Catalogul Societatii Civile – AREAS

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-9029896

ypc-6579145

indaco-3763698

nonformalii-3639672

Denumire: AREAS The Regional Association for Adult Education Suceava

Data ultimei actualizari: 11-09-2008

 

Cod fiscal: 17192040

Anul infiintarii: 2005

IBAN RO45RNCB0234036992830001

Banca BCR

Sucursala Suceava

Misiune / Scop

Asociaţia are drept scop promovarea bunelor practici în domeniul formării profesionale şi educaţiei adulţilor în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a comunităţilor din Regiunea de Nord şi Nord-Estul României.

Beneficiari

Publicul generalPersoane suferinde de o anumita boala – bolnavi croniciComunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)Elevi si studentiGrupuri culturale – Minoritati etnice

Domeniul principal de activitate:      Educatie si cercetare      – Formare profesionala

Domeniu secundar:

     Social      – Combaterea discriminarii      – Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca      Dezvoltare      – Dezvoltare comunitara

Obiective Obiective:- Dezvoltarea comunitară prin promovarea educaţiei permanente şi învăţării interculturale – Sprijinirea tinerilor din mediul rural în vederea asigurării accesului la formele de învăţare – Promovarea formelor de învăţare şi de educaţie a adulţilor în contextul european, sprijinind integrarea Romîniei în structurile europene – Extinderea în teritoriu a activităţii de educaţie a adulţilor prin formarea unei reţele regionale de furnizori de formare profesională alcătuită din cămine şi case de cultură- Dezvoltarea regională şi comunitară prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, având acces fără discriminare toate categoriile sociale care locuiesc în teritoriu- Facilitarea dialogului şi colaborării transfrontaliere privind educaţia adulţilor şi încadrarea acesteia într-o dimensiune europeană- Desfăşurarea unor activităţi de cercetare privind metodele şi tehnicile de educaţie a adulţilor şi accesarea unor fonduri de finanţare interne şi externe- Elaborarea şi editarea de studii, materiale, reviste, cărţi şi pliante etc.- Dezvoltarea unor acţiuni suport în vederea iniţierii şi implementării unor proiecte de lege în domeniul educaţiei adulţilor- Desfăşurarea unor activităţi culturale, festivaluri, simpozioane şi elaborarea unor studiid e cercetare, în vederea conservării şi promovării patrimoniului cultural naţional- Derularea unor activităţi specifice pentru reintegrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţe psihiatrice prin activităţi de terapie ocupaţională, în centre de zi sau cluburi, inclusiv prestarea unor servicii de îngrijire la domiciliu pentru această categorie de persoane- Derularea unor programe şi proiecte pentru sprijinerea tinerilor din cadrul Centrelor de Plasament în special şi a tinerilor din judeţul Suceava în general

Scurta prezentare a organizatiei

Servicii oferite: – oferirea de cursuri pentru formarea profesională continuă a adulţilor – consultanţă în managementul organizaţional – consultanţă în managementul proiectelor – consiliere profesională – consiliere psiho-socială pentru persoanele cu dizabilităţi socio-psihiatrice în cadrul Clubului „Împreună” – consiliere în dezvoltare comunitară – facilitarea schimbului de tineret între ţările Europene

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

accelerator_hub-8170122

buzzcamp-7765968

fscbacau_banner-6390917