Catalogul Societatii Civile – Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-4632077

Denumire: Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale FDSS

Data ultimei actualizari: 30-01-2017

 

Cod fiscal: 26292243

Certificatul de inregistrare: 120 din data de 02/12/2009

Anul infiintarii: 2009

Beneficiari

Copii si tineriGrupuri dezavantajate (diferite de minoritati culturale) – persoane afectate de violenta in familie – familii monoparentale – persoane varstnice – copii

Domeniul principal de activitate:      Social      – Servicii sociale

Domeniu secundar:

     Social      – Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca      Social

Obiective În vederea atingerii scopului statuat, fundaţia este implicată în realizarea unei game variate şi complexe de activitaţi, precum:v Furnizarea serviciilor sociale la cel mai înalt nivel de calitate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, către toate categoriile de beneficiari.v Realizarea de inovații în domeniul serviciilor sociale sub forma programelor și proiectelor pilot;v Dezvoltarea și derularea de programe/activități privind serviciile sociale și adopția;v Realizarea și derularea de programe de informare și conștientizare a opiniei publice cu privire la problematica socială, precum și cu privire la serviciile sociale și activitățile derulate de fundație;v Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau participarea la derularea de programe/proiecte, la nivel național, european sau transfrontalier, cu finanțare nerambursabilă;v Derularea de programe de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală, în vederea susținerii dezvoltării serviciilor sociale.v Realizarea de studii, rapoarte de cercetare, analize, în vederea susținerii dezvoltării serviciilor sociale.v Realizarea și organizarea programelor de formare profesională continuă/perfecționare și de evaluare a competențelor în domeniul asistenței sociale precum și în alte domenii de interes general;v Promovarea formării profesionale continue în domeniul asistenței sociale și în alte domenii de interes general;v Promovarea activității de voluntariat în domeniile de interes ale fundației;v Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, constând în: servicii de informare şi consiliere şi servicii de mediere a muncii pe piaţa internă.v Acordarea de sprijin, îndrumare metodologică și consultanță în scopul dezvoltării și derulării de servicii sociale;v Stabilirea de standarde de calitate și indicatori de performanță pentru serviciile sociale.v Promovarea și întreținerea colaborării în plan științific și profesional cu alte fundații și asociații cu obiect de activitate asemănător, din țară și din străinătate;v Colaborarea cu furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma de organizare, în vederea eficientizării activității fundației și activității acestora;v Acordarea de burse pentru studii, premii și indemnizații personalului angajat sau ce urmează a fi angajat în cadrul serviciilor sociale;v Organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, congrese, simpozioane, expoziții, etc inclusiv în vederea strângerii de fonduri;v Editarea, susținerea și promovarea unor lucrări și publicații, inclusiv de publicații editate sub egida fundației.

Scurta prezentare a organizatiei

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) are drept scop principal susținerea, promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale precum și a serviciilor de asistență socială de calitate.

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

v8-1497201