Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea si diminuarea fenomenului discriminarii in R. Moldova

0

Scopul acestui program de granturi este de a contribui la prevenirea si diminuarea fenomenului discriminarii si promovarea diversitatii, prin intermediul organizatiilor neguvernamentale din Moldova. Fenomenul discriminarii este prezent in Republica Moldova sub diferite aspecte, insa, de cele mai multe ori, este ignorat. Diferite categorii de persoane sunt expuse tratamentului inegal, dar nu cunosc ce masuri trebuie intreprinse in astfel de cazuri sau nu sunt informate de faptul ca au fost supuse actului discriminarii. In pofida aderarii Republicii Moldova la anumite instrumente internationale privind respectarea demnitatii si drepturilor omului si existentei in legislatia nationala a unor prevederi ce interzic discriminarea, nu exista o lege in domeniul dat care ar proteja direct victimele discriminarii. De rand cu aceste provocari avem si putina experienta in practica judiciara in domeniul problemelor discriminarii.

Violari ale drepturilor omului se manifesta pe diferite criterii precum, dizablitate, stare a sanatatii, varsta, origine etnica, sex, orientare sexuala etc. Conform unui studiu sociologic elaborat de catre Fundatia Soros-Moldova in 2010, respondentii considera ca cel mai frecvent sunt discriminate in tara noastra persoanele cu dizabilitati mentale si fizice (respectiv 68% si 66%), dupa care urmeaza persoanele sarace (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele in etate (50%), persoanele de orientare homosexuala (49%), romii (48%) si femeile (32%). Cel mai frecvent, conform aceluiasi studiu, cetatenii R. Moldova sunt discriminati la angajare in campul muncii, la locul de munca, la spital/policlinica, de catre autoritati sau in institutiile de educatie. Daca in cazul angajarii in campul muncii si la locul de munca, persoanele se simt discriminate din cauza starii de sanatate, orientarii sexuale, varstei sau sexului, in cazul institutiilor educationale si de sanatate persoanele se simt discriminate din cauza lipsei surselor financiare.

Prin lansarea programului de granturi, Fundatia Soros-Moldova isi propune sa colaboreze cu organizatiile neguvernamentale pentru:

Imputernicirea grupurilor societatii civile in identificarea cazurilor de discriminare, in prevenirea si diminuarea discriminarii in baza de dizabilitate, stare a sanatatii, varsta, sex, orientare sexuala, origine etnica etc., la nivel de politici si practici in societate in general;

Imbunatatirea nivelului de intelegere a fenomenului discriminarii de catre societate prin promovarea valorilor si practicilor privind principiile egalitatii.

In scopul realizarii acestor obiective, propunerile inaintate spre finantare vor tine cont de urmatoarele:

Abilitarea grupurilor de persoane discriminate in a-si cunoaste si revendica drepturile, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare si sensibilizare;

Identificarea, analiza, promovarea si diseminarea de bune practici privind nediscriminarea;

Desfasurarea de activitati de advocacy privind necesitatile grupurilor de persoane discriminate;

Monitorizarea si documentarea cazurilor de discriminare;

Responsabilizarea autoritatilor si altor subiecti vizavi de fenomenul discriminarii si promovarea principiului egalitatii pe agenda publica si politica;

Sprijinirea victimelor discriminarii in obtinerea accesului la justitie.

Eligibile de a participa in cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizatiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite in Republica Moldova, care sunt active in promovarea drepturilor omului si/sau au experienta de lucru cu grupuri vulnerabile. Se incurajeaza formarea de parteneriate dintre organizatia aplicanta si alte organizatii neguvernamentale, precum si alti actori din societate interesati de promovarea principiilor egalitatii si diversitatii. In cazul formarii unui parteneriat, vor fi clar indicate activitatile si responsabilitatile asumate de catre partener/parteneri in cadrul proiectului.

Cererile vor fi examinate de catre membrii Juriului Egalitate si Participare Civica si aprobate final de catre Senatul Fundatiei Soros-Moldova, in conformitate cu criteriile de selectie si conditiile de eligibilitate. Decizia privind acordarea finantarii va fi luata pana la sfarsitul lunii mai 2012.

Dosarul complet, in limba romana, va fi prezentat la urmatoarea adresa, nu mai tarziu de 30 martie 2012, ora 16.00: Str. Bulgara 32, Chisinau MD-2001, Fundatia Soros-Moldova, Programul Egalitate si Participare Civica.

Versiunea electronica a solicitarii de finantare si bugetul va fi prezentata si in forma electronica, la adresa de email: [email protected] Dosarele incomplete sau depuse dupa data limita, nu se vor lua in considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu exceptia fotografiilor si copiilor lucrarilor artistice, materialelor video si audio.

Detalii pe Soros.md