ANR lanseaza sesiunea de cereri de finantare nerambursabila de proiecte

0

Agentia Nationala pentru Romi lanseaza sesiunea de cereri de finantare nerambursabila de proiecte in cadrul programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III”, pentru care acorda finantari nerambursabile din fonduri publice, alocate institutiei de la bugetul de stat aferent anului 2016 si prevazute la capitolul “Transferuri interne”.

Scopul programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III” este cresterea participarii actorilor sociali la implementarea H.G nr. 18/2015 pentru aprobarea “Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020”. Programul se adreseaza romilor si comunitatilor locale in care acestia traiesc, in vederea sprijinirii accesului la drepturile sociale si participarea acestora la viata economica, sociala si culturala. Obiectivul general al programului este de a consolida rezultatele unor politici publice, programe, actiuni si masuri cuprinse in “Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020″, a caror abordare integrata va contribui la asigurarea accesului egal al membrilor minoritatii rome la viata economica, sociala si culturala. Obiectivul specific al programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor III” este de a oferi sprijin financiar nerambursabil actorilor sociali ai caror proiecte cuprind actiuni/activitati desfasurate concomitent in minim trei domenii majore de interventie din urmatoarele: 1. Promovarea si afirmarea drepturilor si libertatilor minoritatii rome, combaterea discriminarii si promovarea egalitatii de sanse 2. Educatie 3. Sanatate 4. Ocuparea fortei de munca 5. Administrație si dezvoltare comunitară

6. Implementarea de masuri si actiuni prevazute de H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea “Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015 -2020”.

Solicitantii eligibili pot fi persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii si fundatii constituite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calendarul sesiunii de selectie si cadrul metodologic sunt afisate pe web site-ul Agentiei Nationale pentru Romi www.anr.gov.ro.

Cererile de finantare pot fi trimise prin curier/posta sau se depun personal, in plic sigilat, la urmatoarea adresa: Agentia Nationala pentru Romi

Splaiul independentei, nr. 202A, Etaj 8, camera 23, Bucuresti, sector 6

Informatii suplimentare la tel.: 021 311 30 48 si pe web site-ul institutiei www.anr.gov.ro.

Citeste mai mult.

Link Finantare 2016