Programul de burse si cooperare inter-institutionala in domeniul invatamantului superior finantat prin SEE

0

Programul de finantare isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale intre statele Spatiului Economic European si la intarirea relatiilor bilaterale intre Romania  si Statele Donatoare prin dezvoltarea capitalului uman si a  capitalului de cunoastere  in Romania.

Obiective specifice: 

– Cresterea volumului de mobilitati ale studentilor si personalului universitar intre Romania si Statele Donatoare

– Cresterea  si intarirea cooperarii institutionale in aria invatamantului superior intre Romania si Statele Donatoare

Bugetul aferent prezentului apel este de 1 891 000 EURO, din care:

·         41 000 Euro pentru Masura 1 (Vizite pregatitoare)

·         1 400 000 Euro pentru Masura 2 (Proiecte de mobilitate pentru studenti si personal)

·         450 000 Euro pentru Masura 3 (Proiecte de cooperare interinstitutionala)

ATENTIONARE CU PRIVIRE LA DUBLA FINANTARE: In conformitate cu principiile managementului financiar corect,  dubla finantare este interzisa.

Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea.

Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru unul si acelasi proiect.

De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent daca au fost depuse sau nu la acelasi termen limita  si indiferent daca au fost depuse de acelasi candidat sau de candidati diferiti, pentru acelasi Program SEE  sau pentru alt program administrat de ANPCDEFP), aceste candidaturi se vor RESPINGE.

In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce candidaturile au fost deja finantate, beneficiarii granturilor vor restitui integral sumele tranferate de ANPCDEFP pentru derularea  proiectului.

Tipuri de proiecte finantate 

11.1 Vizite Pregatitoare (apelul pentru masura 1 a fost lansat in iulie 2013 si este inca deschis, in regim de rolling deadline)

11.2 Proiecte de mobilitate (studenti, personal didactic si nedidactic din universitati)

11.3 Proiecte de cooperare interinstitutionala

NB:  Vor fi  incurajate preocuparile vizand sustenabilitatea sociala, in particular initiative care sprijina combaterea discriminarii si intolerantei si initiative pentru imbunatatirea situatiei populateiei de etnie roma,  prin puncte aditionale de prioritate (pentru detalii, consultati Ghidul candidatilor 2013, publicat pe www.see-burse.ro).

La acest apel pot candida:

– Universitatile din Romania

– Pentru Vizite Pregatitoare pot candida si universitati din Statele Donatoare

– Pentru Proiectele de Mobilitate, pot candida numai universitatile posesoare a Cartei Erasmus pentru Invatamant Superior aprobate de Comisia Europeana

–          In cazul proiectelor de cooperare inter-institutionala, o universitate din Romania poate candida in numele unui consortiu format din cel putin 3 institutii diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie o universitate dintr-unul din Statele Donatoare; ceilalti membri ai consortiului pot proveni din Statele Donatoare sau din Statele Beneficiare si pot fi universitati sau institute/centre de cercetare, ONG-uri, intreprinderi, etc.

Termene limita: Formularul  de candidatura completat se va trimite obligatoriu in varianta electronica la adresa [email protected]  tehnoredactat in limba engleza:

– pana pe data de 31.03.2014, ora 22 -pentru Proiecte de Mobilitate si Proiecte de cooperare inter-institutionala;

– Candidaturile pentru Vizite Pregatitoare vor fi primite in continuare in regim de rolling deadline , dar vor respecta trimiterea cu cel putin 6 saptamani inainte de perioada vizitei.

Pe parcursul proceselor de candidatura, selectie si implementare a proiectelor puteti contacta expertii tehnici la adresele: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Mai multe detalii pe see-burse.ro.