United Way Romania invita organizatiile neguvernamentale sa aplice trimitand o Scrisoare de intentie in cadrul competitiei pentru finantarea proiectelor anului 2014

0

Termen limita depunere Scrisori de Intentie: 3 Decembrie 2012

Perioada de finantare: 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 (Finantarea se acorda pentru o perioada de maxim 12 luni)

O organizatie poate depune o singura scrisoare de intentie.

Scrisorile de intentie se trimit la United Way Romania prin e-mail:

Fiecare aplicatie va primi confirmare de primire prin e-mail, in maximum 3 zile de la data trimiterii scrisorii. In cazul in care nu primiti niciun mesaj de confirmare, va rugam sunati la 021 306 2014 pentru a va asigura ca aplicatia Dvs. a fost inregistrata.

United Way Romania sprijina proiecte care:

 • produc un impact real – cuantificabil si vizibil – in randul grupului tinta si/sau a comunitatii;
 • dau dovada unei cresteri semnificative a rezultatelor si eficientei programului de la un an la altul.

Spre exemplu:

 1. creste numarul beneficiarilor care ies din program ca urmare a integrarii socio-economice, permitand altor membri dezavantajati sa acceseze serviciile oferite;
 2. inregistreaza, in timp, imbunatatiri, prin cooptarea de noi parteneri, atragerea de noi resurse, care fac ca un numar sporit de beneficiari sa fie deservit;
 3. dezvolta noi activitati si cresc numarul de beneficiari prin implicarea/ suportul voluntarilor;
 4. se extinde scara unui proiect, multiplicand astfel rezultatele obtinute anterior;
 • dezvolta parteneriate reale si eficiente, in care partile sunt implicate activ pentru crearea unei retele de servicii in comunitate cu scopul imbunatatirii situatiei persoanelor dezavantajate. Spre exemplu, proiectele pot viza asistenta pentru copii oferita in cadrul unui centru de zi de catre o organizatie specializata in acest sens si consiliere si orientare profesionala pentru parinti si frati, oferite de catre o alta organizatie care are experienta in acest gen de servicii.
 • responsabilizeaza membrii comunitatii, inclusiv beneficiari si alti actori locali (guvernamentali sau ne-guvernamentali), urmarind implicarea cat mai activa a tuturor categoriilor sociale, inclusiv a celor dezavantajate pentru o rezolvare mai rapida si pe termen lung a problemelor sociale.

Proiectele pot viza, spre exemplu: cresterea nivelului de implicare a adultilor / copiilor / tinerilor in actiuni si activitati de voluntariat pentru rezolvarea unor probleme specifice din comunitate; dezvoltarea si promovarea interactiunii dintre grupurile dezavantajate si alte grupuri din comunitate, pentru rezolvarea in egala masura a nevoilor indivizilor, dar si a comunitatii; etc.

Se va acorda prioritate proiectelor care se focalizeaza pe rezolvarea urmatoarelor probleme specifice:

 • facilitarea accesului la educatie si prevenirea abandonului scolar, reducerea dificultatilor si discrepantelor in dezvoltarea de aptitudini, abilitati, orientare profesionala pentru copiii proveniti din familii cu serioase dificultati socio-economice. De ce? Pentru ca problemele socio-economice intampinate de familii se reflecta asupra copiilor, in procesul de educatie prescolara si scolara, ducand pe termen mediu la absenteism reducerea performantelor scolare si la abandon scolar;
 • angajarea in munca pentru tineri si adulti cazuri sociale. De ce? Pentru ca lipsa actelor necesare, nivelul de educatie redus, lipsa suportului material si a orientarii catre cursuri profesionale fac ca un numar mare de tineri/ adulti cu dizabilitati sau proveniti din familii dezavantajate sa nu aiba oportunitatea pregatirii si accesului pe piata muncii;
 • imbunatatirea starii de sanatate, programe de preventie si cresterea accesului la servicii medicale si controale periodice pentru toate categoriile de varsta. De ce? Pentru ca sanatatea precara, bolile cronice sau nedepistarea precoce a unor boli fac ca perioada de recuperare sa fie mai lunga si mai costisitoare, afectand situatia socio-economica a familiilor si educatia copiilor.
 • imbunatatirea calitatii vietii si ingrijirii pentru persoanele varstnice prin implicarea acestora in activitati de socializare si voluntariat, precum si asigurarea nevoilor materiale de baza (hrana, medicamente) in cazul varsnicilor cu venituri mici (maximum 350 RON/luna/per persoana). De ce? Pentru ca varsta a treia este marcata de singuratate, sentiment de inutilitate, stare de sanatate precara si venituri reduse.

