Liberi in inchisoare, condamnati in societate

0

“Să nu ne temem niciodată de hoţi sau de ucigaşi. Aceştia sunt numai primejdiile din afară, primejdiile mărunte. Să ne temem de noi înşine. Prejudecăţile-iată hoţii, viciile- iată ucigaşii! Primejdiile mari sunt înlăuntrul nostru. Ceea ce ne ameninţă viaţa sau punga n-are nici ce a mai mare mare importanţă. Să nu ne gândim decât la aceea ce ne ameninţă sufletul.” Victor Hugo – Mizerabilii

Persoanele private de libertate care ies pe porţile penitenciarului sunt privite de societate cu suspiciune şi de aceea de cele mai multe ori, reintegrarea lor în societate este un proces foarte anevoios. Stigmatul lăsat de penitenciar, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă, respingerea din partea cunoştinţelor, a familiei, mentalitatea societăţii reprezintă pentru persoanele private de libertate stimuli pentru recidivă. De aceea, aceste persoane au nevoie să fie sprijinite şi implicate în activităţi care să ducă la includerea socială şi prevenirea recidivei, atât pentru binele lor, cat şi pentru cel al apropiaţilor şi societaţii.

Potrivit Studiului regional privind situaţia persoanelor private de libertate din perspectiva reintegrarii lor pe piaţa muncii şi în comunitate 77% dintre recidivişti nu au fost angajaţi cu carte de muncă deoarece aveau cazier, astfel fiind încurajată munca la negru. Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate pentru perioada 2012 – 2016 implementată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, recomandă ca până în 2016, România să atingă trei obiective strategice:  să îşi dezvolte capacitatea instituţională în domeniul reintegrarii sociale a persoanelor private de libertate, să dezvolte programe educaţionale şi de asistenţă psihosocială în sistemul penitenciar şi să faciliteze asistenţa postdetenţie la nivel sistemic.

Pe langă aceste obiective strategia promitea în momentul lansării conştientizarea de către comunitate a importanţei reintegrării sociale a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate fapt ce ar contribui într-un mod consistent la reducerea riscului de recidivă.

Însă, pe langă studii, cercetări şi strategii naţionale, mai există organizaţiile neguvernamentale care acţionează local, în comunităţile din care fac parte.

Fundaţia Centrul Creştin de Reintegrare Socială ONISIM a derulat în perioada septembrie 2012 – februarie 2013 proiectul “Egalitatea de şanse – resursă pentru un viitor mai sigur”, prin care a încercat să tragă un semnal de alarmă în ceea ce priveşte discriminarea persoanelor din judeţul Bistriţa – Năsăud, private de libertate sau care au suferit o pedeapsă privativă de libertate.

Cu ajutorul finanţării obţinute prin intermediul Fondului pentru Inovare Civică, un program administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, ONISIM a pus bazele unui grup de acţiune format din specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai instituţiilor publice. De asemenea, a organizat două seminarii de informare la care au participat  patronate şi autorităţi publice, în cadrul cărora a fost prezentată problema discriminării persoanelor private de libertate şi efectele ei asupra societăţii.

În cadrul proiectului, 300 de persoane private de libertate au participat la activităţile derulate în proiect printre care se numară o dezbatere publică privind discriminarea şi drepturile omului, care a avut ca scop conştientizarea societăţii civile (cu precadere a angajatorilor) cu privire la efectele comportamentelor discriminatorii. Pentru favorizarea construirii unei relaţii mai apropiate, cu mai puţine bariere, între persoanele private de libertate şi societatea civilă, a fost organizat un eveniment denumit generic “Teatru Forum” – Teatrul celor Opresaţi – o formă de teatru participativ care încurajează formele democratice de înteracţiune între participanţi (actori şi spectatori).  

Încă din anul 2000, de când Centrul ONISIM şi-a început activitatea cu persoane care au suferit o pedeapsă privativă de libertate, ne-am lovit de dificultăţi în procesul de includere pe piaţa forţei de muncă şi implicit în societate, datorită reticenţei angajatorilor, a discriminarii şi etichetării” a declarat Iosif Pintican, Director al Centrului de Reintegrare Sociala ONISIM Bistrita.

Vor fi distribuite în penitenciar, persoanelor private de libertate, 300 de ghiduri care conţin informaţii utile de adaptare şi soluţii în situaţii de discriminare. De asemenea vor fi distribuite către populaţia generala, în parteneriat cu instituţiile publice, 600 de ghiduri informative despre discriminare şi modul în care ar trebui să ne raportam la persoane care au suferit o pedeapsă privativă de libertate.

Proiectul s-a desfaşurat în perioada septembrie 2012 şi  februarie 2013, cu un  buget alocat de 47.000 lei. Grupul-ţintă al proiectului a fost foarmat din persoanele private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Bistriţa, precum şi populaţia generală a judeţului Bistriţa – Năsaud, cu precădere patronatul, posibilii angajatori şi instituţiile de interes.