Sansa – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate”

0

Miercuri, 28 mai 2014, incepand cu orele 10.30, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 va invita la evenimentul de lansare a Proiectului ”Sansa – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate”, implementat in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau.  

Evenimentul va avea loc la Complexul de Servicii Sociale Floare Rosie din str. Floare Rosie nr. 7A, Bucuresti.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordata din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea accesului la ocupare si informare pentru 1140 de persoane din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Nord-Est, in vederea combaterii excluziunii sociale si a marginalizarii persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni mentionate.

Grupul tinta este alcatuit din persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma, membri ai societatii civile, familii monoparentale sau cu multi copii, tineri care parasesc sistemul de protectie, voluntari.

Pentru confirmarea participarii si informatii suplimentare, va invitam sa ne  contactati la Biroul Comunicare: tel 021.569.10.45, email: [email protected]