Aria de acoperire:

Bucuresti si zona imediat limitrofa (comunele: Vidra, Berceni, Popesti-Leordeni, Glina, Pantelimon, Dobroiesti, Voluntari, Tunari, Otopeni, Mogosoaia, Chitila, Chiajna, Ciorogarla, Domnesti, Bragadiru, Magurele, Jilava);

Cluj –Napoca

Timisoara

Pot aplica organizatii neguvernamentale:

 • Legal inregistrate in Romania si care desfasoara activitati de cel putin 1 an (la data depunerii aplicatiei).
 • Ofertante de servicii sociale si/sau educationale acreditate (sau in curs de acreditare) de autoritatile relevante si/sau care au semnate parteneriate cu institutii publice relevante (spitale, scoli, teatre, etc.).
 • Cu un birou administrativ in Bucuresti (inclusiv zona imediat limitrofa), Cluj-Napoca sau Timisoara.
 • Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual.
 • Care nu acorda finantari catre alte organizatii neguvernamentale.
 • Fara parti-pris politic.
 • Care nu au fost fondate sau au ca membri autoritati ale statului.

Proiectele pe care le vom finanta:

 • Se vor desfasura in Bucuresti (sau zona imediat limitrofa), Cluj- Napoca sau Timisoara;
 • Vor oferi servicii sociale directe si vor implica membrii comunitatii in rezolvarea problemelor locale;
 • Isi propun sa trateze „cauza” problemei, nu doar “simptomele”;
 • Nu depasesc suma de 75.000 RON pentru Bucuresti si 40.000 RON pentru Cluj- Napoca si Timisoara
 • Nu conduc la indoctrinare religioasa;
 • Nu discrimineaza beneficiarii pe criterii de gen, rasa, nationalitate, etnie sau religie.

United Way Romania NU acorda finantare pentru: aparatura medicala; cercetare stiintifica, studii; calatorii internationale; conferinte sau evenimente punctuale; chirie sali si protocol pentru evenimente de informare/ promovare; campanii de informare; cheltuieli de productie a materialelor de promovare; echipare sau renovare cladiri; achizitionarea de echipamente de birou; proiecte de prim-ajutor ce nu sunt urmate de alte actiuni, menite sa creasca independenta si auto-sustinerea grupurilor in cauza; cheltuieli administrative generale ale organizatiei, fara legatura cu un proiect de servicii directe.

Scrisoarea de Intentie este un document de maximum 3 pagini, editate cu font ARIAL de 11 (nu se primesc anexe), care prezinta ideea unui proiect.

Scrisoarea de Intentie va fi structurata astfel:

Date despre organizatie: nume, director, coordonator proiect, adresa, telefon, fax, e-mail, web-site, numarul acreditarii si domeniul;

Prezentarea pe scurt a organizatiei: data de infiintare, experienta relevanta pentru prezenta aplicatie sau principalele proiecte derulate in ultimii 2 (proiect, rezultatele obtinute, numar beneficiari si cost/ beneficiar, etc.), bugetul anual al organizatiei in ultimii doi ani, principalii finantatori, numarul personalului platit si numarul voluntarilor;

Justificarea proiectului: date specifice despre grupul tinta, descrierea problemei abordate (furnizati cat mai multe date oficiale referitoare la situatia actuala); impactul anticipat al proiectului (masura in care acest proiect va produce schimbarea); descrieti care ar fi consecintele daca problema nu este abordata; descrieti alte incercari ale organizatiei dvs. sau ale altor organizatii de a rezolva problema descrisa;

Planul de actiune: durata, scop, obiectivele si activitatile care contribuie direct la atingerea obiectivelor propuse si rezultatelor pe care doriti sa le obtineti. Furnizati informatii despre grupul tinta – numarul de beneficiari, aria din care provin beneficiarii si locatia in care se vor oferi serviciile. Mentionati daca este vorba despre un proiect nou sau despre continuarea unuia existent. In acest din urma caz, descrieti schimbarile pe care doriti sa le inregistrati fata de anii anteriori;

Date despre parteneri: alte ONG-uri, autoritati locale, scoli, cabinete medicale, spitale, agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, etc (nume partener, persoana de contact, adresa de web si contributia partenerului);

Bugetul rezumat al proiectului, pe urmatoarele capitole: costuri directe (detaliati – ex: hrana, materiale educationale, etc.), salarii si taxe (nr. persoane salarizate), costuri administrative/ alte costuri (detaliati – ex: utilitati, transport personal/voluntari, comunicatii, etc). Va rugam precizati care costuri vor fi sustinute de United Way si care din alte surse, in situatia in care proiectul va fi aprobat.

In cea de a doua etapa de selectie vor fi invitate sa depuna Propuneri de proiect numai acele organizatii ale caror Scrisori de intentie vor fi aprobate.

Decizia privind aprobarea sau nu a scrisorii de intentie depuse va fi comunicata in cursul lunii decembrie 2012.