Catalogul Societatii Civile – ART BRĂDEANA MUSIC

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-8052016

ypc-3000122

indaco-3805942

nonformalii-1114732

Denumire: ART BRĂDEANA MUSIC ART BRADEANA MUSIC

Data ultimei actualizari: 15-01-2013

 

Cod fiscal: 30872788

Anul infiintarii: 2012

IBAN RO13 RZBR 0000 0600 1512 2168

Banca REIFFEISEN

Misiune / Scop

Asociația ART BRĂDEANA MUSIC ce funcționneaza ca organizație neguvernamentală (O.N.G.) cu caracter autonom, are drept scop propunerea unei educații non-formale prin arta a tinerei generații, dezvoltarea ei în spiritul conștiintei de sine, stimularea dorinței de informare și autodepășire într-un sens pozitiv, sprijinirea și realizarea de acțiuni care să contribuie la cunoașterea sau recunoașterea artei, precum și la conservarea, popularizarea și aprecierea acesteia la adevărata sa valoare.

Beneficiari

ArtistiCopii si tineriElevi si studentiAsociatii/OrganizatiiPublicul general

Domeniul principal de activitate:      Cultura si media      – Mass Media si Comunicare      – Cultura      – Arte      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural

Domeniu secundar:

     Educatie si cercetare      International      – Cooperare internationala pentru dezvoltare

Obiective • organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice , artistice şi manifestari cu scop educativ; • organizarea de cursuri, colocvii, conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri publice, şcoli de vară, tabere de creaţie, workshop-uri,training-uri, festivaluri, spectacole, concerte, recitaluri, concursuri, demonstraţii în spaţii convenţionale(scenă) şi neconvenţionale (parc, explanadă,stradă), etc;• organizarea, mijlocirea, promovarea şi dezvoltarea schimburilor culturale, artistice, educative şi ştiinţifice cu organizaţii şi instituţii din România şi din alte ţări;• educarea, formarea și calificarea unor specialiști în domeniile :arte plastice şi vizuale (pictura, sculptură, desen, gravură, arhitectură,film,fotografie,design, design vestimentar), arte scenice (coregrafie, teatru),artă video, arte muzicale,arte lingvistice,arte culinare, arte decorative, management și marketing cultural precum și alte activităși culturale și artistice,arte etnografice;• activități educative și desfășurarea de proiecte în conformitate cu scopurile și obiectivele asociației ;• crearea unui cadru propice pentru schimbul de informații cultural – educative, artistice şi ştinţifice la nivel naţional şi internaţional;• crearea unor cursuri intensive pe teme variate în domeniile enumerate la pct.16;• crearea de cercuri în domeniile enumerate la pct.16;• crearea unei biblioteci proprii;• organizarea unor excursii cultural- educative, artistice şi ştiinţifice la muzee, teatre, cinematografe, monumente istorice, parcuri și rezervații naturale,opere,filarmonici, şcoli şi licee de artă,televiziuni, studiouri de filmări,redacţii,universităţi;• organizarea de întâlniri cu scriitori, cercetători, artiști plastici, actori,dansatori, coregrafi,regizori,scenografi,arhitecţi,fotografi,designeri,make-up-artisti, stilişti, muzicieni,dirijori,compozitori, instrumentişti, personalităţi marcante ale vieții culturale, cotidiene;• dezvoltarea unor programe în educaţie, de dezvoltare personală şi de interacţiune care să propună soluţii creative, inovatoare la provocările cărora liderii din diferite domenii sunt nevoiţi să le facă faţă; • coordonarea, îndrumarea și sprijinirea membrilor fondatori și membrilor asociației în vederea desfășurării activităților cultural – educative;• organizarea unui sistem de informare și documentare a membrilor săi;• sprijinirea membrilor fondatori și membrilor asociației în vederea elaborării și publicării propriilor creații culturale,artistice,ştiinţifice;• acordarea de, medalii, diplome, premii şi recompense în cadrul sesiunilor de comunicare, simpozioane, seminarii, concursuri, festivaluri, spectacole, concerte, recitaluri;• activități culturale de combatere a intoleranței și a discriminării;• activități cu caracter interetnic și intercultural, stimulând dialogul majoritate-minorități naționale și promovând valorile comune și dialogul inter-cultural;• organizarea de activităţi menite să stimuleze potenţialul uman şi cultural;• implementarea conceptelor şi spiritului comunitar, stimularea participării generaţiilor la activităţi cultural-artistice, educative,ştiinţifice şi umanitare;• promovarea folclorului şi organizarea festivalurilor folclorice;• producerea şi organizarea de manifestări din domeniul artei tradiţionale cât şi păstrarea tradiţiilor;• acordarea de burse de specialitate pentru studii în ţară şi strainătate;• trimiterea şi susţinerea celor mai buni artişti din diferete domenii culturale la diverse cursuri de pregătire, concursuri,concerte,recitaluri şi festivaluri din ţară şi din străinătate;• realizarea de materiale publicitare, pe diferite suporturi, în sprijinul promovării talentelor si promovării acţiunilor iniţiate prin programele asociaţiei;• realizarea unei baze de date privind manifestările cultural artistice, educative şi ştiinţifice din ţară şi străinătate la care pot să participe membrii fondatori si membri asociaţiei;• inițierea și realizarea de activități care să sprijine cunoașterea sau recunoașterea, conservarea și popularizarea valorilor culturale și artistice în rândul tinerilor;• promovarea schimburilor de informații între centre culturale din întreaga lume și grupuri de artiști din Romania prin organizarea unor spectacole, pe baza de reciprocitate, în Romania și în afara ei;• formarea și/sau perfecționarea unor artiști români apți de interpretare și într-o altă limbă decât cea maternă;• promovarea actului teatral în instituțiile pentru tineret din România;• promovarea și încurajarea spectacolelor cultural-artistice în limba română sau în mai multe limbi;• sprijinul cunoașterii marilor valori ale dramaturgiei, coregrafiei, scenografiei, muzicii, artelor plastice precum și a poeziei românești și dincolo de granițele țării prin traducerea și apoi interpretarea acestora în limbile tărilor în care urmează a fi prezentate;• interpretarea de către artiști români a marilor opere din poezia sau dramaturgia universală în forma lor originală (limba în care au fost scrise);• organizarea de spectacole în limba română, dar nu numai, având ca tematică obiceiuri și tradiții ale poporului român dar și ale altor popoare;• organizarea de concerte de muzica româneasca și internațională, indiferent de stilul muzical abordat;• organizarea de expoziții și difuzări de filme care să reflecte activitatea asociației;• punctele anterioare sunt valabile și în cazul realizării de spectacole pentru copii și nu numai.• organizarea de cursuri, colocvii, conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri publice, şcoli de vară, tabere de creaţie, workshop-uri,training-uri, festivaluri, spectacole, concerte, recitaluri, concursuri, demonstraţii în spaţii convenţionale(scenă) şi neconvenţionale (parc, explanadă,stradă), etc;

