Call pentru proiecte de comunicare si advocacy in domeniul cooperarii pentru dezvoltare

0

Cu sprijinul financiar al Ministerul Afacerilor Externe al României, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), lansează un call de proiecte și activități de comunicare și advocacy pentru a contribui la creșterea conștientizării publice despre nevoia de a prioritiza cooperarea pentru dezvoltare pe agenda politică a României, de a crește sprijinul actorilor relevanți pentru noul cadru legal al programului României de cooperare pentru dezvoltare și de a crește gradul de conștientizare publică cu privire la dezvoltarea internațională.

Care sunt obiectivele acestui call?

a) Creșterea conștientizării publice și a interesului general pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare;

b) Informarea și creșterea interesului actorilor relevanți din România pentru programul României de cooperare pentru dezvoltare, punând accentul pe:

– Rezultatele și contribuția României la dezvoltarea globală;

– Bunele practici și experiența României în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

– Profilul României ca donator de asistență pentru dezvoltare și importanța contribuției sale la dezvoltarea statelor partenere și la dezvoltarea globală;

– Angajamentele și obligațiile României în calitate de membru al Uniunii Europene de acorda asistență țărilor în curs de dezvoltare;

– Cooperarea pentru dezvoltare și importanța ei pentru dezvoltarea globală;  

– Obiectivele de dezvoltare durabilă;

– Noua lege care va defini politica de cooperarea pentru dezvoltare a României în următorii ani;

c) Încurajarea dialogului despre dezvoltarea internațională și creșterea sprijinului pentru noul cadru al programului României de cooperare pentru dezvoltare;

d) Interacțiunea cu actori relevanți interesați și stimularea interesului lor activ și participarea sustenabilă în sprijinirea programului României de cooperare pentru dezvoltare;

e) Creșterea acoperirii media a subiectelor din sfera dezvoltării internaționale și a angajamentului României în acest domeniu;

f) Crearea și consolidarea de parteneriate pe termen mediu și lungu dintre factorii de decizie și autoritățile locale și organizațiile active în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Cine poate aplica?

Acest call este deschis pentru organizații ale societății civile și asociații media din România cu experiență în implementarea de campanii de comunicare și advocacy sau a altor activități conexe, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Mai multe informații despre activitățile eligibile, ghidul complet, formularele de aplicație și termenul limită găsiți AICI.