2008. De asemenea, consideram ca acest subpunct incalca principiul egalitatii de sanse la nivelul persoanelor fizice.

ANC poate verifica, in orice moment, calitatea furnizarii formarii prin analiza inregistrarilor procedurilor ISO (chestionare de feedback), prin controale la fata locului sau prin intermediul comisiei de evaluare care participa la examenele de sfarsit de curs.

Totodata, remarcam si neclaritatea formularii deoarece nu se precizeaza tipul de experienta similara la care se asteapta cel care face analiza.

4. Solicitam excluderea subpunctului g aflat la cap II Transmiterea dosarului spre avizare, art. 1 din Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014

Motivatia

Pentru a expune motivatia, reluam textul acestui subpunct formulat astfel:

g) Documente care sa ateste experienta relevanta profesionala de profil de cel puţin 3 ani.

Formularea este complet neclara deoarece nu precizeaza exact tipul de document solicitat, lasand la latitudinea Comitetului Sectorial sa aprecieze competentele unei persoane, in lipsa unor  criterii de referinta. De asemenea, solicitam sa fim informati daca la nivelul comitetelor sectoriale au fost constituite echipe de specialisti care sa aiba calitatea de a da un aviz competent pe documentele care atesta experienta relevanta a unui formator (daca sunt evaluatori de competente).

Semnalam ca aceasta norma emisa de o institutie a statului roman, incalca principiul de egalitate de sanse, principiu promovat de Uniunea Europeana din care Romania face parte. Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sextuala. Conform regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de sanse constituie unul din principiile de interventie ale Fondurilor Structurale, nerespectarea acestui principiu putand conduce la suspendarea accesului la FSE pe anumite axe prioritare de interventie.

Impunerea unei experiente relevante de cel putin 3 ani este un atac grav la principiul egalitatii de sanse, in conditiile in care persoana formatorul aduce documente ce ii atesta competentele eliberate de universitati sau furnizori de formare profesionala acreditati de institutii ale statului roman sau al unui alt stat membru UE.

Consideram ca punctul g trebuie exclus din metodologie, formatorul putand fi verificat prin analiza chestionarelor de feedback aplicate cursantilor. Aceste chestionare de feedback ar trebui sa fie verificate si de echipele de monitorizare ale programelor de formare profesionala, in cadrul programului anual de monitorizare al furnizorilor de formare profesionala.

Ca o observatie generala, solicitarea obtinerii unui aviz la fiecare patru ani pentru formator este complet nejustificata, deoarece experienta si vechimea unui formator creste o data cu trecerea timpului. Formatorul care nu demonstreaza performanta sau calitate in prestarea serviciilor educationale este exclus de furnizorii care obtin venituri din prestarea unor servicii de formare profesionala de calitate.

5. Solicitam excluderea subpunctului h aflat la cap II Transmiterea dosarului spre avizare, art. 1 din Metodologia de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014

Prin acest subpunct ANC solicita transmiterea unei curricule/program de formare pe care evaluatorii o/il primesc in cadrul dosarului de autorizare. ANC si-a pus intrebarea ce se intampla daca evaluatorii dosarului de autorizare nu aproba programa, iar Comitetul Sectorial aproba formatorii? Denuntam acest subpunct reclamand inconsistenta metodologiei.

In ceea ce priveste solicitarea de declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal, consideram ca aceasta cerinta se poate rezolva prin completarea actualei metodologii de avizare a dosarelor de autorizare.

