Catalogul Societatii Civile – ASOCIATIA MUSULMANILOR DIN ROMANIA

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-4294786

online_banners-5btur-ciclist250x250_01-2454355

buton_2-2700832

ypc-8827908

indaco-5451071

nonformalii-4026308

luna_cunoasterii_banner_sidebar-9345717

Denumire: ASOCIATIA MUSULMANILOR DIN ROMANIA MUSLIM ASSOTIATION OF ROMANIA

Data ultimei actualizari: 24-06-2009

 

Cod fiscal: 19213484

Anul infiintarii: 2005

Beneficiari

Copii si tineriElevi si studentiGrupuri culturale – Minoritati etnice – Culte religioasePublicul general

Domeniul principal de activitate:      Religie      – Asociatie religioasa infiintata in baza legii 489/2006

Domeniu secundar:

     Cultura si media      – Cultura      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural      Educatie si cercetare      – Formare profesionala      – Educatie

Obiective 1. Organizarea de cursuri, seminarii şi alte asemenea pe teme de cultură, tradiţie, obiceiuri, istorie, religie, limbi străine precum şi alte domenii de interes actual sau viitor pentru comunitatea musulmană din România.2. Înfiinţarea de biblioteci cu săli de studiu pentru liberul acces la informaţie al comunităţii musulmane la temele de interes.3. Editarea de cărţi, reviste, ziare, lecturi, filme documentare sau informative şi orice alte feluri de publicaţii pe orice suport inclusiv magnetic sau digital. 4. Preocuparea în scopul obţinerii drepturilor de editare, reeditare, multiplicare, traducere vânzare şi distribuire a unor materiale de interes pe orice formă de suport.5. Înfiinţarea de unităţi de educaţie şi învăţământ şcolar şi preşcolar în sistem privat cu capital propriu sau din sponsorizări, donaţi.6. Organizarea de conferinţe, întruniri, tabere, excursii, zile festive, festivaluri inter-culturale, naţionale sau internaţionale, pe aceleaşi teme sau alte teme de interes prezente sau viitoare pentru comunitatea musulmană din România.7. Organizarea de activităţi şi concursuri cu premii pe temele de interes pentru comunitatea musulmană din România.8. Acordarea de burse sociale sau de studii, sponsorizări, tinerilor musulmani dotaţi sau supradotaţi intelectual sau cu dificultăţi financiare, din fonduri proprii sau străine.9. Programe de pregătire ale membrilor activi ai asociaţiei sau a membrilor colaboratori în domeniile de interes atât în ţară cât şi în străinătate în scopul realizării obiectivelor propuse. 10. Organizarea de programe speciale pentru tinere şi doamnele din comunitatea musulmană şi integrarea lor în activităţile culturale, religioase sau economico-sociale ale asociaţiei în sistem de voluntariat.11. Stimularea iniţiativei elevilor şi studenţilor şi a implicarii lor în activităţi teoretice, practice, creative şi ingenioase în scopul dezvoltării talentelor lor. 12. Stimularea comunităţii musulmane pentru a participa integral la dezvoltarea societăţii române şi la întărirea relaţiilor inter-culturale şi inter-religioase.13. Colaborarea şi întrajutorarea cu alte persoane ce nu aparţin acestor comunităţi dar care sunt direct interesate de cultura, istoria şi religia comunităţii musulmane.14. Înfiinţarea de unităţi de asistenţă socială, (case de copii, azile de bătrâni, resorturi de tratament şi de odihnă) pentru membrii comunităţii musulmane lipsiţi de posibilităţi materiale, ori cu venituri mici.15. Ajutorarea dezinteresată a tuturor categoriilor de persoane din păturile sociale defavorizate, încercând să creeze acestor categorii un trai mai demn, decent şi civilizat.16. Direcţionarea şi redirecţionarea de sponsorizări şi donaţii către lăcaşele culturale, ştiinţifice, de cult ori de altă natură, care aparţin acestor comunităţi cu scopul de a se repara, întreţine, extinde sau construi din temelie.17. Direcţionarea şi redirecţionarea de sponsorizări şi donaţii atât centrelor educaţionale, sociale sau de altă natură înfiinţate de asociaţie, persoanelor fizice constatate în nevoie, cât şi altor asociaţii sau fundaţii cu activităţi similare.18. Colaborarea pe toate planurile cu persoane fizice sau juridice, centre culturale sau educaţionale române sau străine dispuse să susţină acţiunile şi programele asociaţiei în vederea realizării obiectivelor propuse, cu respectarea legilor în vigoare.19. Colectarea de fonduri din donaţii, sponsorizări sau orice formă de susţinere economică legală de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, ce urmeză a fi folosite în scopul realizarii obiectivelor.20. Construirea, închirierea sau folosirea cu titlu gratuit a unor spaţii locative în vederea realizării scopului asociaţiei.21. Apărarea drepturilor şi libertăţilor comunităţii musulmane din România în conformitate cu legea română, legile internaţionale şi tratatelor la care România a aderat prin mijloace paşnice de promovare şi cunoaştere în masa.22. Prezentarea susţinută prin internet şi orice alte mijloace de comunicare în masă şi publicitate a activităţilor culturale, artistice, educaţionale sau religioase ale comunităţii musulmane din România. 23. Mediatizarea prin editarea de publicaţii, broşuri, prin realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune în scopul aducerii la cunoştinţă publică a acţiunilor şi programelor asociaţiei şi în scopul strângerii de fonduri.

Scurta prezentare a organizatiei

Scopul asociaţiei: asociaţia are ca scop conservarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii comunitaţii musulmane din România precum şi integrarea acestora în viaţa social-economic-culturală română.

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

250x250-ro_donatori_europa-6982573

techsoupbaner-8486849

g3p-250x250-8895964

potsieu2-8872504

csrrev250x250-3017301

logo_ia-8932986

viata_stiriong_250x250_n-2399771

banner-seniorinet-5434860