Finantare nerambursabila pentru programe si proiecte din judetul Mures

0

Consiliul Judetean Mures a aprobat  Programul judetean pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pe anul 2011.

Durata derularii proiectelor este anul 2011, iar solicitantii vor putea depune documentatia la Consiliului Judetean Mures, Targu Mures, str. Primariei nr.2, Registratura generala – camera 1, pana la data de 15 aprilie 2011.

Vor fi finantate urmatoarele domenii:

  • Asistenta sociala
  • Actiuni si programe sportive
  • Programe, proiecte si actiuni in domeniul cultural
  • Programele unitatilor de cult din judetul Mures, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Pentru domeniul “Asistenta sociala” vor fi finantate urmatoarele tipuri de servicii:

   1. persoane adulte:

a. adulti cu dizabilitati:

          – ingrijire si asistenta la domiciliu

          – centre de zi

          – centre Respiro

          – consiliere pentru persoane infectate cu HIV/SIDA si bolnave de cancer

          – alte persoane aflate in dificultate

b.persoane varstnice:

          – ingrijire la domiciliu

          – camine pentru persoane varstnice

          – centre de zi

          – persoane tinere care parasesc sistemul de protectie a copilului

   2. copii:

a.copii aflati in situatii de dificultate:

          – case de tip familial

          – centre de zi pentru copiii cu risc de abandon familial si scolar

          – copii cu handicap:

          – centre de ingrijire si recuperare de zi

   3. copii infectati cu HIV/SIDA, bolnavi de cancer si diabet

   4. victime ale violentei in familie

   5. victime ale traficului de persoane

   6. persoane toxico-dependente

Sunt eligibili, in conditiile legii, sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila:

    * orice persoana fizica romana sau straina care desfasoara activitati non profit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes judetean.

    * orice persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati non profit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes judetean.

Pot depune propuneri de proiecte in comun mai multe persoane fizice sau juridice fara scop patrimonial sub forma unei asocieri legalizate.

Asociatii nu au dreptul de a depune si alte propuneri de proiecte in mod individual pe langa proiectul comun.

Suma aprobata pe anul 2011 este de 400.000 lei

Co-finantarea din partea beneficiarului trebuie sa fie de minim 10 % din valoarea totala a proiectului.

Durata serviciului: anul 2011

Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile si Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judetean Mures, Tg. Mures str. Primariei nr. 2, camera 65, telefon 0265-263138, persoana de contact d-na Muresan Rodica, secretar al comisiei si de pe site-ul institutiei www.cjmures.ro.

Solicitantul va depune cererea si documentatia prevazuta de Ghidul solicitantului la registratura Consiliului Judetean Mures, Tg. Mures str. Primariei nr. 2, pana la data de 15 aprilie 2011.

Evaluarea si selectia asociatiilor, fundatiilor si persoanelor fizice care au depus proiecte in vederea obtinerii de finantare nerambursabila se va face de catre Comisia de evaluare si selectionare aprobata de catre Consiliul Judetean Mures.

Comisia de evaluare si selectionare, va comunica, la incheierea procedurii de evaluare si selectionare, in scris, solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

Anunț de participare

Ghidul Solicitantului

Pentru domeniul “Actiuni si programe sportive”  vor fi finantate programele: “Promovarea sportului de performanta” si “Sportul pentru toti”.

Programul “Promovarea sportului de performanta”

   1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si internationale, precum si obtinerea victoriei.

   2. Obiective:

          * evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international;

          * sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, in functie de traditia si de gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;

          * sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor;

          * perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de sport;

          * sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;

          * sustinerea sporturilor de iarna in vederea amplificarii la nivel national si international.

II. Programul “Sportul pentru toti”

   1. Scop: mentinerea unei bune stari de sanatate si consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.

   2. Obiective:

          * incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi cetateni;

          * atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber si voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice si sportive.

Suma aprobata pentru anul 2011 este de 400.000 lei, conform anexei nr.2/40 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures pentru anul 2011.

Solicitanții pot primi sprijin financiar numai pentru un singur proiect. Valoarea finanțarii nu poate depași mai mult de 90% din valoarea proiectului.

Anunț de participare

Ghidul solicitantultui

Pentru “Programe, proiecte si actiuni in domeniul cultural”  domeniile pentru care se acorda finantari sunt urmatoarele:

   1. arte vizuale: expozitii, tabere de creatie cu participare nationala sau internationala (cel putin 4 participanti confirmati sa fie din strainatate);

   2. arte ale spectacolului: festivaluri, serbari campenesti, datini si obiceiuri, targuri traditionale nationale si internationale cu promovarea mostenirii culturale locale;

   3. sesiuni stiintifice, conferinte si seminarii cu participare nationala si internationala;

   4. participare la expozitii, spectacole, festivaluri, sesiuni stiintifice, conferinte si seminarii internationale (se va prezenta scrisoarea de acceptare din partea organizatorului/organizatorilor);

   5. burse de studii, stagii de formare sau granturi de calatorie pentru persoane fizice.

Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   1. este persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau privat, romana sau straina, autorizata, respectiv infiintata in conditiile legii romane sau straine, avand domiciliul sau sediul in judetul Mures si/sau desfasoara programul/proiectul/actiunea culturala pe teritoriul judetului Mures;

   2. nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

   3. a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.

Persoanele juridice de drept public, finantate integral sau partial de la bugetul de stat prin bugetul autoritatilor administratiei publice centrale sau, dupa caz, din bugetul local, pot beneficia de finantare nerambursabila, din partea oricarei autoritati finantatoare, cu exceptia celei in subordinea careia functioneaza.

Persoanele juridice de drept public, finantate integral din venituri proprii, pot beneficia de finantare nerambursabila, din partea oricarei autoritati finantatoare.

Anunț de participare

Ghidul solicitantului

Pentru domeniul “Programele unitatilor de cult din judetul Mures, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania” categoriile de proiecte pentru care unitatile de cult apartinand cultelor religioase din judet pot solicita finantare sunt:

    * construirea lacasurilor de cult, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;

    * reparatii la lacasurile de cult, in conditiile aprobarii documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;

    * conservare si intretinerea bunurilor din patrimoniu apartinand cultelor religioase.

Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de unitatile de cult din judetul Mures este de: 400.000 lei, conform anexei nr. 2-42 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr. 15/10.02.2011 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures pentru anul 2011.

Impartirea specifica diversitatii religioase din judetului Mures este urmatoarea:

    * 56% adica 224.000 lei pentru cultele Ortodox si Greco-Catolic;

    * 39% adica 156.000 lei pentru cultele Romano-Catolic, Reformat, Unitarian, Evanghelic;

    * 5% adica 20.000 lei pentru alte culte legal recunoscute.

Cofinantarea din partea beneficiarului trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea totala a proiectului. Aceasta poate fi in natura (bani, materiale) sau munca. *)

Anunți de participare

Ghidul solicitantului

Mai multe detalii pe granturi.ro