6. Referitor la cap. II Transmiterea dosarului spre avizare, art. 1,  alin. 4

In cazul in care nu exista comitet sectorial de profil, dorim sa cunoastem daca Asociaţia Naţionala a Comitetelor Sectoriale din Romania – ANCSR este acreditata ca Centru de evaluare de competente in evaluarea tuturor ocupatiilor pentru care nu exista Comitet Sectorial dedicat. Dorim sa subliniem ca, pentru un proces de avizare corect, sunt necesari experti competenti la nivel de ocupatie, care sa aprecieze documentele transmise de candidatii la avizul de formator. Totodata, dorim sa fim informati asupra experientei ANCSR in calitate de furnizor de formare profesionala, cat si asupra capacitatii administrative a ANSCR, care sa demonstreze posibilitatea Asociatiei de a gestiona o activitate de evaluare complexa si un volum considerabil de documente, fara a prejudicia interesele furnizorilor de formare profesionala si procesul de absorbtie a fondurilor europene.

Semnalam, de asemenea, incoerenta intre textul metodologiei si continutul formularului Cerere de avizare, pe de o parte, si subpunctul a al metodologiei, pe de alta parte, prin care se solicita precizarea disponibilitatii formatorului. Disponibilitatea formatorului este asigurata, deja, prin semnarea acordului de participare la programul de formare profesionala, document prezent in cerintele actualei metodologii de autorizare.

De asemenea, semnalam incalcarea unui principiu de drept prin care obligatiile, dar si responsabilitatile trebuie sa existe de ambele parti (Furnizor de formare profesionala – Comitet Sectorial). In cazul metodologiei supuse dezbaterii, sanctiunile exista, dar sunt aplicabile doar furnizorilor de formare profesionala. Ce se intampla in situatia in care Comitetul Sectorial nu isi indeplineste obligatiile?

In urma analizei Metodologiei de acordare de catre comitetul sectorial de profil a avizului de practicare pentru formator, supusa dezbaterii publice, reiese ca fiecare element care ar duce la implementarea prevederilor Deciziei ANC nr. 474 din 09.12.2014 nu este necesar, deoarece fie dubleaza prevederi din Metodologia de autorizare, fie poate face obiectul unei completari/imbunatatiri  la nivelul Metodologiei de autorizare actuale.

Nu in ultimul rand, prin Decizia nr. 474 din 09.12.2014, Autoritatea Nationala pentru Calificari nu face altceva decat sa discrediteze activitatea secretariatelor tehnice judetene care aplica legislatia in vigoare.

In aceste conditii, Asociatia Patronala a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR) si alti furnizori de formare profesionala nemembri ai APFFPR considera Decizia ANC nr. 474 din 09.12.2014o masura birocratica suplimentara, care nu aduce valoare adaugata procesului de formare profesionala, dubland evaluarea realizata in baza metodologiei, in vigoare, de autorizare a programelor de formare profesionala, conform OG 129/2000 si  solicita anularea acesteia. 

Pentru a raspunde obiectivului de crestere a calitatii actului de educatie şi formare profesionala continua a adultilor prin utilizarea de specialisti recunoscuti in domeniu, propunem Autoritatii Nationale pentru Calificari sa initieze demersuri constructive de implementare la nivelul furnizorilor autorizati a Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului ISO, modalitate prin care este certificata calitatea serviciilor de educatie in toate tarile membre U.E.

In speranta ca veti analiza petitia noastra si ne veti da un raspuns favorabil, va asiguram Domnule Presedinte de intreaga noastra consideratie.

PRESEDINTE APFFPR

Ing. dipl. Racolta Steluta

Nr. crt.

Denumire furnizor de formare profesionala/ membru al Asociatiei patronale a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania

1.       

S.C. RSC CONSULTING S.R.L.

2.       

ASOCIAŢIA PENTRU CALITATEA SERVICIILOR (ACS)/ASOCIATIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SERVICIILOR DIN TURISM

3.       

S.C. ARINI S.R.L.

4.       

ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTARII RURALE – ASDR

5.       

S.C. BUSINESS ACTIV CONSULT S.R.L.

6.       

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE CLUJ

7.       

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE BISTRIŢA-NASAUD

8.       

S.C. CREARE RESURSE UMANE S.R.L.

9.       

S.C. COMARGO S.R.L.

10.   

