Oportunitati de finantare aferente Apelului Coerent, deschis in cadrul Programul “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI)

0

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat de Islanda, Liechenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, a lansat luni, 17 martie 2014 Apelul de propuneri de proiecte Coerent, linie de finantare care isi propune sa sustina initiative concrete axate pe combaterea discriminarii si a excluziunii sociale si economice a grupurilor vulnerabile.

Suma totala alocata pentru acest apel este de 4.458.598 euro. Aceste fonduri pot fi folosite pentru realizarea de studii privind expunerea persoanelor defavorizate la contexte sau masuri discriminatorii, campanii de informare si constientizare cu privire la incluziunea sociala, discriminare, respectul pentru diversitate, combaterea inegalitatilor, dezvoltarea si testarea de politici, strategii, metodologii, instrumente de lucru etc. pentru combaterea discriminarii si reducerea excluziunii sociale si economice, facilitarea schimbului de experienta si de bune practici (inclusiv intre entitati din Romania si din Statele donatoare), infiintarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional sau national, cu scopul de a contribui la combaterea inegalitatilor sociale etc. Data limita pentru depunerea dosarelor de finantare este 19 mai 2014. Mai multe detalii despre apel gasiti aici.

Printre obiectivele Apelului si ale Programului in general, se numara si acela de a stimula cooperarea si parteneriatul intre sectorul public, societatea civila si mediul privat, in scopul imbunatatiri accesului grupurilor vulnerabile la servicii publice, reducerii excluziunii sociale si economice, prin promovarea principiilor egalitatii de sanse si de gen, non-discriminarii, a respectului pentru diversitate si ințelegerii interculturale etc.

In acest sens, Programul incurajeaza si sprijina inclusiv dezvoltarea de parteneriate intre potentialii Promotori de Proiect din Romania si entitati din Statele donatoare interesate sa dezvolte relatii de cooperare in domeniile vizate prin Program si sa depuna un proiect in parteneriat in cadrul Apelului Coerent. Astfel, entitatile eligibile din Romania si din Statele donatoare pot primi pana la 5.000 de euro pentru organizarea de activitati comune in scopul perfectarii unui acord de cooperare, a unui acord de partneriat si/sau pentru pregatirea si depunerea in parteneriat a unui proiect in cadrul respectivului apel de propuneri de proiecte.

Termenul limita de depunere a cererilor de finantare pentru relatii bilaterale aferent Apelului Coerent a fost prelungit pana la data de 25 aprilie 2014. Avand in vedere numarul redus de cereri de finantare pentru relatii bilaterale depuse pana in prezent, Fondul pentru Relatii Bilaterale aferent Apelului Coerent este de 120.000 de Euro, din care pot fi finantate cel putin 40 de cereri de finantare pentru relatii bilaterale.

Mai multe detalii despre apelul aferent Fondului pentru Relatii Bilaterale gasiti aici. Alte informatii pot fi obtinute prin intermediul serviciilor help-desk (la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de telefon 021-315.34.40).