Scurta prezentare a organizatiei

Art. 2 Asociația se înființează, se organizează și funcționează ca o asociație potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, completate de prevederile statutului, în baza și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificată și aprobată prin legea nr. 246/2005. Asociația ART BRĂDEANA MUSIC reprezintă voința membrilor fondatori de a pune în mod voluntar, activ, constructiv, permanent și fără un drept individual de restituire contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă pentru realizarea scopului Asociației, în conformitate cu dispozițiile OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Scopul asociatiei este: • sprijinirea și realizarea de acțiuni care să contribuie la cunoașterea sau recunoașterea artei, precum și la conservarea, popularizarea și aprecierea acesteia la adevarata sa valoare ; • identificarea, instruirea, promovarea şi susţinerea oamenilor talentaţi; • identificarea şi implementarea noilor concepte de promovare şi susţinere a valorilor culturale precum şi de îmbunătăţire a tehnicilor educaţionale; • urmărirea ridicării nivelului de cunoștințe atât pe plan cultural cât și uman al tinerilor și nu numai, din țară și de pretutindeni, avându-se ca punct de plecare calitatea în cadrul spectacolelor de teatru, dans și muzică, cultura în termenul ei deloc contrafăcut ; • propunerea unei educații non-formale prin artă a tinerei generații, dezvoltarea ei în spiritul conștiinței de sine, stimularea dorinței de informare și autodepășire într-un sens pozitiv Pe plan cultural urmarim: • Să stimulăm participarea în număr cât mai mare a tinerilor la manifestările culturale ce vor avea loc, atât în calitate de participanți cât și de public; • Să valorificăm potențialul creativ al tinerilor în domeniul artistic; • Să potenţăm și să promovăm inițiativele și capacităţile artistice ale tinerilor; În planul divertismentului: • Să facem din divertisment un mod de cultivare a relațiilor interumane, un mod de socializare și comunicare între tineri, o instigare la cultură.

Organizatia in cifre:

Alte aspecte semnificative despre organizatie

COD FISCAL:30872788 AN INFIINTARII: 2012 DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: – CULTURAL DOMENIUL SECUNDAR DE ACTIVITATE: – EDUCATIE SI CERCETARE – MASS MEDIA SI COMUNICARE

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

accelerator_hub-8878319

buzzcamp-5248537

fscbacau_banner-6976620