ANUNT DE SELECTIE pentru cursul “Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” seria 3

0

Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Domeniul major de interventie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala”

Titlul proiectului: “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile

Contract nr. POSDRU/157/1.3/S/141511

“Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile”

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile anunta lansarea Seriei 3 de inscrieri la cursul cu tema  „Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” acreditat de Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara Nationala (DGMRU RSN – MEN) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Cursurile sunt organizate in parteneriat cu Asociatia REPER21 si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor, in cadrul proiectului “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Cursurile se adreseaza unui numar total de 1060 de cadre didactice, exclusiv profesori si profesori consilieri scolari, care isi desfasoara activitatea la o scoala acreditata MEN, la nivel de invatamant gimnazial / liceal / profesional si tehnic. Cursurile urmaresc dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de a elabora si implementa in cadrul orelor de curs sesiuni si proiecte educationale pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale copiilor si tinerilor in contextul dezvoltarii durabile. Cursurile se vor finaliza cu obtinerea unui atestat de formare continua a personalului didactic si dobandirea unui numar de 20 de credite profesionale transferabile. Promovarea tuturor modulelor este obligatorie pentru certificare.

Locatiile si perioadele de desfasurare ale cursurilor fata in fata din aceasta serie sunt detaliate mai jos, cu mentiunea ca in fiecare dintre locatii se vor organiza minim 2 cursuri de formare:

Seria 3 de cursuri fata in fata

Locatie  / participanti

Modul I – invatamant online 24 de ore

Modul II– invatamant de zi 3 zile/24ore

Modul III – invatamant de zi 4 zile/32 de ore

Prahova (participanti din judetele Prahova, Brasov, Dambovita, Buzau)

2-11 apr 2015

15-17 apr 2015

18-21 apr 2015

Bacau (participanti din judetele Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati)

1-9 mai 2015

15-17 mai 2015

21-24 mai 2015

Miercurea Ciuc (participanti din judetele Harghita, Covasna)

1-9  mai 2015

15-17 mai 2015

21-24 mai 2015

Timisoara (participanti din judetele Timis, Caras-Severin, Hunedoara)

25 mai-1 iunie 2015

5-7 iun 2015

11-14 iun 2015

Craiova (participanti din judetele Dolj, Mehedinti, Olt)

25 mai-1 iunie 2015

5-7 iun 2015

11-14 iun 2015

Important! In aceasta serie se vor desfasura ultimele cursuri in localitatile Craiova, Timisoara, Bacau si Miercurea Ciuc.

Nota: Participantii la curs vor beneficia de cazare (in camere duble), masa, materiale de curs si decontarea costurilor de transport.

In vederea inscrierii la programul de formare, persoanele eligibile sunt rugate sa completeze formularul de inscriere (disponibil la link-ul http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=9d8a6679-b823-4659-9319-ab5ed94f6052[1]) pana cel tarziu la data de 09 martie 2015. Doar formularele de inscriere inregistrate[2] pana la termenul prevazut vor fi luate in considerare in etapa de evaluare.

Cadrele didactice debutante in cariera vor candida pe locurile special rezervate, pentru fiecare grupa de formare fiind alocate un numar de 5 locuri. Ȋn cadrul proiectului prin cadru didactic debutant se intelege persoana sub 35 de ani (fara grad didactic definitiv). Persoanele care nu dovedesc prin acte aceasta conditie vor fi considerate neligibile.  

Selectia participantilor: doar candidaturile care intrunesc conditiile de eligibilitate de mai jos se vor califica in evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selectie, dupa cum urmeaza:  .

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

§  Incadrarea in grupul tinta al proiectului: Calitatea de cadru didactic de profesor sau profesor consilier scolar din invatamant gimnazial / liceal / profesional si tehnic la o scoala acreditata MEN al carei cod SIRUES nu a fost deja inregistrat in cadrul proiectului (nu s-au mai inregistrat participari ale cadrelor didactice din acea unitate scolara).

§  Disponibilitatea de participare pe toata durata programului si sustinerea examenului final. Participarea este obligatorie la toate modulele de curs. Modulele de curs fata in fata se desfasoara in intervalul orar 09.00-18.00.

§  Accesul la un computer conectat la internet si minime abilitati de utilizare a acestuia in vederea parcurgerii modulului online de curs.

§  Profesarea in unul dintre judetele vizate pentru locatia de desfasurare a cursului.

§  Disponibilitatea de a implementa un proiect de dezvoltare de abilitati de viata in cadrul scolii.

§  Acceptarea conditiilor de participare si asigurare a aspectelor logistice.

Criterii de selectie de care se va tine cont in evaluarea candidaturilor:

§  Interesul de a elabora/ derula activitati/ proiecte de dezvoltare a abilitatilor de viata in contextul dezvoltarii durabile in randul elevilor.

§  Din cadrul unei unitati de invatamant (conform codului SIRUES) va/vor putea fi selectat(i), unul, cel mult doi participanti, pe toata perioada de derulare a proiectului in cadrul caruia sunt organizate cursurile.

§  Motivatia, implicarea in activitatea scolara si extrascolara si dorinta de inovatie a candidatului / candidatei.

Criteriu de departajare, care se aplica in cazul punctajelor egale obtinute la criteriile de selectie

§  Domiciliul in mediul rural.

Principiul nediscriminarii reprezinta un pilon important pentru demersul Prof21, ca urmare, selectarea participantilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus mentionate indiferent de rasa, religie, apartenenta etnica, sex, varsta, orientare sexuala, dizabilitati sau statut social.

Rezultatele selectiei vor fi facute publice pana cel tarziu la data 23 martie 2015 pe pagina web: www.prof21.ro

Ulterior, in vederea inscrierii la curs, participantii vor fi invitati sa transmita scanate prin e-mail documentele de inscriere (Carte de Identitate, Certificat de Casatorie, Certificat de Nastere, diploma de licenta, adeverinta din partea unitatii scolare, contract de formare) si sa le predea in original unui reprezentant din partea organizatorilor intr-o locatie si la o data care va fi comunicata persoanelor selectate.

Pana in acest moment au fost formate in cadrul proiectului 379 de cadre didactice.

Urmatorul apel de selectie (cel de-al patrulea si ultimul din cadrul acestui proiect) va fi lansat in luna mai 2015 pentru urmatoarele locatii si cu participanti din judete arondate: Cluj-Napoca (Cluj, Alba, Mures), Oradea (Bihor, Arad, Salaj), Prahova (Prahova, Brasov, Dambovita, Buzau), Bucuresti (Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Arges), Constanta (Constanta, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi) si Baia Mare (Maramures, Satu Mare, Bistrita).

Pentru orice neclaritati privind procesul de inscriere la cursurile de formare profesionala „Abilitati de viata in contextul dezvoltarii durabile” va rugam contactati Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile prin e-mail la adresa [email protected] (persoana de contact: Andreea Ciocan).

Proiectul “Dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor in contextul dezvoltarii durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) isi propune sa imbunatateasca competentele profesionale pentru cele 1060 de cadre didactice, prin participarea la programe de formare continua de calitate, bazate pe educatia pentru dezvoltarea durabila si metodele inovative ale educatiei nonformale, care sa permita dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor din invatamantul preuniversitar. Mai multe informatii despre proiect si organizatiile partenere pot fi consultate AICI.

[1] Pentru situatii speciale, formularul este disponibil in format Word doc prin solicitare la adresa de email [email protected]

2 Inregistarea formularului va fi confirmata de afisarea urmatorului mesaj ” Va multumim! Formularul de inscriere a fost completat cu succes”