Catalogul Societatii Civile – FUNDATIA UNIUNEA HUTULILOR DIN ROMANIA

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-7478255

banner-250x250-2496326

250x300_cros-8533190

salvezpadurea-ro_2-9241194

banner_250_x_250_modificat-7157275

0_0_0_web_banner_hv_300x250px-2564812

buton_2-5037553

ypc-2615843

indaco-2907823

nonformalii-6997367

Denumire: FUNDATIA UNIUNEA HUTULILOR DIN ROMANIA

Data ultimei actualizari: 01-04-2014

 

Cod fiscal: 10434260

Anul infiintarii: 1998

IBAN RO40BTRLRONCRT0215136401

Banca TRANSILVANIA, Ag. Viseu de Sus

Misiune / Scop

UNIUNEA HUȚULILOR DIN ROMANIA, urmatoreste desfasurarea urmatoarelor tipuri de activitati :1. Conservarea si transmiterea valorilor morale si artistice ale comunitatii locale ,precum si ale patrimoniului cultural national si universal; 3. – Constituirea si pregatirea formatiilor artistice de amatori,prin atragerea tinerilor , in vederea participarii acestora la manifestari culturale locale , zonale , nationale si internationale;4. Stimularea creativitatii si talentului ;5. Atragerea cetatenilor in activitati de initiere , cunoastere si ocrotire a mediului culturii populare;6. Dezvoltarea cooperarii si schimburilor culturale pe plan zonal,national si international;7. sprijinirea şi stimularea diferitelor organisme interne sau internaţionale, care doresc să întreprindă acţiuni în beneficiul colectivităţilor locale; 8. – înfiinţarea, la nevoie, a unei societăţi comerciale cu ajutorul căreia să se deruleze diferite programe de dezvoltare locală şi organizaţională.9- realizarea de programe si atragerea de fonduri pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din cuprinsul Parcului Natural Munţii Maramureşului si zona transfrontaliera din Ucraina ;10 – promovarea şi dezvoltarea eco-turismului pe cuprinsul teritoriului ţintă;11. – pregătirea şi realizarea de programe şi proiecte care să contribuie la iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat public-privat şi nu numai, precum aplicarea la Programul Leader al Uniunii Europene;12 – sprijinirea, stimularea şi realizarea unor acţiuni care să promoveze imaginea zonei ţintă;13.-stimularea schimbului de informaţii, persoane şi bunuri materiale cu parteneri din ţară şi străinătate; 14.- sprijinirea şi stimularea diferitelor organisme interne sau internaţionale, care doresc să întreprindă acţiuni în beneficiul colectivităţilor locale de pe valea râului Ruscova ;15 apara drepturile si interesele comune ale persoanelor apartinand minoritatii hutulilor ucraineni din Romania;16.-Colaboreaza cu organele administratiei publice locale si centrale pentru inbunatatirea conditiilor social- culturale a cetatenilor’;17.- Solicita sau ofera ajutoare umanitare , sprijina persoanele nevoiase ;18. Organizeaza tabere de fotografie,pictura,simpozioane,schimburi de experienta, olimpiade , conferinte de presa , manifestari culturale, festivaluri interetnice , excursii in tara si strainatate;19-Organizarea de programe si proiecte cultural –artistice si de educatie permanenta,potrivit specificului local si national si in concordanta cu nevoile comunitatilor locale;20- Promovarea colaborarii intre membrii sai ;21- Formarea profesionala a membrilor sai;22-Colaborarea cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate;23 Atragerea unor surse financiare şi materiale, din ţară şi din străinătate, sub formă de donaţii, contribuţii, sponsorizări sau cotizaţii;24 Sprijinirea membrilor asociaţiei în efectuarea unor vizite de studii şi schimburi de experienţă la organizaţii similare din ţară şi din străinătate;25. Participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare social – economica pe termen mediu si lung ;26. Colaborarea si intretinerea relatiilor cu institutiile de stat;27. Implicarea in promovarea agroturismului,pentru valorificarea potentialului existent in zona localitatii Repedea . Poienile de sub Munte, Ruscova , Bistra,Crasna Viseului, Remeti etc. si zona transfrontaliera din Ucraina.28. Reprezentarea mebrilor asociatiei in orice problema legata de accesare de proiecte ,programe de finantare , subventii etc;29. Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului agricol al zonei şi prin aceasta să contribuie la creşterea veniturilor în gospodăriile rurale.30. elaborarea unor programe cu proiecte şi subproiecte pentru obţinerea sprijinului financiar din ţară şi din străinătate. Organizarea unor schimburi de experienţă la diferite asociaţii locale , zonale,nationale sau internationale;31. elaborarea unui site pentru prezentarea şi popularizarea fundatiei a obiectivelor propuse,realizate si cele in curs de desfasurare, prezentarea obiectivelor turistice,a obiceiurilor,datinilor,conservarea si promovarea acestora; 32. apara drepturile , deminitatea si interesele comune ale minoritatii ucrainenilor hutuli ;33.intretine relatii de reprezentare a enicilor hutuli din Romania cu autoritatile diplomatice ale Ucrainei in Romania si autoritatile diplomatice romane de la Consulatele Romaniei din Ucraina;34.-reprezinta etnicii hutulili ucraineni in fata organelor oficiale ale puterii de stat din Romania precum si cu alte organizatii neguvernamentale nationale si internationale;35.- propune candidati apartinand UHR. la alegerile locale.judetene,parlamentare si europarlamentare, in concordanta cu legilatia in vigoare;36.- Desfasurarea de activitati si proiecte in domenii precum mediu, medicina, asistenta sociala, drept, social,religie, culturată, economie, sport, ecologie, turistică, educaţionala şi nu numai si alte domenii de activitate, acestea fiind sub egida legii precum si indrumati de persoane acreditate daca este necesar;

