Catalogul Societatii Civile – ASALT – ASOCIATIA STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR DE ASISTENTA SOCIALA, IASI

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-3566642

ypc-9157127

indaco-1562024

nonformalii-9219357

Denumire: ASALT – ASOCIATIA STUDENTILOR SI ABSOLVENTILOR DE ASISTENTA SOCIALA, IASI

Data ultimei actualizari: 29-01-2009

 

Cod fiscal: 24739346

Certificatul de inregistrare: 125 din data de 25/06/2008

Anul infiintarii: 2008

Misiune / Scop

Scopul ASALT este acela de a încuraja tinerii studenţi sǎ se implice în dezvoltarea unor proiecte viabile cu caracter social şi cultural. Prin acţiunile sale, ASALT doreşte sǎ sprijine:- indivizii, grupurile şi comunitǎţile marginalizate sau stigmatizate;- persoanele de vârsta a treia cu probleme de integrare socialǎ;- tinerii cu probleme de integrare socialǎ;- persoanele cu dizabilitǎţi;- copiii aflaţi în dificultate etc.

Beneficiari

Copii si tineriElevi si studentiGrupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale) – copii – persoane varstnice – persoane cu dizabilitati fizice si somatice – persoane cu dizabilitati psihice si mentale – persoane cu dizabilitati senzoriale – persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA – persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice – persoane care au parasit penitenciare – familii monoparentale – persoane afectate de violenta in familie – victime ale traficului de fiinte umane – imigranti, apatrizi, refugiati – persoane fara adapostAsociatii/OrganizatiiComunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)

Domeniul principal de activitate:      Social      – Servicii sociale      – Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca      – Eliminarea saraciei      – Combaterea discriminarii      – Ajutor umanitar      – Prevenire si interventie in caz de dezastru

Domeniu secundar:

     Filantropie      – Caritate      – Fundatii finantatoare      – Organizatii de administrare a finantarilor      – Voluntariat      Cultura si media      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural      – Arte      – Cultura      – Mass Media si Comunicare

Obiective Obiectivele ASALT presupun:- stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi schimburi de experienţǎ cu organizaţii similare din ţarǎ şi strǎinǎtate, precum şi cu organismele internaţionale de profil; – organizarea unor seminarii, conferinţe, dezbateri publice, organizarea de marşuri şi manifestaţii publice, festivaluri, precum şi alte activitǎţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;- realizarea şi editarea de cǎrţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative;- promovarea artei alternative prin organizarea unor concerte, expoziţii, vernisaje etc.;- atragerea şi utilizarea în condiţiile legii, de resurse financiare sub formǎ de donaţii, subvenţii, contribuţii, cotizaţii pentru realizarea scopului nepatrimonial;- dezvoltarea unor activitǎţi economice proprii în vederea autofinanţǎrii;- organizarea şi realizarea unor programe de orientare profesionalǎ a tinerilor;- activitǎţi caritabile şi umanitare;- activitǎţi ce servesc intereselor comunitǎţii;- desfǎşurarea de activitǎţi sportive şi educative;- facilitarea accesului la mijloacele de informare şi documentare specifice (internet, biblioteci etc.);- formularea de propuneri şi observaţii, în calitate de componentǎ a societǎţii civile, pentru îmbunǎtǎţirea unor acte normative, reglementǎri şi instrucţiuni, precum şi a strategiei naţionale în domeniul economic, social şi politic;- sprijinirea şi promovarea voluntariatului;- sprijinirea tinerilor cu aptitudini deosebite de afirmare dar cu o situaţie materialǎ precarǎ, prin iniţierea şi dezvoltarea unor programe de acordare de asistenţǎ;- facilitarea cunoaşterii şi rǎspândirii culturii şi artei româneşti în ţarǎ la nivelul tuturor mediilor sociale şi in strǎinǎtate, prin mijloace audio, vizuale şi directe etc.;- facilitarea accesului membrilor asociaţiei la manifestările ştiinţifice, culturale, sportive, sociale şi mijloacele de agrement;- propagarea culturii in: excursii, tabere, întruniri, festivităţi, şedinţe, expoziţii, cercuri ştiinţifice, cenacluri literare, revistă, radio si altele.

Scurta prezentare a organizatiei

ASALT s-a înfiinţat oficial la Iaşi în luna iunie, 2008 de către un grup de studenţi ai Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, specializarea Asistenţă Socială, care şi-au unit forţele cu dorinţa de a aduce un suflu nou societăţii civile, atât pe plan local şi naţional, cât şi internaţional.

Organizatia in cifre:

14-20 Aprilie 2008 Campania “Şi tu poţi fi iepuraş de Paşte”. Scopul acestei campanii a fost acela de a ameliora calitatea vieţii unor familii nevoiaşe din localităţile Tomeşti şi Aroneanu, din judeţul Iaşi, prin o
10-11 Mai 2008 Sesiunea de comunicări studenţeşti Ernest Stere, ediţia a doua. Scopul acestui eveniment a fost acela de a atrage un număr cât mai mare de studenţi care au făcut cercetări ştiinţifice domeniului specific
1 iunie 2008 Campanie de promovare a Drepturilor copilului. Scopul acestei campanii a fost acela de a aduce un zâmbet larg copiilor de ziua lor, precum şi de a trage un semnal de alarmă societăţii civile cu privire la respectarea Drepturilor copiil
20 Noiembrie 2008 Conferinţa pe tema „Tinereţe Fără Tutun” în cadrul „Săptămânii Naţionale fără Tutun”, adresată studenţilor de la UAIC Iaşi. La această conferinţă au participat reprezentanţi a

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

accelerator_hub-4438114

buzzcamp-6742682

fscbacau_banner-8958755