Politica fiscala pentru ONG-uri

0

A.         Situatia curenta

Politica fiscala a activitatilor nonprofit si a organizatiilor asociate acestui domeniu (asociatii, fundatii, federatii) are un impact financiar major asupra viabilitatii financiare a acestui domeniu si implicit asupra eficacitatii activitatilor acestui sector prin extinderea si imbunatirea serviciilor si extinderea numarului de beneficiari.

La nivel international sunt reglementate doua domenii majore:

  • Veniturile organizatiilor non-profit
  • Tratamentul fiscal al contributiilor pentru veniturile organizatiilor non-profit (de ex. donatii, sponsorizari, contributii)

In practica internationala exista de cele mai multe ori o corelatie intre caracterul de utilitate publica al unei entitati non-profit si regimul fiscal al celor doua domenii mentionate anterior. In Europa Centrala si de Est Ungaria, si Polonia au reglementari functionale in acest sens.

Actele normative principale care reglementeaza acest domeniu sunt Codul Fiscal (Legea 571/2003)- tratamentul fiscal si Legea Asociatiilor si Fundatiilor (Legea 246/2005 pentru aprobarea OG privind asociatiile si fundatiile) -sursele de venit. In plus o serie de aspecte sunt reglementate prin Codul Civil al Romaniei (Legea 287/2009) – darul manual, legatele.

Legislatia romaneasca privind veniturile organizatiilor non-profit este in general bine structurata si respecta bunele practici din domeniu: sunt scutite de impozit principalele surse de venit ale sectorului non-profit. In plus, in Romania, ca si intr-o serie de tari central-est europene exista o prevedere care permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze pana la 2% din impozitul pe venit catre o entitate non-profit. Contributiile facute sub forma de sponsorizare, in limitele legii nr.32/1994, a OG nr. 36/1998 şi a OUG nr.127/1999 şi a legii 371/2003 privind Codul Fiscal beneficiaza si ele de un tratament fiscal favorabil, prin intermediul unui credit fiscal in limita a 0.3% din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat.

Finantarile nerambursabile oferite de institutii specializate (organisme sau institutii finantatoare, autoritati publice, fundatii, organziatii internationale, etc) sunt si ele scutite de plata impozitului pe venit.

In ultimii cinci ani am asistat in general la o diversificare a surselor de venit ale organizatiilor non-profit, un rol major jucand prevederea privind directionarea a 2% din impozitul pe venit. Din 2009 si pana acum pri intermedul Prevederii 2% au fost mobilizati peste 342 milioane lei, ea fiind folosita anual in medie de un milion si jumatate de contribuabili, circa 20% dintre contribuabilii persoane fizice. 

Chiar daca in general cadrul legislativ al regimului fiscal al activitatilor non-profit poate fi considerat ne-restrictiv, exista in continuare o serie de aspecte a caror imbunatatire ar avea un impact major nu numai asupra organizatiilor non-profit in sine ci mai ales in domeniile de interes public in care acestea isi desasoara activitatea.

B. Imbunatatiri necesare

Imbunatatirile propuse vizeaza cateva arii majore:

  1. Sistematizarea facilitatilor fiscale
  2. Corelarea facilitatilor fiscale cu statusul organizatiilor care beneficiaza de ele
  3. Aspecte operationale si de procedura

1. Sistematizarea facilitatilor fiscale

Acest domeniu se refera la facilitatile fiscale acordate entitatilor care fac contributii de natura ne-economica catre entitati non-profit.

a. Facilitati fiscale pentru donatorii persoane fizice

Romania este una din putinele tari din Uniunea Europeana care nu are nici un fel de facilitati fiscale pentru donatiile sau contributiile realizare de catre persoane fizice.

Propunere: Deducerea donatiilor si contributiilor in limita a 5% din venitul impozabil pentru toate categoriile de venituri ale persoanelor fizice.

In Romania lipsesc institutiile filantropice autohtone realizate de catre persoane fizice cu venituri mari. Pentru aceasta categorie de donatori facilitatile fiscale acordate donatiilor joaca un rol important.

Propunere: Stimularea donatiilor mari, de peste 100 de salarii minime pe economie prin deducerea lor din baza impozabila in limita a 10% din valoarea acesteia.

b. Facilitati fiscale pentru sponsorizari din partea agentilor economici

Atat companiile cat si sectorul neguvernamental percep pragul de 0.3% din cifra de afaceri a creditului fiscal acordat sponsorizarilor ca pe o limitare.

Propunere: cresterea pragului de acordare a creditului fiscal la 0.6% din cifra de afaceri a sponsorilor agenti economici fara a depasi 20% din impozitul datorat pe profit.

Aceste aspecte se pot reglementa prin amendamente ale Codului Fiscal si nu au un impact negativ net asupra Bugetului de Stat. Acest nou mecanism, conform estimarilor noastre, ar atrage anual aproximativ 540 mil lei cu un cost bugetar de numai 100 mil lei. Practic un leu contribuit de stat prin reducerea bazei impozabile ar atrage alţi 5 lei pe care contribuabilul ii va dona din propriile resurse.