Beneficiari

Comunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)Publicul generalPatrimoniu cultural

Domeniul principal de activitate:      Cultura si media      – Cultura      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural

Domeniu secundar:

     Cultura si media      – Cultura      – Conservarea traditiilor si a patrimoniului cultural      Filantropie      – Voluntariat      – Caritate

Obiective Obiectivul fundamental al asociatiei,este studierea originii,evolutia si istoria hutulilor ucraineni din zona Carpatilor de nord si diaspora hutula, a obiceiurilor, culturii si traditiilor specifice lor,procurarea de bunuri materiale, sume banesti de la persoane fizice,juridice romane si straine prin donatii, sponsorizari,cotizatii,atragere de fonduri europene ,nationale,locale si judetene prin diferite programe de finantare si alte mijloace de caritate necesare pentru asigurarea realizarii actiunilor culturale si de asistenta sociala propuse .

Scurta prezentare a organizatiei

Fundatia are scop filantropic, non-profit, va urmarii slujirea idealurilor umanitare de caritate,desfasurarea de activitati culturale cu caracter interetnic si intercultural,promovarea actiunilor de interes general, local,cat si de grup, in interesul nepatrimonial al membrilor sai. Nu are caracter politic ,sindical sau religios;

Alte aspecte semnificative despre organizatie

Organizatia UNIUNEA HUTULILOR DIN ROMANIA este inregistrata in Registrul Organizatiilor si Fundatiilor la data de 23 martie 1998, sub denumirea de ,,Fundatia Popovici’’. La sfarsitul anului 2013, statutul organizatiei este modificat si completat conform sentintei judecatoresti nr.2177/2013 emisa de judecatoria Viseu de Sus. In ultimul an organizatia desfasurat diferite activitati de voluntariat , activitati culturale cu ipact local, judetean si chiar National. In anul 2013, organizatia este partener in proiectele,,Tabara Internationala de Fotografie’’, implementat de Caminul Cultural Repede; Proiectul ,, Festivalul fermierului si mesterului popular hutul’’, implementat de Asociatia Crescatorilor de Animale si Detinatorilor de Terenuri Valea Ruscovei’’. Una dintre cele mai importante activitati este implementarea de catre organizatie a proiectului ,, Reactualizarea valorilor culturale ca forma de corensolidare a memoriei colective”, finantat de Consiliul judetean Maramures.

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

bb_ongfest_banner_animat-8877336

banner_gif_revista_partners-7479811

banner_ot_2016_250x250-5029906

banner-200x400-5897820

cnvos_partnership_portal_banner_coll_236x160-4603999

banner_promobike_250-8339241

banner_250x250-7388394

banner_300x250-04-1072679

techsoupbaner-7186096

potsieu2-3615251

csrrev250x250-6562863

logo_ia-5220413

viata_stiriong_250x250_n-7945926

banner-seniorinet-5516809