S.C. CONSACT CONSULTING S.R.L.

11.   

S.C. EXIMTUR S.R.L.

12.   

S.C. EXPERT TRAINING S.R.L.

13.   

S.C. FORMAROM S.R.L.

14.   

FUNDAŢIA PENTRU FORMARE PROFESIONALA ŞI INVAŢAMANT PREUNIVERSITAR – VIITOR

15.   

S.C. GLIA CENTER S.R.L.

16.   

INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA ŞI SOCIALA – IFES -CLUJ

17.   

S.C. ILEARN RETAIL S.R.L.

18.   

ASOCIAŢIA MENTORCONSULT

19.   

S.C. PROCOMUNITA S.R.L.

20.   

FUNDAŢIA RUHAMA

21.   

S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L.

22.   

S.C. STEF CONSULTING MANAGEMENT S.R.L.

23.   

ASOCIAŢIA TABULA – CENTRUL DE INSTRUIRE TABULA
TABULA OKTATÁSI KÖZPONT

24.   

S.C. TOURISM HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP S.R.L.

25.   

S.C. TIA TRAINING S.R.L.

26.   

S.C. OPEN PROFESSIONAL CONSULT S.R.L.

27.   

RCG – CENTRUL DE CONSULTANTA NORD-VEST IN MANAGEMENT SI ACHIZITII S.R.L.

28.   

S.C. KNOW TEAM S.R.L.

29.   

ASOCIATIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ

30.   

S.C. MACROMED S.R.L.

31.   

INSTITUTUL POSTLICEAL PHOENIX

32.   

S.C. STEP UP PERFORMANCE S.R.L. (FOSTUL THE CONSULTANTS TROOP S.R.L.)

33.   

ASOCIAŢIA ŞANSE EGALE PENTRU FIECARE CRAIOVA

34.   

S.C. FIATEST S.R.L.

35.   

S.C. INTERLOG COM S.R.L.

36.   

S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L.

37.   

S.C. FORMACTIV EXPERT S.R.L.

38.   

ASOCIATIA CENTRUL DE CONSULTANTA SI  MANAGEMENT AL PROIECTELOR EUROPROJECT

39.   

CENTRUL INTERNATIONAL ECONOMIC SOCIAL – CIES

40.   

ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE PRO VOCATIE

41.   

S.C. RO MARKETING S.R.L.

42.   

S.C. MONDO CONSULT S.R.L.

43.   

S.C. IC CONSULTING S.R.L.

44.   

ASOCIAŢIA NAŢIONALA A BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMANIA (ANBPR)

45.   

S.C. ABILITY DEVELOPMENT S.R.L.

46.   

S.C. STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.

47.   

S.C. CADET TRENING S.R.L.

48.   

S.C. ALBERT DESIGN S.R.L.

49.   

S.C. MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L.

50.   

S.C. PUBLIROM & INFOTUR HOLDING S.R.L.

51.   

S.C. AGRI EXPERT S.R.L.

52.   

S.C. DALI ACTUAL MANAGEMENT S.R.L.

53.   

INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALA

54.   

ASOCIATIA INCEPTUS ROMANIA

55.   

S.C. SIAB DEVELOPMENT S.R.L.

56.   

SC TOPALIS ENGINEERING SRL

57.   

SC FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL

58.   

CENTRUL DE FORMARE CONTINUA SI EVALUAREA COMPETENTELOR IN ASISTENTA SOCIALA (CFCECAS)

59.   

SC VALAHIA BUSINESS SOLUTIONS SRL

60.   

CENTRUL DE AFACERE MASTER

61.   

SC ILBAH STUDIO SRL

62.   

FUNDATIA PESTALOZZI

63.   

S.C. EUROCOR IECC S.R.L.

Pentru a subscrie la demersul Asociatiei Patronale a Furnizorilor de Formare Profesionala din Romania (APFFPR), puteti completa urmatorul formular.