Peste 23 de milioane euro, alocate prin Programul RO10-CORAI in sprijinul copiilor si tinerilor la risc si masurilor anti-discriminare

0

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator de Program al Programului RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014, a organizat, in perioada decembrie 2013 – mai 2014, patru apeluri de propuneri de proiecte, in urma carora au fost finantate, in total, 101 proiecte, astfel:

– 37 de proiecte finantate in cadrul Apelului Local, a caror valoare totala este de 27.551.017,82 lei (6.235.592,12 euro). Promotori de Proiect sunt unitati administrativ teritoriale cu cel mult 15.000 de locuitori, cu populatie de romi numeric relevanta ce se confrunta cu probleme economice si sociale. Proiectele au in vedere masuri care sa conduca la imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor romi aflati in situatii de risc la educatia formala si non-formala.

– 17 proiecte finantate in cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – copii la risc, a caror valoare totala este de 27.478.384,41 lei (6.175.940,45 euro). Promotori de Proiect sunt autoritati/institutii publice si organizatii neguvernamentale. Proiectele vizeaza masuri orientate catre rezolvarea problemelor cu care se confrunta copiii vulnerabili si propun masuri concrete si eficiente pentru cresterea bunastarii acestora, prin educatie si suport social.

– 15 proiecte finantate in cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – tineri la risc, a caror valoare totala este de 21.209.327,33 lei (4.767.646,87 euro). Promotori de Proiect sunt autoritati/institutii publice, institutii de invatamant superior si organizatii neguvernamentale. Proiectele se axeaza pe sustinerea masurilor care conduc la o mai buna integrare sociala si profesionala a tinerilor.

– 32 de proiecte finantate in cadrul Apelului Coerent, a caror valorea totala este de 25.499.048,84 (5.756.395,6 euro). Promotori de Proiect sunt autoritati publice, directii judetene de asistenta sociala si protectia copilului, institutii de invatamant superior si organizatii neguvernamentale. Proiectele vizeaza initiative concrete de reducere a inegalitatilor la nivel national si de imbunatatire a masurilor antidiscriminare, dezvoltate prin cooperarea actorilor sociali de la nivel local si regional.

De asemenea, Programul RO10-CORAI finanteaza proiectul predefinit “Imbunatatirea masurilor antidiscriminare la nivel national prin participarea larga a specialistilor si a societatii civile”, in valoare de 399.990 euro, derulat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), care are ca scop stimularea participarii si implicarii factorilor relevanti in elaborarea unei noi strategii nationale in domeniul luptei impotriva discriminarii.

Implementarea celor 102 proiecte finantate prin Programul RO10-CORAI va contribui la imbunatatirea accesului si frecventei prescolare si scolare, infiintarea unor noi servicii/instrumente de asistenta integrata pentru cel putin 7.000 de copii si tineri aflati in situatii de risc (inclusiv de etnie roma), la cresterea nivelului de constientizare privind importanta educatiei in randul familiilor de etnie roma si a comunitatilor locale si la o mai buna dezvoltare a abilitatilor de viata in randul copiilor si tinerilor institutionalizati sau apartinand altor grupuri vulnerabile. De asemenea, cel putin 8.000 de parinti/tutori ai copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc vor primi servicii specifice de suport, cel putin 350 de profesionisti care furnizeaza servicii sociale vor fi instruiti in domenii de interes pentru munca lor si cel putin 18 metodologii, planuri de actiune si alte instrumente menite sa asigure internalizarea valorilor si practicilor anti-discriminatorii si inclusive, in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate, vor fi dezvoltate de reprezentanti ai autoritatilor/ institutiilor publice si ai sectorului privat si societatii civile.

Mai multe informatii cu privire la derularea Programului RO10-CORAI sunt disponibile pe site-ul www.granturi-corai.ro.