Catalogul Societatii Civile – ASOCIAŢIA ”CENTRUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE – CENTRIUM”

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-6482802

ypc-1420700

indaco-2195858

nonformalii-6268178

Denumire: ASOCIAŢIA ”CENTRUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE – CENTRIUM” ASSOCIATION ’’CENTRE FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECTS – CENTRIUM’’

Data ultimei actualizari: 31-08-2012

 

Cod fiscal: 28102140

Anul infiintarii: 2011

Misiune / Scop

Scopul asociației îl constituie implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, în vederea dezvoltării capitalului uman din România și creșterii competitivității lui, în concordanță cu următoarele documente de planificare strategică : – politicile și strategiile naționale în domeniul dezvoltării resurselor umane- Documentul cadru de implementare a Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Documentul cadru de implementare a Programului Operațional Dezvoltarea CapacitățiiAdministrative- cea de-a patra prioritate tematică din Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 – „Dezvoltarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România”- prioritățile Planului Regional de Acțiune pentru Ocupare si incluziune socială (PRAO)- prioritățile Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forței de Muncă si Incluziune Socială Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Beneficiari

Asociatii/OrganizatiiIntreprinzatoriComunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)Institutii publicePersoane cu nivel de trai scazut – Someri – Alte categorii de persoane cu nivel de trai scazut

Domeniul principal de activitate:      Educatie si cercetare      – Formare profesionala      – Educatie

Domeniu secundar:

     Social      – Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca

Obiective Corespunzător acestui scop, obiectivele asociației sunt următoarele :- implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane din surse de finanţare interne şi externe, pentru toate categoriile de grup țintă definite în documentele de planificare strategică menționate mai sus- inițierea, facilitarea și/sau dezvoltarea parteneriatelor la nivel comunitar, intercomunitar, regional, național sau internațional, în vederea dezvoltării capitalului uman din România și creșterii competitivității lui – creșterea capacității de absorbție și de gestionare a fondurilor externe destinate dezvoltării resurselor umane de către autoritățile și instituțiile publice locale și centrale și organizațiile cu sau fără scop patrimonial din România- aderarea la pactele regionale pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială și participarea activă la implementarea adecvată a obiectivelor și priorităților acestora – formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, de management de proiect și în domeniul tehnologiei informației pentru toate categoriile de grup țintă definite în documentele de planificare strategică menționate mai sus- orientarea către nevoile pieței muncii a serviciilor educaționale oferite de sistemul public sau privat de invățământ și de către furnizorii de programe de formare / reconversie profesională- creșterea calității serviciilor educaționale oferite de sistemul public sau privat de invățământ, la nivel comunitar, regional sau național- sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale și centrale în vederea dezvoltării capacităţii administrative pentru identificarea, promovarea şi valorificarea resurselor umane, precum și pentru identificarea problemelor sociale şi aplicarea de măsuri de protecţie socială activă- stimularea ocupării forței de muncă prin oferirea de servicii de informare și consiliere și servicii de mediere a muncii pe piața internă.

Scurta prezentare a organizatiei

Asociația este înfiinţată în luna februarie 2011 de un grup de persoane cu experiență în elaborarea cererilor de finanțare, managementul și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Alte aspecte semnificative despre organizatie

Detalii suplimentare sunt disponibile pe www.centrium.ro.

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

techsoupbaner-6261430

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-479

banner-formare-culturala-250x250-px-8119756

potsieu2-5100085

csrrev250x250-1912684

banner_rsc-1016673

viata_stiriong_250x250_n-4620872

banner-seniorinet-4063527

inpractica_250x250-6372311