805 cereri de finantare primite in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri de Organismul Intermediar Elvetian

0

Data de 12 iulie 2012, ora 17:00 a fost data limita de depunere a Cererilor de finantare din cadrul primei runde a Cererii de propuneri de proiecte – Schema de grant pentru ONG-uri, Programul de Cooperare Elvetiano – Roman, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile.

Lansata in data de 10 mai 2012 si administrata de consortiul format din KEK-CDC Consultants, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Fundatia pentru Parteneriat, Schema de grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, pune la dispozitia organizatiilor neguvernamentale 2,6 milioane CHF in cadrul primei cereri de propuneri de proiecte.

Schema de grant pentru ONG-uri se focalizeaza pe oferirea de sprijin in doua domenii importante: social si mediu:

  • Componenta Social, administrata de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, pentru care s-au primit 694 aplicatii, 670 in termenul limita anuntat si 24 dupa acest termen. Suma disponibila in cadrul primei cereri de propuneri de proiecte, pentru aceasta componenta, este de 2.000.000 CHF;
  • Componenta Mediu, administrata de Fundatia pentru Parteneriat, pentru care s-au 111 aplicatii, 109 in termenul limita anuntat si 2 dupa acest termen. Suma disponibila in cadrul primei cereri de propuneri de proiecte, pentru aceasta componenta, este de 600.000 CHF.

Mentionam ca cererile de finantare primite dupa termenul limita vor fi respinse automat si vor fi arhivate arhivate nedeschise de catre OIE.

In prezent cele 779 cereri de finantare primite in termenul limita se afla in proces de evaluare a conformitatii administrative si de verificare a eligibilitatii.