Scrisoare deschisa catre Avocatul Poporului cu privire la OUG de modificare a Legii pentru alegerea Presedintelui Romaniei

0

Mai multe organizatii neguvernamentale au trimis Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, o scrisoare deschisa prin care solicita sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei.

Organizatiile semnatare considera ca se incalca principiul securitatii juridice, nu exista o situatie extraordinara, care sa justifice ordonanta de urgenta si de asemenea aceasta afecteaza drepturile electorale.

Mai jos puteti consulta textul scrisorii:

Domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului

Stimate domnule Avocat al Poporului,

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014. Va solicitam sa sesizati direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a acestei Ordonante conform art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si art.13 alin.(1) lit.f) din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, cu modificarile si completarile urlterioare, pentru considerentele de mai jos.

1) Se incalca principiul securitatii juridice. Intrarea in vigoare a OUG nr.45/2014 la data de 27 iunie 2014 ar urma sa produca efecte la alegerile prezidentiale prevazute a avea loc in noiembrie 2014 (adica peste mai putin de cinci luni), ceea ca ar contraveni principiului principiului securitatii juridice, instituit, implicit, de art.1 alin.(5) din Constitutie, principiu care exprima in esenta faptul ca cetatenii trebuie protejati contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecuritati pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta risca s-o creeze, impunand ca legea sa fie accesibila si previzibila. Pentru aplicarea acestui principiu in legislatia electorala, Curtea constitutionala a statuat in jurisprudenta faptul ca o modificare legislativa nu poate produce efecte mai devreme de un an de la data intrarii in vigoare, prin doua hotarari, si anume Decizia nr.51/25 ianuarie 2012 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, precum si pentru modificarea si completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali si Decizia nr.334/26 iunie 2013 cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.

Mai mult, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) recomanda – fara a exista un titlu de obligativitate – in Codul bunelor practici in materie electorala. Linii directoare si raport explicativ adoptate de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept in cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Venetia, 18-19 octombrie 2002) ca:

Elementele fundamentale ale dreptului electoral, si in special sistemul electoral propriu zis, componenta comisiilor electorale si delimitarea circumscriptiilor electorale, nu ar trebui sa poata fi amendate inainte de un an de la alegeri, sau ar trebui sa fie tratate la nivel constitutional sau la un nivel superior legii ordinare.

2) Nu exista o situatie extraordinara, care sa justifice ordonanta de urgenta. Situatia de urgenta, care ar justifica emiterea unei astfel de ordonante in sensul Alineatului (4) al Articolului 115 din Constitutia Romaniei, a fost creata in mod artificial: toate elementele prin care se justifica urgenta, enumerate in Nota de fundamentare, exista de mai mult de un an. Guvernul a avut posibilitatea declansarii procesului de modificare a Legii nr.370/2004 in timp util, astfel incat sa poata fi parcurse toate etapele dezbaterii publice si adoptarii in Parlament a unui proiect de lege.

Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr.1.557 din 18 noiembrie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2010, ca la procedura simplificata de legiferare practicata de catre Guvern “trebuie sa se ajunga in extremis atunci cand adoptarea proiectului de lege in procedura obisnuita sau in procedura de urgenta nu mai este posibila ori atunci cand structura politica a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege in procedura uzuala sau de urgenta.”

Mai mult, “angajarea raspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege urmareste ca acesta sa fie adoptat in conditii de maxima celeritate, continutul reglementarii vizand stabilirea unor masuri urgente intr-un domeniu de maxima importanta, iar aplicarea acestora trebuie sa fie imediata. […] Prin urmare, chiar daca la prima vedere posibilitatea angajarii raspunderii nu este supusa niciunei conditii, oportunitatea si continutul initiativei ramanand teoretic la aprecierea exclusiva a Guvernului, acest lucru nu poate fi absolut, pentru ca exclusivitatea Guvernului este opozabila numai Parlamentului, si nu Curtii Constitutionale ca garant al suprematiei Legii fundamentale”.

3) Ordonanta de urgenta afecteaza drepturile electorale. Unele prevederi ale OUG  nr.45/2014 afecteaza exercitarea drepturilor electorale. Astfel:

  • Art.I, alin.1 modifica actele pe baza carora se exercita dreptul de a vota;
  • Art.I, alin.11 modifica termenul de depunere a candidaturilor, afectand astfel dreptul de a fi ales.
  • Art.I, alin.15 modifica locurile in care cetatenii isi pot exercita dreptul de a vota;

Modificarea prin ordonanta de urgenta a unor drepturi electorale contravine alineatului (6) al Articolului 115 din Constitutia Romaniei: “Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica”.

Avand in vedere competenta Dvs. exclusiva de a sesiza direct Curtea Constitutionala, va rugam sa faceti toate demersurile necesare in vederea respectarii Legii fundamentale prin intermediul institiei pe care cu onoare o reprezentati – Avocatul Poporului.

Cu deosebita consideratie,

Organizatii semnatare:

Grupul Autonom pentru Democratie Participativa – GADP

Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni – ANBCC

Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki – APADOR-CH

Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS

Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe

Expert Forum – EFOR

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile – FDSC

Fundatia pentru o Societate Deschisa

Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului – GRADO

Militia Spirituala

Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala – SECS