Catalogul Societatii Civile – Asociatia Bioagricultorilor din Romania

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-9380774

ypc-5377920

indaco-7564001

nonformalii-5109350

Denumire: Asociatia Bioagricultorilor din Romania The Organic Farming Association of Romania

Data ultimei actualizari: 16-12-2008

 

Cod fiscal: 10048472

Certificatul de inregistrare: 2069 din data de 15/12/1997

Anul infiintarii: 1997

IBAN RO18 RZBR 0000 0600 0112 6045

Banca Reiffeisen Bank

Sucursala Cluj

Misiune / Scop

promovarea agriculturii ecologice;- dezvoltarea unei reţele naţionale de fermieri ecologici;- instruirea fermierilor;- servicii de consultanţă;- asistarea fermierilor în dezvoltarea unei pieţe pentru desfacerea produselor ecologice;- sprijinirea protecţiei mediului si a sănătăţii umane;- educarea publicului larg în legătură cu agricultura ecologică şi valorile ei;- implementarea principiilor dezvoltarii durabile.

Beneficiari

Persoane cu nivel de trai scazut – Persoane fara venituri sau cu venituri mici – SomeriMediul inconjuratorAsociatii/OrganizatiiFauna si floraPublicul general

Obiective A. Sub aspect organizatoric:• Întărirea continuă a Asociaţiei prin primirea de noi membri activi şi simpatizanţi. În acest sens Asociaţia Bioterra şi-a stabilit activităţi de informare a oamenilor cu privire la agricultura ecologică, a căror desfăşurare are loc în cadrul proiectului aflat în derulare, “Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu o eficienţă economică sporită a producţiilor obţinute”.Diversitatea activităţilor: seminarii, instruiri, vizite, participări la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale, construirea a 3 bazine pentru depozitarea dejecţiilor lichide, construirea unei platforme de compostare, înfiinţarea a 6 loturi demonstrative, revistele şi broşurile publicate, vor stârni interesul a unui număr tot mai mare de gospodari. În acest fel se preconizează creşterea numărului de membri cu aproximativ 600 persoane.• Înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei în judeţele cu un număr mare de membri şi unde aceştia doresc realizarea acestor filiale.• Schimb permanent de informaţii între membrii Asociaţiei şi Consiliul de Conducere. B. Pentru promovarea agriculturii ecologice:• Implementarea în agricultura ecologică a rezultatelor cercetării ştiinţifice de profil, prin:– editarea revistei Bioterra;– elaborarea şi difuzarea unor tehnologii ecologice în cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor agroalimentare ecologice;– vom realiza, 16 seminarii, 5 instruiri, 3 filme tematice, 6 vizite de documentare, şi 3 loturi demonstrative;– alegerea şi abilitarea unor ferme ecologice model pentru cultura plantelor şi creşterea animalelor;– promovarea activităţilor de asociere între producătorii ecologici. C. Promovarea produselor alimentare ecologice, educaţia consumatorilor şi dezvoltarea pieţei agroalimentare bio în România:• Ţinerea la zi a bazei de date privind cererea şi oferta de produse ecologice pe piaţa internă şi la export;• Sprijinirea marketingului produselor ecologice pe plan naţional;• Tinerea la zi a paginei web mai ales rubrica ştiri precum cerera şi oferta produselor ecologice.• Participarea cu produse alimentare ecologice la cel puţin 2 târguri, 3 expoziţii, promovarea lor prin mass media;• Acţiuni de educare a consumatorilor care trebuie să treacă de la alegerea produselor alimentare „cu ochiul” la alegera lor „după calitate şi sănătate” şi urmărirea etichetării produselor;• Organizarea de pieţe bio în Transilvania şi înfiinţarea unor asociaţii de valorificare a produselor ecologice;• Au fost întocmite patru proiecte pentru a câştiga fondurile necesare realizării activităţilor prevăzute D. Pentru creşterea prestigiului Asociaţiei Bioterra:• Realizarea şi întărirea colaborărilor cu ONG-urile din ţară, găsirea de noi parteneri;• Deschiderea spre colaborare internaţională cu toate ţările interesate;• Introducerea în programul viitoarelor conferinţe ale Bioterrei a unei sesiuni de referate ştiinţifice care să cuprindă cele mai noi realizări în domeniu, din ţară şi din străinătate.

Scurta prezentare a organizatiei

Asociaţia Bioagricultorilor din România s-a înfiinţat în anul 1997 când avea 26 de membri. Scopul Asociaţiei a fost şi este promovarea şi răspândirea agriculturii ecologice, precum şi restabilirea relaţiei armonioase dintre om şi mediul ambiant. Membrii Asociaţiei sunt producători agricoli care deţin ferme mici, mijlocii sau mari (mai multe sute de ha). În momentul de faţă în asociaţie sunt înscrişi 3780 membri care deţin o suprafaţă agricolă de peste 32.000 ha şi 17.000 unitate vita mare (UVM).

Alte aspecte semnificative despre organizatie

Proiecte implementate 1. Asistenta in agricultura ecologica adresata conservarii mediului si sanatatii umane, 2006. Schimb de experinta in domeniul culturii plantelor, cresterea animalelor, inspectie si certificare intre membrii Asociatiei Bioterra si membrii Green Lane din Armenia. Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, str.Căderea Bastiliei nr.33, Bucureşti, tel. 021 212 11 01, fax 021 212 10 32. 2. Metode de agricultura ecologica pentru controlul pierderilor din ferme si Compostul. In cadrul proiectului sunt promovate metode agricole prietenoase mediului: fertilizarea plantelor cu urina diluata si compost, realizarea bazinelor pentru depozitarea urinei. Finantator: Department for Environment, Food and Rural Affairs from Great Britain. Europe Environment Division, 5/E8 Ashdown House, 123 Victoria Street, London 3. Promovarea agriculturii ecologice in judeţele Cluj şi Bihor din Transilvania. Perioada 2003-2005. Scopul proiectului este acelaşi cu însăşi scopul organizaţiei şi anume promovarea agriculturii ecologice prin diseminarea informaţiilor (organizarea de seminarii, instruiri) şi prezentarea practică a metodelor folosite (loturi demonstrative, vizite la loturi demonstrative). Rezultate: Organizarea unui număr de 18 seminarii, 7 instruiri, 6 loturi demonstrative, 6 vizite la loturi. Difuzarea materialelor privind tehnologiile de producţie; Realizarea unui studiu de marketing privind produsele ecologice. Alături de Asociaţia Bioterra ca solicitant, participă ca parteneri în acest proiect Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bihor, CJCA Cluj, DGAIA Cluj, Asociaţia Agri-eco Cluj. Finanţator: Banca Mondială prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Unitatea de Management a Proiectului, Sprijinirea serviciilor din agricultură. Adresa: str. Negustori 1B, sector 3, Bucureşti, e-mail: [email protected], tel/fax:021 3152950, 021 3152955. 4. Agricultura ecologica – O cale de Protejare a apelor (2002). Scăderea gradului de poluare a apelor cu nitraţi şi alte substanţe poluante provenite din agicultură prin conştientizarea fermierilor şi gospodarilor în legătură cu riscurile legate de poluarea apei prin aplicarea unor practic agricole neecologice şi încurajarea cooperării cu autorităţile locale în vederea rezolvării problemelor de mediu. Seminarii organizate în 15 localităţi cu 700 participanţi. Finanţator: REC, Centrul Regional de protecţie a mediului pentru Europa Centrală şi de Est, S

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

accelerator_hub-5337238

buzzcamp-8087173

fscbacau_banner-4186339