Catalogul Societatii Civile – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-8960839

ypc-7010243

indaco-4920034

nonformalii-2150789

Denumire: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE Association National Corruption

Data ultimei actualizari: 16-03-2009

 

Cod fiscal: 22243868

Anul infiintarii: 2007

Banca B.C.R

Sucursala TARGU MURES

Misiune / Scop

SCOPURILE ŞI OBIECTIVUL ASOCIATIEI 1. Este nelucrativ şi nepatrimonial, fiind de interes generalSCOPUL PRINCIPAL:1. Lupta împotriva actelor de corupţie2. Combaterea corupţiei 3. Promovarea principiilor de eliminare a factorilor ce generează fenomenul de corupţie ca urmare a adoptării unor acte normative de către autorităţi.4. Promovarea normelor europene în materie de luptă împotriva corupţiei prin organizarea de centre de informare, editarea de materiale informative, cursuri, seminarii si mese rotunde, prin acordarea de consultanţă persoanelor care doresc sa se familiarizeze cu aceste principii precum şi accesarea de surse de finanţare provenite din derularea unor programe ce promoveaza aceste principii;5. Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în domeniul luptei împotriva corupţiei.6. Sesizarea organelor judiciare privind acte de corupţie7. Iniţierea unor programe educaţionale precum recunoaşterea meritelor persoanelor care fac eforturi în lupta împotriva corupţiei;8. Atacarea în justiţie a actelor normative care generează acte de corupţie, încalcă principiile de drept, Constituţia, Legile ţării şi legislaţia europeană.9. Susţinerea în elaborarea şi aplicarea programelor naţionale anticorupţie.10. În raport de posibilităţi, pe baza unor convenţii cu instituţii de învăţământ mediu şi superior de profil sau contracte de voluntariat primirea în practică a elevilor şi studenţilor acesteia.11. Sesizarea instituţiilor abilitate privind neconstituţionalitatea unor acte.

Beneficiari

Institutii publiceAsociatii/OrganizatiiElevi si studentiPublicul generalComunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)

Domeniul principal de activitate:      Civic si influentarea politicilor      – Democratie si drepturile omului      – Combaterea discriminarii      – Politici publice si buna guvernare

Domeniu secundar:

     Social      – Servicii sociale      – Eliminarea saraciei      – Combaterea discriminarii      Educatie si cercetare      – Educatie      – Formare profesionala      – Cercetare

Obiective ACTIVITĂŢI CURENTE CU OBIECTIVE OPERAŢIONALE CLAR DEFINITE ŞI OPERAŢIUNI DE SINE STĂTĂTOARE1. Oferirea de consultanţă juridică şi informaţii victimelor sau martorilor faptelor de corupţie, din perspectiva mijloacelor legale de plângere şi a pârghiilor legale pe care le pot folosi în combaterea faptelor de corupţie, prin intermediul Oficiului de Asistenţă Juridică Anticorupţie pentru Cetăţeni/ Advocacy and Legal Advice Office. Consultanţa juridică oferită va fi gratuită şi se va realiza în acord cu opţiunea cetăţenilor, în mod direct la sediul Centrului Naţional de Informare şi Luptă Anti-corupţie. În cadrul acestei activităţi nu se vor face demersuri către instituţiile publice competente pentru soluţionarea într-un fel sau altul a petiţiilor cetăţenilor, consultanţa juridică având doar rol de educare şi informare a publicului, cu referire la domeniul mai sus amintit. Proiectul Oficiului de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni urmăreşte creşterea capacităţii victimelor şi martorilor faptelor de corupţie de a-şi soluţiona prin mijloacele legale şi administrative plângerile. Scopul principal al proiectului este să mobilizeze cetăţenii să participe la eforturile anti-corupţie astfel:- să facă uşor accesibile publicului informaţiile referitoare la drepturile pe care le au cetăţenii;- să ofere sfaturi juridice asupra modului în care se pot înainta plângerile în cazurile de gestiune frauduloasă a fondurilor publice sau în cazurile în care cetăţenii sunt victime ale (sau iau la cunoştinţă despre existenţa unor indici – indicatori ) ai corupţiei;- să permită cetăţenilor să acţioneze împotriva corupţiei prin realizarea unor campanii de informare. Aceste campanii vor include producerea de broşuri sau ghiduri pentru cetăţeni şi vor oferi informaţii practice şi sfaturi la nişte întrebări concrete; – să deschidă dialogul cu instituţiile publice pentru a susţine înfiinţarea unor mecanisme de răspuns capabile să rezolve plângerile cetăţenilor.- să organizeze întâlniri cu caracter preventiv cu personal din rândul lucrătorilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative şi Justiţiei, dintre care, şi întâlniri cu persoane care deţin funcţii de conducere.2. Lansarea unui forum de discuţii – dezbateri publice, organizarea şi realizarea a unor sesiuni şi ateliere de instruire, de informare şi comunicare, platforme de networking pe probleme circumscrise corupţiei.3. Lansarea unei grile de programe de training de perfecţionare destinat personalului managerial din administraţia publică, cu durata de 5 zile fiecare, care acoperă cele mai importante domenii de activitate din cadrul unei instituţii publice: comunicare, relaţii publice, financiar, managementul proiectelor, audit şi control intern.5. Organizarea de seminarii şi conferinţe 6. Elaborarea şi editarea unor serii de ghiduri în scopul informării cetăţenilor, a mediului de afaceri şi a publicului larg din România asupra căilor sau mijloacelor oferite de lege pentru combaterea faptelor de corupţie şi a altor acte de neintegritate cu care se pot confruntă în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, prezentate în mod direct la sediul Centrului Naţional de Informare şi Luptă Anti-corupţie, de natură să permită accesul uşor al publicului larg la informaţiile furnizate, fără o dezvoltare doctrinară a problemelor juridice în cauză, plecând de la considerente pur practice sau prin poştă şi prin e-mail.monitorizarea aplicării legii anticorupţie de către autorităţile publice, în special în ceea ce priveşte problematica conflictului de interese şi a incompatibilităţilor. • Încurajarea organizaţiilor societăţii civile pentru a acţiona ca watch-dog („câine de pază”) în domenii precum: lupta împotriva corupţiei la diferite niveluri ale guvernării, măsurarea impactului măsurilor anti-corupţie la nivelul instituţiilor statului, crearea de coaliţii ale ONG-urilor etc.;• Promovarea, monitorizarea şi sprijinirea implementării Reformei Sistemului Judiciar; • Activităţi legate de implementarea Codului Etic al Magistraţilor sau Monitorizarea Consiliului Suprem al Magistraturii;• Schimb de experienţă pentru pregătirea magistraţilor pentru speţe specializate;• Cursuri de instruire pentru magistraţi în vederea dezvoltării abilităţilor necesare pentru exercitarea profesiei lor, inclusiv cunoştinţe non-juridice;• Monitorizarea şi implementarea Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul administraţiei locale; • Monitorizarea implementării noii legislaţii privind finanţarea partidelor politice şi creşterea transparenţei regulilor financiare în acest domeniu;• Informarea cetăţenilor despre consecinţele negative ale corupţiei;• Initiaţiative menite să deschidă canale de comunicare şi consultare între cetăţeni şi autorităţi publice centrale/locale în procesul decizional şi în alte procese guvernamentale; • Iniţierea, susţinerea, acroşarea şi concretizarea „dialogului civil” în adoptarea diverselor iniţiative legislative.

