Catalogul Societatii Civile – aradID

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-8004221

ypc-8245984

indaco-5955113

nonformalii-2630161

Denumire: aradID aradID

Data ultimei actualizari: 16-12-2008

 

Cod fiscal: 24276810

Anul infiintarii: 2008

Misiune / Scop

Asociaţia „ARAD ID” ca scop protejarea şi promovarea Aradului, a identităţii şi valorilor sale umane, materiale şi spirituale, a patrimoniului său multicultural, precum şi dezvoltarea acestora, pe şi prin interrelaţionarea următoarelor direcţii principale: civic – politic – administrativ, social – economic, educaţie – cultură – turism, sănătate publică – ecologie – protecţia mediului, estetică publică – urbanism – arhitectură, asistenţă şi reprezentare juridică – protecţia consumatorului, cooperare cu instituţii publice locale, naţionale şi/sau internaţionale.Asociaţia va relaţiona permanent cu cetăţenii, autorităţile publice locale, naţionale şi/sau internaţionale, cu asociaţii similare, oferindu-le explicaţii, soluţii şi idei.Asociaţia, în activitatea ei, va ţine cont de legislaţia în vigoare, dar şi de interesele membrilor săi şi a cetăţenilor.

Beneficiari

Comunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)Patrimoniu culturalInstitutii publiceIntreprinzatoriGrupuri profesionale

Domeniul principal de activitate:      Civic si influentarea politicilor      – Democratie si drepturile omului      – Drepturile consumatorului      – Politici publice si buna guvernare

Domeniu secundar:

     Cultura si media      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural      – Cultura      – Mass Media si Comunicare      Dezvoltare      – Dezvoltare economica si sociala      – Dezvoltare comunitara      – Dezvoltare urbana si de infrastructura locala

Obiective Obiectivele Asociaţiei „ARAD ID”sunt următoarele:a) asigurarea unui echilibru optim şi dezvoltarea unei relaţii „amiabile” între spaţiul public si cel privat;b) promovarea elementelor definitorii ce ţin de geografia fizică şi urbană a Aradului – arhitectură şi urbanism, cartiere, diferitele sedii, pieţe publice, scuare, locuri de loisir şi infrastructură;c) încurajarea apropierii între factorii civici, culturali, economici şi politici arădeni în scopul protejării, respectării şi promovării Aradului şi a valorilor sale;d) promovarea şi susţinerea unor instrumente juridice specifice unei democraţii funcţionale, locale şi naţionale;e) promovarea cetăţeniei locale active şi încurajarea cetăţenilor de a participa la vot, singura modalitate de a promova şi sancţiona oamenii politici;f) susţinerea unor acţiuni de lobby şi advocacy, implicarea activă a cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice, în rezolvarea problemelor comunităţii;g) asigurarea transparenţei în funcţionarea instituţiilor publice şi creşterea responsabilităţilor lor în raport cu cetăţenii ca beneficiari direcţi ai serviciilor publice, precum şi sancţionarea autorităţilor în cazul în care acestea nu îşi îndeplinesc atribuţiile;h) educarea cetăţenilor în ceea ce priveşte competenţele şi atribuţiile autorităţilor publice, a diferitelor aspecte din legislaţia română şi europeană;i) informarea cetăţenilor privind probleme de interes public;j) informarea şi educarea alegătorilor cu privire la desfăşurarea procesului electoral;k) supravegherea şi monitorizarea procesului electoral, precum şi a procesului administrativ local, a activităţii instituţiilor publice locale şi naţionale;l) încurajarea dialogului între administraţie, cetăţeni, asociaţii nonguvernamentale, culte, mass-media;m) dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile publice şi/sau persoane juridice;n) sprijinirea îmbunătăţirii cadrului legislativ;o) sprijinirea şi apărarea membrilor şi voluntarilor Asociaţiei;p) iniţierea unor structuri de mediere cu organismele administrative locale pentru soluţionarea problemelor generale ale comunităţilor locale;q) încurajarea calităţilor manageriale şi a abilităţilor organizatorice în rândul tinerilor;r) sprijinirea activităţilor de apărare a mediului înconjurător prin elaborarea de proiecte specifice, împreună cu alte asociaţii sau autorităţi din domeniu;s) colaborarea cu organismele publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice române ori străine care sunt interesate şi pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus de Asociaţie.ş) promovarea multiculturalităţii şi multietnicităţii;t) sprijinirea prin diverse metode specifice a categoriilor defavorizate social, economic, etnic, cultural, spiritual, juridic.ţ) promovarea drepturilor animalelor, protejarea şi îngrijirea acestora;u) alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare.

Scurta prezentare a organizatiei

Asociaţia „ARAD ID” este o organizaţie de persoane fizice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 modificată, şi are personalitate juridică.

Alte aspecte semnificative despre organizatie

Pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse, Asociaţia vizează următoarele mijloace: a) derularea de programe şi proiecte sociale, culturale, sportive şi de orice altă natură care să contribuie la atingerea obiectivelor propuse de Asociaţie; b) organizarea de întâlniri între cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţilor publice, organizarea de dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme de interes public; c) organizarea de manifestări (conferinţe, expoziţii, cursuri, simpozioane, manifestări cultural ştiinţifice, alte evenimente); d) promovarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate; e) realizarea de documente audio-vizuale, tipărirea de buletine informative, publicarea de reviste precum şi alte mijloace de informare; f) iniţierea şi desfăşurarea de schimburi culturale, educative cu persoane şi instituţii cu caracter similar din ţară şi din străinătate g) educarea şi informarea cetăţenilor; h) efectuarea unor demersuri de sprijin, lobby, mediere pe lângă autorităţi, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale; i) organizarea de activităţi de mediere pe piaţa forţei de muncă; j) desfăşurarea de activităţi economice pentru obţinerea fondurilor necesare funcţionării Asociaţiei şi implementării proiectelor propuse de Asociaţie; k) orice alte mijloace permise de lege;

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

accelerator_hub-2021038

buzzcamp-9689035

fscbacau_banner-1546629