Conferinta de lansare a proiectului “Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile”

0

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor (beneficiar), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile si Asociatia REPER21 (parteneri) lanseaza proiectul « Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextul dezvoltarii durabile », cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511).

Conferinta de lansare va avea loc la ORADEA, pe 20 iunie 2014 (vineri), in intervalul 10.00 – 12.30, in sala festiva a Colegiului National ,”Mihai Eminescu” (str. Roman Ciorogariu, nr. 18).

Grupul tinta al proiectului este format din 1060 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar din intreaga tara.

Proiectul isi propune sa imbunatateasca competentele profesionale ale cadrelor didactice prin:

1) un curs de formare, acreditat CNFP, cu durata de 10 zile. In cadrul acestuia, profesorii vor invata sa dezvolte abilitatile de viata ale elevilor pe baza unei abordari complexe, transdisciplinare, care imbina metodele inovatoare ale educatiei nonformale cu educatia pentru dezvoltarea durabila;

2) “curriculumul la decizia scolii” (CDS) pentru doua discipline optionale: “Dezvoltarea abilitatilor de viata” (gimnaziu) si “Competente pentru dezvoltarea durabila” (liceu). Acestea vor fi autorizate si vor fi insotite de instrumentarul pedagogic necesar utilizarii lor efective de catre profesori;

3) o comunitate de practica  intre profesorii implicati in proiect si reprezentantii ONG-urilor din tara active in domeniul educatiei. Comunitatea va dispune de platforma www.Prof21.ro, pentru o utilizare avansata a mijloacelor TIC in scopul planificarii de proiecte educationale prin parteneriate scoala-ONG.

Schimbarile profunde si rapide ce caracterizeaza lumea de astazi revolutioneaza toate domeniile, inclusiv educatia. Noua pedagogie este “centrata pe elev” pentru a tine cont de posibilitatile sale reale de a performa intr-o societate complexa si imprevizibila, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt “active”, adica urmaresc sa transforme elevul din receptor pasiv de informatii in actor al procesului de invaţare. Noua scoala il invata sa invete autonom, il stimuleaza sa cerceteze, il implica in realizarea de proiecte desfasurate in situatii concrete. Piatra de temelie a educatiei de ieri, transmiterea de cunostinte nu mai este un scop in sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competente.

Pentru ca orientarea spre competente sa aiba succes, dezvoltarea abilitatilor de viata este indispensabila. Fara o paleta larga de abilitati, tinerii nu reusesc sa transfere catre viata reala si sa utilizeze efectiv cunostintele pe care le dobândesc in cadrul scolar. Abilitatile reprezinta deci ingredientul esential ce le permite transpunerea cunostintelor in comportamente si in atitudini.

Totodata, dezvoltarea abilitatilor de viata trebuie realizata “in context”. Competentele formate trebuie sa ofere tinerilor o mai buna adaptare la complexul de constrângeri si provocari sociale, de mediu, economice si culturale specifice societatii in care traiesc. Educatia pentru dezvoltarea durabila permite intelegerea problemelor societale si identifica solutiile disponibile in contextul actual. Premisa proiectului este ca educatia pentru dezvoltarea durabila intareste relevanta si eficacitatea dezvoltarii abilitatilor de viata. Vom utiliza sinergia acestor doua abordari pentru a oferi cadrelor didactice un proces de invatare coerent si complet.