Uniunea Arhitectilor din Romania lanseaza concursul de proiecte culturale, arhitectura si urbanism

0

Uniunea Arhitectilor din Romania lanseaza concursul ce vizeaza finantarea proiectelor culturale din Fondul “Timbrul Arhitecturii” gestionat de aceasta.

Beneficiarii eligibili sunt persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfasoara activitati culturale si sociale (ONG-uri); institutii publice care organizeaza activitati culturale si sociale.

Tematici eligibile in 2014

  • biografii de arhitecti notabili (studii, profesori, exercitarea meseriei, lucrari, opere in Lista Monumentelor Istorice, evaluare, contributii la dezvoltare domeniului etc.);
  • producerea, conservarea si punere in valoare a documentelor de arhitectura (relevee, material fotografic etc.) din Romania, privind strazi, galerii, scuaruri, piete, istoric, planuri, desfasurari, vederi detaliu si ansamblu, vederi aeriene etc.
  • monografii de cladiri monumentale (situare, istoric, valori, descriere, planuri, sistem constructiv, materiale, fatade, fotografii, autor, executant, comanditar);
  • tratate, dictionare, ghiduri (cercetari istorie teorie, cronologii, monografii regionale, instrumente de lucru cu caracter enciclopedic, indrumare turistice privind obiecte de arhitectura, ansambluri, zone etc.);
  • actiuni de salvgardare si punere in valoare a obiectivelor cu semnificatie culturala;
  • actiuni de incurajare efectuate de catre tinerii arhitecti si membrii UAR in vederea implicarii civice in probleme ce tin de cadrul construit al localitatilor;
  • ateliere, scoli de vara, work shop-uri ce implica dobandirea de catre tinerii arhitecti a unei practici in meserii traditionale specifice lucrarilor de restaurare a cladirilor.

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40.000 lei.

Se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte cu derulare incepand cu data semnarii contractului pana in 10 noiembrie 2014, in limita a 275.000 lei.

Nicio finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Solicitarile se trimit la adresa: Uniunea Arhitectilor din Romania, str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, Sector 1. Proiectele trebuie sa ajunga la adresa indicata in intervalul 5 – 7 martie, 9:00 – 16:00, indiferent de modalitatea de expediere aleasa – prin posta, prin depunere directa etc.

Regulamentul concursului poate fi consultat pe www.uniuneaarhitectilor.ro.