Scurta prezentare a organizatiei

Asociaţia Naţională Anticorupţie cu sediul în Bucureşti, sub deviza “Conştientizare, informare, comunicare, cunoaştere, participare, implicare, angajament şi asumare a responsabilităţilor în lupta anti-corupţie”, are scopul de a permite cetăţeanului să aibă acces liber la acest gen de informaţii, consultanţă juridică gratuită, întărirea rolului de advocacy al asociaţiei şi onorarea obligaţiilor asumate în parteneriate, pentru a deveni organizatoric şi operaţional, la nivel naţional cu filiale în toate judeţele, precum şi un centru de referinţă în lupta anti-corupţie, constituind un exemplu elocvent al implicării active a societăţii civile în sprijinirea independenţei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei mari şi mici din România. Acţiunile se concentrează pe intensificarea intervenţiei Oficiului de Asistenţă Juridică Anticorupţie pentru Cetăţeni in: • Proiecte din domeniul democraţiei, statului de drept, promovării şi protecţiei drepturilor omului, incluzând libertatea de exprimare, accesul la informaţii, responsabilitatea şi transparenţa instituţiilor/ autorităţilor publice în procesul de luare a deciziilor, incluzând participarea şi consultarea cetăţenilor; • Iniţiative adresate problemelor legate de consolidarea statului de drept, în special prin sprijinirea independenţei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei; • Iniţiative privind promovarea principiilor bunei guvernări, în special prin sprijinirea luptei împotriva corupţiei • Sprijinirea creşterii capacităţii organizaţiilor profesionale de magistraţi la nivel local şi naţional cu scopul de a intensifica implicarea acestor organizaţii de magistraţi în initiativele destinate problemelor legate de democraţie, statului de drept, drepturile omului, accesul la informaţii şi transparenţa instituţiilor, independenţa justiţiei şi lupta impotriva corupţiei.

Organizatia in cifre:

10 membri activi
3 filiale: Mures, Cluj, Valcea
3 DIRECTOR GENERAL- MARIAN DESCULŢU DIRECTOR EXECUTIV: IOAN BUCUR 0742-117078 PURTĂTOR DE CUVÂNT: NICOLAE ULIERIU
8 parteneriate cu administratia publica si ONG

Alte aspecte semnificative despre organizatie

Scopul principal este să mobilizeze cetăţenii să participe la eforturile anti-corupţie, prin uşoara accesibilitate a publicului la informaţiile referitoare la drepturile pe care le au cetăţenii, oferirea de sfaturi juridice asupra modului în care se pot înainta plângerile în cazurile de gestiune frauduloasă a fondurilor publice sau în cazurile în care cetăţenii sunt victime ale (sau iau la cunoştinţă despre existenţa unor indici – indicatori ) ai corupţiei, permiterea cetăţenilor să acţioneze împotriva corupţiei prin realizarea unor campanii de informare, propunerea şi realizarea de produse de informare, furnizarea de informaţii practice şi sfaturi la întrebări concrete, administrarea conţinutului paginii de Internet – Website dedicat (http://www.asanticoruptie.ro), ce va include si o secţiune Intranet, deschiderea dialogului cu instituţiile publice pentru a susţine înfiinţarea unor mecanisme de răspuns capabile să rezolve plângerile cetăţenilor, sprijinirea-acroşarea-implicarea în activităţile de lucru cu reţeaua multiplicatorilor de informaţie europeană, organizarea de întâlniri cu caracter preventiv cu personal din rândul lucrătorilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative şi Justiţiei, dintre care, şi întâlniri cu persoane care deţin funcţii de conducere.

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

techsoupbaner-3476708

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-465

banner-formare-culturala-250x250-px-5074203

potsieu2-4081462

csrrev250x250-8754752

banner_rsc-1119775

viata_stiriong_250x250_n-6206966

banner-seniorinet-4299275

inpractica_250x250-9649968