Societatea Nationala; de Cruce Rosiie din Romania – Filiala Sector 6 lanseaza proiectul ”Voluntariatul – investitie pentru dezvoltare durabila”

0

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 în parteneriat cu Asociația CSR Nest anunță lansarea proiectului ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”. Proiectul are o valoare de 35.000 euro și este finanțat în proporție de 85% prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și se adresează cetăţenilor care locuiesc sau muncesc în sectorul 6 Bucureşti, potenţialilor voluntari şi membri ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 6, precum și voluntarilor din alte organizaţii neguvernamentale care realizează intervenţii pentru grupuri vulnerabile.”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” pornește de la o serie de nevoi identificate la nivelul Crucii Roşii, respectiv:• scăderea numărului membrilor cotizanţi și a numărului de voluntari activi. Această tendință, corelată cu o analiză a practicilor de lucru cu voluntarii, reflectă anumite deficienţe la nivelul managementului voluntarilor și al relaţiei pe termen lung cu membrii cotizanţi;• Lipsa unui ghid pentru coordonarea voluntarilor, adaptat specificului Crucii Roşii, care să integreze toate etapele şi instrumentele necesare pentru managementul voluntarilor;• Necesitatea unei mai bune recrutări şi selecţii de voluntari proveniţi din medii socio-profesionale diferite, cu competenţe diverse şi complementare, precum şi acţiuni pentru motivarea, supervizarea şi evaluarea voluntarilor;• O mai bună promovare şi comunicare publică privind valorile, misiunea şi activităţile Crucii Roşii, cu scopul de a atrage noi membri şi voluntari, de a facilita implicarea cetăţenilor în proiecte şi activităţi care să sprijine grupurile vulnerabile, să crească coeziunea socială şi să contribuie în mod activ la rezolvarea problemelor comunităţii;• O capacitate limitată a SNCRR – Filiala Sector 6 de a face față diversităţii nevoilor grupurilor ţintă din proiectele aflate în derulare. Potrivit unei analize a filialei, voluntarii sunt în special tineri (90% dintre ei sunt elevi şi studenţi cu vârste cuprinse între 18 – 25 de ani), care participă ocazional sau cu regularitate la proiectele şi activităţile iniţiate. “Proiectul Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă își propune să pună în contact voluntari din filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România cu voluntari din alte organizaţii, pe de o parte, dar şi voluntarii cu membrii din filiale sau din diverse alte organizaţii, pe de altă parte. Scopul este de a stimula schimburile de idei şi bune practici, dezvoltarea personală, consolidarea relaţiilor şi generarea de noi iniţiative. Totodată, proiectul propune o abordare care răspunde unor nevoi concrete identificate la nivelul grupurilor ţintă şi sprijină promovarea unor practici eficiente în domeniul voluntariatului”, spune Ana Derumeaux, managerul de proiect.Obiectivele proiectului sunt:• Elaborarea şi promovarea unui sistem integrat de management al voluntarilor prin realizarea şi diseminarea de proceduri, instrumente şi resurse, adaptate specificului activităţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi nevoilor grupurilor ţintă implicate în proiectele acesteia;• Creşterea şi diversificarea bazei de voluntari şi de membri ai SNCRR – Filiala Sector 6, cu minim 20% până la finalul proiectului, prin promovarea valorilor şi activităţilor specifice în cel puţin trei medii socio-profesionale diferite;• Dezvoltarea abilităţilor unui număr de minim 80 voluntari ai Crucii Roşii, dar şi din alte organizaţii neguvernamentale, prin cursuri de formare (Prim ajutor, Valori Umanitare, etc.) şi schimburi de experienţă, în vederea creşterii capacităţii de intervenţie în relaţia cu grupurile vulnerabile.

”Prin acest proiect, SNCRR – Filiala Sector 6 asigură transferul său specializat de expertiză către alte organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea capacităţii voluntarilor de a interveni adaptat în relaţia cu grupurile vulnerabile. Totodată, facilitează consolidarea, colaborarea și dezvoltarea relaţiilor între membri şi voluntari”, spune Anda Sebesi, Responsabil de Comunicare și PR în cadrul proiectului.