Catalogul Societatii Civile – Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-5169047

ypc-9949209

indaco-3904211

nonformalii-6528079

Denumire: Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 Association Assistance and Programs for Sustainable Development – Agenda 21

Data ultimei actualizari: 08-12-2008

 

Cod fiscal: 15412212

Anul infiintarii: 2003

Banca Banca Comerciala Romana

Sucursala Calea Victoriei, nr 155, sector 1, Bucuresti

Misiune / Scop

Scopul fundamental al APDD- Agenda 21 este sprijinirea politicilor statului român de promovare şi implementare în România a obiectivelor Dezvoltării Durabile.Pentru îndeplinirea acestui scop, organizaţia şi-a asumat misiunea de a:* Dezvolta parteneriate cu autorităţile locale pentru valorificarea iniţiativelor locale şi eficientizarea guvernării locale;* Întări rolul actorilor sociali cu potenţial ridicat în realizarea dezvoltării durabile: copii şi tineri, comunităţi locale, sectorul privat şi comunitatea oamenilor de afaceri, comunitatea ştiinţifică, media;* De a acorda asistenţă şi suport pentru grupurile marginalizate sau cu risc ridicat de excludere socială.

Beneficiari

Elevi si studentiGrupuri culturale – Minoritati etniceAsociatii/OrganizatiiInstitutii publicePublicul general

Domeniul principal de activitate:      Civic si influentarea politicilor      – Politici publice si buna guvernare      – Combaterea discriminarii      – Democratie si drepturile omului

Domeniu secundar:

     Educatie si cercetare      – Educatie

Obiective În vederea sprijinirii politicilor statului român în domeniul deyvoltării durabile, asociaţia se concentrează asupra următoarelor obiective:a. sprijină eforturile şi iniţiativele statului român în sensul promovării, susţinerii şi încurajării dezvoltării durabile;b. susţine şi promovează iniţiative proprii şi propuse în sensul implementării legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare în materia dezvoltării durabile şi a domeniilor conexe;c. iniţiază, susţine şi promovează activităţi care se încadrează în direcţia implementării obiectivelor dezvoltării durabile: i. realizarea, în parteneriat cu autorităţile publice centrale şi locale, a unor activităţi economice care susţin obiectivele dezvoltării durabile; ii. valorificarea eficientă şi raţională a resureselor locale de orice natură (naturale, umane, profesionale, financiare, de turism şi agrement etc.); iii. îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor sociale (sănătate, educaţie, asistenţă socială, transport în comun etc.) şi facilitatrea accesului populaţiei la aceste servicii;d. promovarea de activităţi de educaţie şi instruire în domeniul specific al dezvoltării durabile;e. oferirea de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea zonelor defavorizate sau populate de categorii sociale cu risc ridicat de marginalizare şi/sau excludere socială;f. încurajarea şi susţinerea participării grupurilor sociale reprezentate de: femei, copii şi tineri, comunitatea ştiinţifică şi tehnologică, asociaţii profesionale şi patronale la realizarea obiectivelor dezvoltării durabile;g. dezvoltarea de parteneriate cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate cu scopuri şi obiective similare.

Scurta prezentare a organizatiei

„APDD – Agenda 21” a fost înfiinţată în februarie 2003 (data adunării generale) şi şi-a început activitatea în luna mai, odată cu acreditarea juridică a organizaţiei şi înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din România. În cadrul asociaţiei funcţionează un grup de suport format din 30 de tineri voluntari, elevi şi studenţi, voluntariatul fiind, de altfel, una dintre valorile fundamentale ale asociaţiei. Principalele grupuri-ţintă ale asociaţiei sunt copii şi tinerii, cărora le sunt oferite, pe lâgă oportunităţi de educaţie şi dezvoltare şi posibilitatea de a contribui la bunul mers al comunităţii prin realizarea unor activităţi pe bază de voluntariat. APDD – Agenda 21 a dezvoltat, în special cu ocazia implementării proiectului „Educaţie civică prin televiziune” dar şi în baza experienţei îndelungate a personalului angajat, relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu preocupări similare, nu doar din sfera neguvernamentală, dar şi dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri, instituţii media etc. Asociaţia este membră în cadrul: Grupului de coordonare a Anului European de Educaţie pentru Cetăţenia Democratică Steering Committee a campaniei pentru nediscriminarea copiilor rromi “Să nu excludem nici un copil!”.

Organizatia in cifre:

5 ani de la înfiinţare
30 tineri voluntari în corpul activ de voluntari ai organizaţiei
8000 beneficiari direcţi ai rezultatelor proiectelor desfăşurate

Alte aspecte semnificative despre organizatie

În 2006 asociaţia APDD – Agenda 21 a lansat invitaţia pentru constituirea unei reţele a ONG –urilor care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Baza de date a reţelei cuprinde un număr de 23 de asociaţii şi fundaţii, reţeaua funcţionând ca grup informal cu rolul de a dezvolta parteneriate pentru aplicaţii la nivel european. Prin cele 2 proiecte de voluntariat (EVS) derulate în 2004/2005 – asociaţia a stabilit relaţii de colaborare cu organizaţiile din Italia ARCI Nuova Associazione – Comitato Provinciale do Chieti şi Arciragazzi Tigullio – Circolo Vega, cu care a aplicat in parteneriat un proiect privind aborarea unui model de curriculum pentru educaţia pentru dezvolatre durabilă, in cadrul programului Consiliului Europei Education for Sustainable Development. În prezent APDD – Agenda 21 dezvoltă în parteneriat cu ARCI Nuova Associazione – Comitato Provinciale do Chieti proiectul „Pregătirea tinerilor pentru un stil de viaţă durabilă.”

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

techsoupbaner-2447715

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-506

banner-formare-culturala-250x250-px-2627012

potsieu2-2063208

csrrev250x250-7939852

banner_rsc-2609373

viata_stiriong_250x250_n-8575720

banner-seniorinet-6905689

inpractica_250x250-6058167