Au fost publicate documentele cu informatii generale referitoare la cea de-a doua Runda de apeluri de proiecte din cadrul Fondului ONG

0

Consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi a publicat fisele de program corespunzatoare celor cinci componente ale programului Fondul ONG in Romania, runda a doua de apeluri de proiecte.

Suma totala pusa la dispozitia organizatiilor neguvernamentale in cea de-a doua runda, pentru implementarea de proiecte, este de peste 9.700.000 Euro.

Mai mult de o treime din suma alocata pentru granturi acopera domeniile esentiale de finantare privind democratia, drepturile omului, transparenta si buna guvernare, democratia participativa, combaterea rasismului si xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitatile sociale, saracia si excluziunea (inclusiv in zonele rurale), egalitatea de gen, violenta bazata pe gen. In acord cu Memorandumul de Intelegere pentru Romania, Programul se va adresa nevoilor specifice ale grupurilor minoritare, in mod special a populatiei de etnie roma, prin combaterea excluziunii sociale si promovarea implicarii comunitare care genereaza solutii la problemele comunitatii. Mai mult de 20% din alocarea Programului este dedicata furnizarii de servicii sociale si de baza grupurilor vulnerabile, iar o importanta alocare financiara este, de asemenea, prevazuta pentru domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice. Peste 10% din fonduri sunt alocate pentru proiecte adresate copiilor si tinerilor.

O alocare financiara separata este destinata activitatilor care combat discursul instigator la ura, domeniu care prezinta un interes special pentru Program.

In cadrul Programului sunt incurajate relatiile bilaterale cu statele donatoare cu scopul de a facilita relationarea si colaborarea cu entitati din statele donatoare, accesul la cunoastere si schimb de experienta.

Obiectivul general al Fondului ONG este “sprijinirea dezvoltarii societatii civile si consolidarea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare durabila” si contribuie la obiectivele generale ale Granturilor Spatiului Economic European de a reduce disparitatile economice si sociale si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si statele donatoare Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Pentru mai multe detalii consultati fisele de program postate in cadrul fiecareia dintre cele 5 componente: Implicare, Justitie sociala, Dezvoltare durabila, Servicii sociale si de baza, Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii, sau sa le descarcati de aici .

Ghidurile Solicitantilor, alaturi de documentele specifice fiecarei componente, respectiv subcomponente, vor fi publicate in perioada iulie-august 2014 pe pagina de web a Fondului ONG: fondong.fdsc.ro. Dupa publicarea Ghidului aferent, Solicitantii vor avea la dispozitie minim 2 luni pentru a pregati si transmite propuneri de proiecte.