Catalogul Societatii Civile – amare prhala-fratii nostri

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-7654401

ypc-6906846

indaco-7883308

nonformalii-2191114

Denumire: amare prhala-fratii nostri our brothers

Data ultimei actualizari: 23-11-2009

 

Cod fiscal: 8889635

Anul infiintarii: 1996

Beneficiari

Grupuri culturale – Minoritati etniceGrupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale) – copii – persoane varstnicePersoane cu nivel de trai scazut – Persoane fara venituri sau cu venituri mici – Someri – Alte categorii de persoane cu nivel de trai scazutGrupuri culturale – Minoritati etniceGrupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale) – copii – persoane varstnice

Domeniul principal de activitate:      Social      – Combaterea discriminarii      – Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca      – Servicii sociale

Domeniu secundar:

     Cultura si media      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural      Cultura si media      – Cultura

Scurta prezentare a organizatiei Organizatia Amare Phrala a fost constituita in anul 1996, moment urmat la scurt timp de derularea a doua actiuni de ajutoare umanitara a comunitatii de romi din com Bontida , Floresti,constand in doua camioane cu haine si incaltaminte, si medicamente obtinute in baza unor solicitari, de la Serviciul de ajutor Maltez si organizatia umanitara Ecce Homo. Inca de la inceput organizatia noastra a fost implicata ca partener direct intr-un proiect finantat de PHARE, in cadrul caruia reprezentanti ai mai multor O.N.G- uri straine au efectuat un schimb de experienta in diferite tari ca; Slovacia,Ungaria,Ucraina,si Romania.prin intermediul Fundatiei pentru o Societate Deschisa. Descrierea, istoricul şi scopul organizaţiei: Organizatia Amare Phrala – Fratii Nostri, cu sediul pe str. Somesului nr. 18, (sediul nou Str.Scolii Nr.7 ) Cluj Napoca, este o organizaţie nepolitică, cu caracter democratic, persoana juridica cu numarul 3483/1996, infiintata in baza legii nr 21/1924. Organizaţia Amare Phrala-Fraţii Noştri, are o relaţie de colaborare cu toate instituţiile statului,cu Prefectura Judeţului Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi Primăria municipiului Cluj Napoca.. Totodată organizaţia face parte din Grupul de Lucru Mixt Judeţean constituit în baza unui ordin al Prefectului judeţului Cluj cu scopul de a coopera cu toate structurile menţionate inclusiv cu ONG-uri în vederea îmbunătăţirii situaţiei socio-economice a romilor. Scopul organizaţiei este de a apăra interesele şi drepturile tuturor persoanelor de etnie romă indiferent de sex, religie, vîrstă. Ca obiective organizaţia îşi propune să promoveze valorile etniei romilor şi să contribuie la bunăstarea comunităţilor în special în domeniul socio-economic.

