Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti – Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare“

0

Patronatul Roman  Bucuresti , in parteneriat cu Universitatea  “Lucian Blaga”  Sibiu,  SIVECO Romania SA  si Asociatia pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc deruleaza, incepand cu data de 02.05.2014, proiectul “A.C.I.P.  –   Asigurarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare Bucuresti – Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare“, in cadrul contractului incheiat cu AM POSDRU prin Organismul Intermediar Regional (OIR) – Regiunea Vest.

Conferinta de lansare  a fost organizata in data de 26 iunie 2014, SIBIU, Hotel Continental Forum Sibiu,  eveniment la care au participat peste 80 de invitati, reprezentanti ai institutiilor locale, ai partenerilor  proiectului si ai mass media. Cu aceasta ocazie au fost prezentate obiectivele generale si specifice ale proiectului prin care se urmareste  cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la piata locurilor de munca prin participarea acestora la programele de formare continua si prin promovarea unor masuri de asigurare a egalitatii de sanse. Activitatile proiectului contribuie astfel  la realizarea obiectivului general POS DRU – “Sanse egale si respect”, cuprinzand campanii de informare, cursuri de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor dobandite,  avand rolul de a  genera efecte pozitive pe termen lung pentru  grupul tinta –  in actiunea  de integrare pe piata muncii.

Prin activitatile specifice propuse a se realiza  si prin rezultatele anticipate ca  urmare a implementarii proiectului,  se promoveaza imbunatatirea calitatii profesionale a fortei de munca din regiunile Bucuresti – Ilfov, Centru si Nord-Est unde se vor desfasura 72 de seminarii  la care vor participa 1440 de persoane; dintre acestea, un numar de 1100 femei vor avea posibilitatea sa opteze pentru programele de  calificare/recalificare, initiere/specializare/perfectionare si egalitate de sanse , cursantii fiind  distribuiti astfel:

640 de participanti la cursuri de calificare nivel 1 

120 de participanti la cursuri de calificare de nivel 2 

 40 de participanti la cursuri de calificare de nivel 3 

60 de participanti la cursuri de initiere in competente informatice

200 de participanti la cursuri de specializare si perfectionare

40 de femei sprijinite prin servicii de asistenta si consultanta privind demararea unei afaceri

Parteneriatul isi propune astfel  promovarea  principiului  egalitatii de sanse prin sustinerea cu directa implicare a tuturor actorilor sociali din sectoarele public si privat, inclusiv societatea civila. La implementarea proiectului se va tine cont de: stimularea gradului de participare in randul femeilor;  modificarea raportului de participare a femeilor si barbatilor in unele sectoare de activitate economica; urmarirea reducerii diferentelor de venit  la munca de valoare egala intre femei si barbati in sectorul public si privat, egalitate in viata economica si sociala; eliminarea hartuirii la locul de munca pentru grupurile vulnerabile si armonizarea raportului viata personala – munca.

Proiectul se implementeaza  pe o perioada de 18 luni si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane   2007 – 2013   “Investeste in oameni!”, Axa prioritara nr.6  “Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de interventie 6.3  ”Promovarea  egalitatii de sanse pe piata muncii”. Valoarea totala  eligibila a proiectului este de  13.217.081,21 lei din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din Fondul Social European este de 11.499.442,21 lei.