Asistenta pentru dezvoltare oferita de MAE altor state in 2014

0

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean, a aprobat lista proiectelor/ programelor/ contributiilor neafectate care vor fi finantate din bugetul de asistenta pentru dezvoltare (AOD) al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014, in suma totala de 6 milioane lei.

Selectarea programelor si proiectelor pentru includerea lor in Planul Anual de Actiune s-a realizat urmare procedurii din Ordinul ministrului afacerilor externe nr 882/2012. Conform art. 30 (4), a fost initiata procedura de aprobare a finantarii prin planul anual de actiune, pe baza raportului comisiei de selectie a notelor conceptuale depuse in urma solicitarii publice si in limita bugetului neutilizat pentru alocare directa, dupa caz.

Aproximativ 35% din totalul bugetului este destinat Republicii Moldova, unde vor fi finantate opt proiecte in domenii ca justitie si integritate, agricultura, afaceri interne, cresterea capacitatii institutionale si dezvoltarea societatii civile.  Alti beneficiari din state precum Georgia, Egipt, Tunisia, Libia, Ucraina si  Afganistan vor primi aproximativ 15% din buget pentru proiecte vizand sprijinirea procesului democratic, reconstructia post-conflict, societatea civila, consolidarea capacitatii institutionale in diferite domenii ale administratiei, protectia copilului, reducerea riscului la dezastre.

Aproximativ 10% din buget este destinat asistentei umanitare de urgenta, fiind acordat pe masura aparitiei unor necesitati la nivel international. 24,4% din buget este destinat contributiilor la proiecte tematice sau organizatii multilaterale destinate promovarii democratiei si respectarii drepturilor omului, imbunatatirii situatiei refugiatilor, fondului ONU de raspuns la situatiile de urgenta, societatii civile, reconstructiei post-conflict, precum si activitatilor de educatie pentru dezvoltare si activitatile de constientizare publica in domeniul dezvoltarii.In derularea proiectelor AOD promovate de MAE in perioada 2012 -2015 sunt avute in vedere obiective ca: racordarea prioritatilor AOD la schimbarile survenite la scara globala; coordonarea cu alte instrumente de politica externa; pastrarea angajamentului Romaniei pentru indeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; cresterea impactului si rezultatelor AOD acordata de Romania; promovarea expertizei nationale prin asistenta tehnica acordata statelor in curs de dezvoltare; cresterea capacitatii MAE de implementare a politicii AOD. Informatii suplimentareRomania si-a luat angajamentul la nivelul Uniunii Europene ca, pana in 2015, sa creasca volumul asistentei pentru dezvoltare oferita la 0,33% din VNB (venit national brut).

Din datele preliminare, la nivelul anului 2013, procentul din VNB raportabil ca AOD conform principiilor OECD/DAC a fost de 0,08%.

Informatii suplimentare privind statele care pot beneficia de AOD, activitatile raportabile AOD, precum si AOD oferita de alte state se regasesc pe site-ul OECD/DAC,  (http://www.oecd.org/dac/).
Ministerul Afacerilor Externe acorda asistenta pentru dezvoltare in baza Hotararii de Guvern nr. 1052/2011 privind reglementarea actiunilor specifice aferente finantarii asistentei din cadrul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare si OMAE nr 882/2012 pentru aprobarea normelor interne de implementare privind acordarea finantarii asistentei pentru dezvoltare.

Sursa: www.mae.ro