Apel de proiecte: „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”

0

In perioada 3 februarie – 16 aprilie 2014 este deschis un apel de proiecte in cadrul Programului de finantare RO 20 „Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex” finantat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectele finantate prin Program vor trebui sa contribuie la obiectivul general al Programului, respectiv la reducerea violentei domestice in România.

In cadrul Programului vor fi finantate urmatoarele prioritati:

Sprijinirea retelei de unitati in contextul Legii privind violenta domestica”;

Activitati de constientizare si de sensibilizare a populatiei;

Activitati de formare profesionala pentru specialistii care activeaza in domeniul violentei domestice.

Solicitantii eligibili in cadrul Programului, astfel cum sunt descrisi pe larg in Ghidul solicitantilor, sunt:

• Institutii publice din România cu atributii in domeniu;

• Organizatii nonprofit si/sau neguvernamentale infiintate ca persoane juridice in România;

• Organizatii interguvernamentale cu atributii in domeniu care activeaza in România,

Valoarea grantului pe care il poate primi promotorul difera in functie de prioritatea de finantare si este cuprinsa intre limita minima de 170.000 Euro si limita maxima de 500.000 Euro, la care se poate adauga cofinantarea beneficiarilor, in conditiile incluse in Ghidul solicitantilor.

Data limita de depunere a proiectelor este 16 aprilie 2014, data postei, sau 16 aprilie 2014, ora 17:00, in cazul depunerii personale sau prin servicii de curierat. Proiectele primite dupa aceasta data sunt neeligibile.

Depunerea proiectelor este posibila pe toata durata cât apelul este deschis si se face personal, de luni pâna vineri intre orele 9:00 – 17:00, la Registratura Ministerului Justitiei din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod postal 050741 sau prin posta/curierat, la aceeasi adresa.

Proiectele vor fi supuse procedurii de evaluare, in conformitate cu cerintele stabilite prin Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 si a celorlalte documente programatice disponibile pe pagina de internet dedicata programului, norwaygrants.just.ro.