Consultari publice pentru granturile Spatiului Economic European 2014 – 2021

0

Statele Spatiului Economic European si Uniunea Europeana au semnat pe data de 3 mai 2016 Acordurile pentru reinnoirea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European si a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014-2021. Romania este unul dintre cele 15 state beneficiare de finantare. Alocarea financiara pentru tara noastra este de aproximativ 502 milioane euro, cu aproximativ 196 milioane euro mai mare comparativ cu cea acordata pe perioada 2009-2014.

Incepand cu 27 mai a fost lansat, in consultare publica, pana la data de 8 iulie 2016, proiectul de “Blue Book”, in care sunt descrise sectoarele prioritare agreate si domeniile/programele eligibile pentru finantare din Granturile SEE si Norvegiene aferente perioadei de programare 2014-2021.

Pentru viitoarea perioada sunt 5 sectoare prioritare:

1)    Inovare, Cercetare, Educatie si Competitivitate,

2)    Incluziune sociala, Ocuparea fortei de munca in randul tinerilor si Combaterea saraciei,

3)    Mediu, Energie, Schimbari climatice si Reducerea emisiilor de carbon,

4)    Cultura, Societatea Civila, Buna guvernare si Drepturi si libertati fundamentale,

5)    Justitie si Afaceri interne

Organizatiile interesate pot afla mai multe informatii si pot lua parte la aceasta consultare publica prin accesarea paginii: www.eeagrants.org/BlueBook.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

http://www.eeagrants.ro/-/lansare-consultare-publica∕∕∕