0

   Art. 106. – Dispozitiile de sub art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 53, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 si 104 sint de ordine publica.

    Legile speciale privitoare la asociatii sau sindicate profesionale ramin in vigoare, intrucit nu contravin dispozitiilor de ordine publica din legea de fata.

   Art. 107. – Orice dispozitii contrare acestei legi sint si ramin abrogate.

   

REGULAMENTde aplicarea dispozitiilor pentru persoanele juridice

(Asociatii si Fundatii) din 19 aprilie 1924