24 de organizatii reactioneaza public dupa ce un cetatean din comuna Barca a fost exclus din sala in timpul sedintei de consiliu

0

24 de organizatii neguvernamentale contesta public decizia consilierilor locali si Primarului comunei Barca de a exclude un cetatean de la sedinta de consiliu. In aceasta dimineata CeRe a transmis o scrisoare catre Membrii Consiliului Local din comuna Barca, judetul Dolj si catre Marin Popa, primarul comunei Barca.

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare, care stipuleaza ca: “Sedinţele consiliului local sunt publice” (art. 42, paragraful (1)).

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica care stipuleaza: “ participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli: 1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii” (Art. 2 Principii, paragraful c)).

Cititi scrisoarea in intregime aici.