Catalogul Societatii Civile – Asociatia non profit L & C Consulting

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-8196255

Denumire: Asociatia non profit L & C Consulting

Data ultimei actualizari: 21-09-2008

 

Cod fiscal: 16427530

Anul infiintarii: 2004

IBAN RO36BTRL06301205640493XX

Banca Transilvania

Sucursala Hunedoara

Misiune / Scop

Asociaţia non profit “L & C Consulting” este o asociaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi cu caracter umanitar, înfiinţată cu scopul de a promova dezvoltarea socio-economică şi turistică a judeţului Hunedoara, prin organizarea de acţiuni şi de programe sociale, economice şi turistice care să pună în valoare întregul potenţial al judeţului.

Beneficiari

IntreprinzatoriInstitutii publicePatrimoniu culturalElevi si studentiAsociatii/Organizatii

Domeniul principal de activitate:      Dezvoltare      – Dezvoltare economica si sociala

Domeniu secundar:

     Cultura si media      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural

Obiective a) Să dezvolte programe în parteneriat cu alte instituţii, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate;b) Să organizeze instruiri teoretice şi practice, de iniţiere şi perfecţionare în domenii ca: management, marketing, turism, alimentaţie publică, dezvoltare antreprenorială, dezvoltare personală, fără a se emite diplome;c) Să organizeze expoziţii, seminarii, simpozioane, cluburi de interes comun, schimburi de experienţă, călătorii de studii şi documentare, stagii de practică în instituţii din ţară şi din străinătate şi să realizeze activităţi de publicitate în beneficiul asociaţiei şi scopului acesteia;d) Să organizeze acţiuni caritabile pentru strângere de fonduri în vederea realizării scopului asociaţiei; e) Să definească mijloacele şi metodele de dezvoltare locală, atât la nivelul iniţiativelor private, cât şi la nivelul strategiilor globale, regionale, sectoriale de dezvoltare.f) Să organizeze programe pentru categoriile de persoane defavorizate, prin oferirea unor servicii de consiliere, mediere, informare şi reconversie profesională.g) Să mobilizeze resursele interne şi externe ale instituţiilor şi organizaţiilor locale, centrale, internaţionale, atât guvernamentale cât şi private, destinate sprijinirii procesului de dezvoltare socială şi economică. h) Să asigure servicii de informare, secretariat şi consultanţă, în domeniul juridic, financiar, al managementului şi marketingului, în scopul dezvoltării de noi afaceri şi al sprijinirii celor existente.

Scurta prezentare a organizatiei

Asociati are in vedere să identifice necesităţile imediate ale municipiului şi zonei Hunedoara, cât şi cele de perspectivă, în domeniile: economic, socio-profesional, al administraţiei publice, al democraţiei şi dezvoltării locale, al mass-mediei şi comunicaţiilor, cooperării juridice, sănătăţii, educaţiei, culturii şi patrimoniului, problemelor copiilor şi tineretului, mediului înconjurător şi amenajării teritoriului;

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

v8-1277036