2. Corelarea facilitatilor fiscale cu statusul organizatiilor care beneficiaza de ele

In marea majoritate a statelor Uniunii Europene (de ex. Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Italia) unde exista facilitati fiscale pentru finantarea activitatilor non-profit acestea sunt corelate cu utilizarea fondurilor astfel obtinite/sau acordate de catre donatori entru activitati in interesul general al comunitatii. Astfel se asigura faptul ca un venit pierdut potential de la bugetul de stat  sa fie totusi directionat catre domenii in care statul ar trebui oricum sa investeasca. In Romania nu exista in acest moment nici o corelatie de acest tip facilitatile fiscale fiind acordate extrem de liberal.

Propunere: elaborarea, cu o consultare publica larga, a unui mecanism de corelare a facilitatilor fiscale acordate organizatiilor si donatorilor cu utilizarea acestor fonduri in interes public.

3. Aspecte operationale si de procedura

Principalele domenii de imbunatatire se refera la aplicarea prevederii legata de directionarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice catre o entitate non-profit:

  • Includerea pe formular 200 si 230 a unei casete de bifat prin care contribuabilul sa-şi dea acordul ca organizaţia sa aiba acces la datele sale cu caracter personal. Organizaţia care doreşte sa-şi asume acest rol se poate inregistra ca operator de date cu caracter personal
  • Reformularea indicaţiilor de completare prin oferirea posibilitaţii contribuabilului de a adopta orice stil de a completa formularul atata timp cat prin semnatura sa autentifica datele care apar pe respectivul formular.
  • Depunerea formularelor – In cazul in care contribuabilul este de acord cu prelucrearea datelor sale personale depunerea sa se poata face si de catre organizatia beneficiara
  • Introducerea in formularul 230 a unui cod de bare pe un formular .pdf inteligent ca in cazul formularului 100, simplificand astfel procesul de validare a formularului.
  • Pentru a rezolva acele situaţii in care formularele nu sunt validate, dar acest lucru nu-i este comunicat contribuabilului, dand naştere astfel unor situaţii conflictuale la nivelul contribuabililor sau entitaţilor nonprofit recipiente, sugeram clarificarea in spiritul şi litera articolului 9 din codul de procedura fiscala a modalitaţii de anunţare a contribuabilului atunci cand formularul este sau nu prelucrat.

Public tinta

Problema

Actiune propusa

Impact

Predictibilitate

Ministerul Finantelor Publice,  Parlamentari,

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Romania este una din putinele tari din Uniunea Europeana care nu are nici un fel de facilitati fiscale pentru donatiile sau contributiile realizare de catre persoane fizice.

Modificarea Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala pentru deducerea donatiilor si contributiilor in limita a 5% din venitul impozabil pentru toate categoriile de venituri ale persoanelor fizice.

Cresterea gradului de solidaritate sociala, cresterea sumelor invesite de catre populatie prin donatii in domenii de interes major, cresterea gradului de asociativitate al populatiei

1-5 ani. Modificarile de acest tip ale Codului Fiscal sunt in general atasate ciclurilor electorale.

Ministerul Finantelor Publice,  Parlamentari,

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Lipsesc institutiile filantropice autohtone realizate de catre persoane fizice cu venituri mari. Pentru aceasta categorie de donatori facilitatile fiscale acordate donatiilor joaca un rol important.

Stimularea donatiilor mari, de peste 100 de salarii minime pe economie prin deducerea lor din baza impozabila in limita a 10% din valoarea acesteia.

Aparitia unor institutii filantropice si a donatorilor individuali mari. In tarile unde acestia exista ei duc la dublare acontibutiilor facute de dontatorii individuali mici.

1-5 ani. Modificarile de acest tip ale Codului Fiscal sunt in general atasate ciclurilor electorale.

Ministerul Finantelor Publice,  Parlamentari,

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Cadrul legislativ curent nu este stimulativ pentru IMM, avand in vedere ca limita de 0.3% face prevederea inoperanta din cauza valorii foarte reduse.

Cresterea pragului de acordare a creditului fiscal la 0.6% din cifra de afaceri a sponsorilor agenti economici fara a depasi 20% din impozitul datorat pe profit.

Prevederea ar putea genera sporirea resurselor investite de IMM in programe de implicare comunitara locale si perceperea acestora ca actori comunitari valorosi

1-5 ani. Modificarile de acest tip ale Codului Fiscal sunt in general atasate ciclurilor electorale.

Organizatiile societatii civile, Ministerul Finantelor Publice,  Parlamentari,

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In Romania nu exista in acest moment nici o corelatie de acest tip facilitatile fiscale fiind acordate extrem de liberal.

Elaborarea, cu o consultare publica larga, a unui mecanism de corelare a facilitatilor fiscale acordate organizatiilor si donatorilor cu utilizarea acestor fonduri in interes public.

Maximizarea investitiei facuta direct sau indirect prin bugetul de stat prin concentrarea sumelor catre proiecte ce vizeaza interesul public larg prin intermediul unor organizatii transparente si eficiente

2-3 ani

Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Deficiente in aplicarea prvederii 2% din Codul Fiscal

Clarificarea unor aspecte insuficient detaliate
Facilitarea depunerii formularului 200 si 230

Imbunatatirea gradului de transparenta al aplicarii procedurii.

Maximizarea gradulii de utilizare al prevederii, cresterea gradului de satisfactie al contribuabililor

1

Carta Alba este disponibila spre consultare AICI si pentru descarcare AICI.