Catalogul Societatii Civile – Asociatia NBCC Romania

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

bb_buton_stiriong_207x141-4678123

Denumire: Asociatia NBCC Romania NBCC Romania Association

Data ultimei actualizari: 11-04-2017

 

Cod fiscal: 22169192

Anul infiintarii: 2007

Misiune / Scop

Misiunea NBCC Romania se concretizeaz? în urm?toarele:Promovarea profesiunii de consilier în România prin sprijinirea comunit??ii de consilieri români, transfer de know-how ?i networking interna?ional, publicarea de lucr?ri de specialitate, organizarea de evenimente specifice (workshop-uri, seminarii, mese rotunde, cursuri, conferin?e etc);Dezvoltarea ?i promovarea programelor de formare a consilierilor din domeniul carierei, consilierii ?colare ?i s?n?t??ii mintale în toate tipurile de medii;Dezvoltarea ?i promovarea standardelor de calitate în programele educa?ionale de formare a consilierilor din România;Acordarea de consultan?? de specialitate în domeniul consilierii pentru organiza?ii profesionale, de stat ?i private; sprijinirea activit??ilor centrelor de consiliere din cadrul ?colilor ?i universit??ilor, organiza?iilor de stat ?i ale organiza?iilor private, la cerere;Administrarea programului de certificare privind consultan?a în carier? GCDF (Global Career Development Facilitator), conform standardelor CCE (Center for Credentialing and Education);Administrarea programului MHF (Mental Health Facilitator) în România;Men?inerea unei rela?ii de colaborare cu National Board for Certified Counselors, U.S.A. ?i cu European Board for Certified Counselors, Portugalia;Încurajarea spiritului antreprenorial în domeniul consilierii;Certificat ISO_Despre noiNBCC Romania a ob?inut in 2010 certificarea ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calit??ii referitor la activit??ile de educa?ie asociate programului GCDF.Standardul ISO 9001:2008 ajut? organiza?ia s? controleze calitatea serviciilor pe care le livreaz?, devenind un partener de încredere pentru clien?i ?i pentru furnizori. Organiza?ia are un sistem de proceduri care asigur? un mod unitar de reac?ie, având ca ?i obiectiv principal satisfac?ia clien?ilor.

Beneficiari

Asociatii/OrganizatiiGrupuri profesionalePublicul generalInstitutii publiceElevi si studenti

Domeniul principal de activitate:      Educatie si cercetare      – Educatie

Domeniu secundar:

     Educatie si cercetare      – Formare profesionala

Scurta prezentare a organizatiei NBCC Romania este un organism cu rol consultativ ?i de educa?ie care ini?iaz? ?i sus?ine ac?iuni în scopul promov?rii, dezvolt?rii ?i profesionaliz?rii consilierii în România. NBCC Romania este parte a re?elei europene coordonat? de EBCC (European Board for Certified Counselors). NBCC Romania colaboreaz? cu institu?ii academice, organiza?ii profesionale, agen?ii guvernamentale ?i nonguvernamentale ?i companii private, cu scopul de a sprijini profesionalizarea activit??ilor de consiliere ?i promovarea serviciilor de consiliere în România. NBCC Romania dezvolt? programe de formare a consilierilor, adaptând concepte ?i tehnici universale ale consilierii la specificul na?ional ?i la nevoile economice, sociale ?i politice ale societ??ii române?ti. NBCC Romania î?i propune s? se implice în crearea ?i implementarea unui sistem de norme ?i standarde etice ?i de calitate la nivel na?ional pentru buna desf??urare a activit??ilor de consiliere – standarde promovate ?i la nivelul unor programe de certificare specifice.

Organizatia in cifre:

Pentru detalii complete despre organizatie trebuie sa va inregistrati.


inapoi sus

v8-3105114