Program de Granturi pentru sectorul neguvernamental de tineret din Republica Moldova

0

Ministerul Tineretului si Sportului din Republica Moldova lanseaza Programul de Granturi – o forma de sustinere si dezvoltare a sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, in baza de concurs, suport logistic si financiar initiativelor, programelor si proiectelor de tineret, consolidind in acest mod cooperarea cu societatea civila.

 La concurs pot participa Organizatiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfasoara proiecte si initiative de tineret cu impact in politica de tineret atit la nivel regional cit si national. 

Prioritate se va acorda proiectelor ce vor promova Participarea tinerilor la viata societatii, accentul punindu-se pe urmatoarele aspecte, si anume:

  • Participarea economica;
  • Participarea civica;
  • Participarea culturala;
  • Participarea la educatie;
  • Reducerea factorilor de risc   care conduc la marginalizare si excludere sociala.

Tipul activiatilor care pot fi sustinute sunt urmatoarele: congrese, conferinte, schimburi de experienta bilaterale si multilaterale, participari la evenimente internationale, intilniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, forumuri, concursuri, emisiuni radio si televizate si alte actiuni similare consacrate problemelor tineretului.

 Sunt incurajate sa depuna proiecte organizatiile de tineret care dispun de cofinantare, acorduri de parteneriat din partea diferitor institutii si donatori nationali si internationali si pot justifica o contributie proprie de cel putin 20 la suta   din valoarea totala a proiectului.

 Solicitarile si documentatia de finantare vor fi depuse in plic inchis la sediul Ministerului Tineretului si Sportului aflat la adresa: Mun. Chisinau,MD-2004, bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr.162, etaj 8, birou 815.   Nu vor fi acceptate dosarele expediate in forma electronica.

 Toate proiectele ce au indeplinit criteriile de solicitare a finantarii vor fi evaluate de catre Comisia de examinare si selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi, iar in urma obtinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Tineretului si Sportului va fi incheiat un contract de finantare in limita alocatiilor financiare aprobate de catre Comisie. Avind in vedere conditiile de participare cit si caracterul national al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinarii, daca presupun organizarea unor actiuni majore care ar aduce beneficii de   politicii de tineret, iar bugetul total al proiectului va depasi suma de 10.000 lei.

 Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 3 februarie 2012, ora 17.00.   

Domeniul de aplicare/tipul proiectelor si programelor inaintate spre finantare, procedurile de criteriile de acordare a finantarilor, procedura evaluarii si selectarii proiectelor, incheierea contractului de finantare, documentele justificative, formularul de aplicare etc. le puteti accesa pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului – www.mts.gov.md , precum si alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 820-864 (Directia Programe de Tineret).