Alte aspecte semnificative despre organizatie

PROIECTE DESFASURATE : 1. CE SANT SI CE NU SANT ROMII anul 1996 Scopul- Intilniri schimb de experienta cu reprezentatii omologi din tarile Balcanice (5 tari ) –derulat la Cluj. Rezultatul proiectului ,insusirea metodelor de lucru in comunitatile de romi. Costurile proiectului 1377 USD din care sa acordat 500 USD Finantatorul proiectului Fundatia pentru o Societate Deschisa str Tebei nr 21 2. FESTIVAL CONCURS ROMANO ILO anul 1997 Scopul –Promovarea culturii romani-Cluj Rezultatele proiectului -sustinerea festivalului. Costurile proiectului, 500 USD din care sa acordat 377 USD Finantatorul proiectului, Fundata pentru o Societate Deschisa 3. O SANSA PENTRU CEI FARA SANSA anul 1997 Scopul crearea de materiale informationale despre organizatia AMARE PHRALA Rezultatele proiectului prezentarea organizatiei Amare Phrala ca organizatie neguvernamentala activa in furnizarea de asistenta si servicii sociale Costurile proiectului – 1630 ECU din care sa acordat –1350 ECU (118 USD) Finantatorul proiectului Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile Bucuresti telef 013100177 4. CONCURSUL AMARE LACHE CHIAVORE TIP TOP MINI TOP Scopul – promovarea tinerilor talente din randul copiilor romi Cluj Rezultatele proiectului sustinerea Concursului Costurile proiectului 840 USD din care sa acordat –697 USD Finantator Fundata pentru o Societate Deschisa anul 1998 5. CONTRACT cu E R R C Budapest anul 1998 Scopul proiectului monitorizarea presei si intervievarea a victimelor cazurilor de abuz si violenta in randul romilor Rezultate asteptate rapoarte catre E R R C Budapesta. Costurile proiectului 500 USD finantare 500 USD Finantator E. R. R. C. 6. CURSURI DE LIMBA ENGLEZA STUDENTI 1998 Scopul proiectului formarea continua a studentilor romi Rezultate frecventarea cursurilor de catre studenti romi Costul proiectul 1200 USD din care sa finanţat 1200 USD Finantatorul Fundatia SOROS Cluj. 7. CONCURS AMEN GILABAS SUKHAR TIP TOP anul 1999 Scopul proiectului pastrarea si promovarea traditiilor etniei romilor Rezultatul proiectului sustinerea concursului Costurile proiectului 1053 USD din care sa finanţat 915 USD Finantator F S D C SOROS str Tebei nr 21 8. DEVENIND MAI EFICIENTI CURSURI LIMBA ENGLEZA 1999 Scopul proiectului formarea elitei roma Rezultatul proiec, obtinerea diplomelor Costul proiectului 3481 USD din care sa finanţat 3309 USD Finantator Fundata SOROS 9. CURSURI DE CALIFICARE PENTRU TINERII ROMI BUTI VAS O TERNE ROMA ANUL 1999 Scopul proiectului crearea de noi locuri de munca pentru tinerii romi Rezultate asteptate obtinerea diplomelor de calificare, si angajarea a peste 30%dintre cursanti. Costul proiectului 5387 USD din care sa finanţat 4926 USD Finantator Fundata SOROS 10. SUKHARIMOS E AMARE CHIAVORENQE SPECTACOL CONCURS DEDICAT COPIILOR ROMI ANUL 2000 Scopul proiectului concurs pentru copii si tineri romi;inscrierea si plata taxelor scolare pentru un nr de 10 tineri la scoala de Arta si Creatie Populara Cluj. Rezultate asteptate sustinerea concursului si frecventarea cursurilor celor 10 tineri Costul proiectului 2638 USD din care sa finanţat 2500 USD Finantator C R C R Cluj 11. PROMOVAREA UNEI IMAGINI POZITIVE IN COMUNITATILE DE ROMI ANUL 2000 Scopul proiectului realizarea de filme documentare despre comunitatile de romi,organizarea de talk-show si o gala de video privind problematica romilor Rezultate asteptate realizarea celor 5 filme documentare colectarea unui bogat si divers material social si cultural cu si despre romii din comunitati. Crearea unei arhive cu aceste materiale video. Costul proiectului 4470 USD din care sa finanţat 3970 USD Finantator C R C R Cluj 12. A CHANCE FOR THE BEGINING – BUDAPEST Scopul proiectului dotarea organizatiei cu echipament si birotica Costul proiectului 859 USD Finantator O.S.I. Regional Roma Participation Program-Budapest 13. PRHALNET – CONTRIBUTIE LA DEZVOLTAREA RETELEI NATIONALE A ROMILOR anul 2001 -2002 Scopul proiectului aprofundarea relatiilor cu ONG-urile romilor, si nu numai; initierea de noi colaborari cu alte ONG-uri si institutii publice. Rezultate asteptate cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale ale romilor de a initia si coordona proiecte care sa vina in intampinarea nevoilor pe care acestea le au Costul proiectului – 2400 USD. Finantator Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi – Cluj Napoca 14. CALIFICARE SI ASISTARE IN VEDEREA INTEGRARII SOCIO-PROFESIONALA ANUL 2001 Scopul proiectului: proiectul isi propune sa contribuie la integrarea socio-profesionala a populatiei de etnie roma, prin calificare a 80 tineri in 14 meserii cerute pe piata muncii si asistarea in vederea angajarii lor. Rezultate asteptate – obtinerea diplomelor de calificare Costul proiectului – 24709 Euro Finantator MEDE European Consultancy 15. PROIECT SOCIAL anul 2003 Scopul proiectului – imbunatatirea situatiei romilor din comunitatea –Cluj-Napoca Pata Rat(Cantonului fara numar) , achizitionare lemne de foc, si alimente pentru 180 de persoane. Rezultate asteptate: in pragul sarbatorii de iarna, un numar de 180 de persoane au beneficiat de alimente, si lemne de foc in valoare de 50.000.000 lei. Finantat de Consiliul Local Cluj-Napoca 16 .INSTITUTIONAL SUPPORT RECIVED FROM OSI ROMA PARTICIPATION PROGRAM,BUDAPEST –ANUL 2004 Scopul proiectului continuarea relatiilor existente cu ONG-urile romilor, si nu numai; initierea de noi contacte si colaborari cu alte ONG-uri si institutii publice., dotarea cu echipamente tehnice a organizatiei si de a identifica situatii de segregare si de a oferi sprijin de solutionare a acestora. Rezultate astepatate- achizitionarea, si dotarea echipamentelor necesara organizatiei Identificarea unui numar mare de romi care nu poseda acte de identitate si punerea lor in legalitate prin efectuarea acestora in colaborare cu Politia Municipiului Cluj Napoaca prin intermediul birourilor de evidenta a populatiei in cadrul HG.430/2001 Realizarea unui numar de 1500 buc de pliante privind drepturile si obligatiile omului . Costul proiect ului 4900 USD Finantator O.S.I ROMA PARTICIPATION PROGRAM BUDAPEST 17.PROIECT DE DEZVOLTARE LOCALA COMUNA BONTIDA ANUL 2004-2005 Scopul proiectului – cresterea durabilitatii economice prin initierea de activitati in cadrul unei unitati economice aducatoare de profit, in domeniul confectionarii de caramizi (BCA) Rezultate asteptate-Construirea unei hale de lucru , efectuarea caramizilor BCFA si distribuirea lor catre romi Finantat de : CO-OPERATING NETHERLANDS FOUNDATION for CENTRAL and EASTERN EUROPE suma de 14.207. euro 18.IMBUNATATIREA PARTENERIATULUI DINTRE COMUNITATILE DE ROMI DIN JUDETUL CLUJ SI AUTORITATILE PUBLICE LOCALE anul 2005 Scopul proiectului- este de a dezvolta resursele umane din cadrul unitatilor administrativ teritoriale (primarii) pe al caror teritoriu locuiesc comunitati compacte de romi. Rezultate asteptate- cresterea gradului de implicare a expertilor romi , ONG-uri,institutii publice si primarii care sa concure la imbunatatirea situatiei etnicilor din comunitatile locale; Finantat de Banca Mondiala ( FDSC) Costul peoiectului 4 536 USD 19.”DE LA SOLUTII LOCALE LA POLITICI PUBLICE” ANUL 2006- 2007 „Noi masuri pentru ridicarea standardului de viata in rândul romilor” Scopul proiectului : Imbunatatirea calităţii forţei de munca Obiective specifice: 1. Creşterea gradului educaţiei si a formarii profesionale in 5 comunitati de romi din judeţul Cluj intr-un timp de 7 Luni. Rezultate aşteptate:Obţinerea certificatelor de autorizare a organizaţiei in formare profesionala pe meseriile: lucrător in structuri pentru construcţii, constructori de drumuri si poduri, lucrător in comerţ. Crearea unei baze de date cu viitorii petenţi ai cursurilor de calificare Creşterea gradului de informare a celor 5 comunitati privind oferta de servicii de informare, consiliere,orientare profesionala si formare profesionala Identificarea nevoilor de formare actuale şi anticiparea nevoilor de formare viitoare, la nivelul celor 5 comunitati Pe termen lung Calificare-recalificare in meseriile pe care organizaţia a obţinut autorizaţia Proiect finanţat de CEE Trust Rezultate asteptate- Crearea unei baze de date cu viitorii petenţi ai cursurilor de calificare -formarea calificarea a 2 persoane tinere din cadrul organizatiei ca , consilieri pe formare si consiliere profesionala Costul proiectului-4000$ -primiti 1000$ si 1000 contributie Amare Prhala 20. proiect Phare „Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj”anul 2007-2008 Scopul proiectului “ Promovarea oportunităţilor de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj” este de a dezvolta la nivelul comunităţilor de romi din judeţul Cluj, competenţele necesare pentru inserţia substanţială a romilor pe piaţa muncii. Activităţile principale ale proiectului au presupus următoarele: Formarea profesională a unui număr de 30 de romi din judeţul Cluj în meseria de zidar-pietrar-tencuitor într-o perioadă de 6 luni; Stabilirea de parteneriate între organizaţiile rome, administraţia publică şi agenţii economici din judeţul Cluj în vederea facilitarii procesului de conştientizare a angajatorilor asupra necesităţii prevenirii şi combaterii discriminărilor în angajare pe considerente etnice şi încurajarea, respectiv stimularea plasării romilor calificaţi în unităţi economice de stat şi private; Asigurarea consilierii şi orientării profesionale a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa muncii. Rezultate- Formare calificarea a 30 tineri romi in meseria de zidar-pietrar-tencuitor Obtinerea diplomelor de calificare Finantat de UNIUNEA EUROPEANA 54.895 euro

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

techsoupbaner-7860739

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-68

potsieu2-9134558

csrrev250x250-8710178

accelerator_hub-4430263