Programul de Granturi Mici LGBT al Ambasadei SUA

0

Programul de Granturi Mici LGBT asista organizatiile neguvernamentale romanesti independente, apolitice si non-profit in eforturile lor de a promova drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, trans) in Romania.

Programul de Granturi Mici LGBT este posibil datorita contributiei generoase a poporului American, prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite.  Programul este administrat de Aociatia ACCEPT in colaborare cu Ambasada Statelor Unite la Bucuresti. Evaluarea si selectia propunerilor de finantare va fi realizata de experti independenti numiti de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Prioritati ale programului de finantare

Sunt incurajate in mod special propunerile de proiecte care vizeaza:

  • Combaterea stigmatizarii LGBT (de exemplu: dezvoltarea de campanii sau evenimente publice, dezvoltarea unor servicii care sa sprijine persoanele LGBT afectate de discriminare etc);
  • Dezvoltarea capacitatii organizationale de a preveni discriminarea LGBT (programe de instruire pentru angajatii, membrii sau voluntarii organizatiei, actualizarea procedurilor interne etc);
  • Adaptarea unor servicii deja existente astfel incat acestea sa devina mai inclusive si mai sigure pentru clientii/beneficiarii LGBT.

Propunerile de proiecte trebuie redactate in limba engleza.

Valoarea maxima a unui grant este de 5000 USD, iar cea minima de 1000 USD. Bugetele trebuie exprimate in USD.

Perioada maxima de implementare a proiectelor este de 12 luni. Proiectele trebuie incheiate pana pe 31 Decembrie 2014, cel tarziu.

Acest program de finantare nu include acordarea de sprijin financiar dupa incheierea proiectelor. Pentru a asigura durabilitatea initiativelor finantate prin Programul de Granturi Mici LGBT sunt incurajate incheierea de partneriate cu alte organizatii, institutii, autoritati.

ONG-urile recent inregistrate sau cele care nu au desfasurat pana acum activitati care sa vizeze direct drepturile LGBT sunt incurajate sa participe.

Asociatia ACCEPT poate asista organizatiile ale caror proiecte sunt finantate sa identifice experti care sa ofere consultanta specifica in domeniul drepturilor LGBT. Costurile pentru acesti experti sunt eligibile.

Informatii suplimentare despre acest program de finantare pot fi obtinute de la Anemari-Helen Necsulescu, email [email protected], pana pe 15 Octombrie 2013, inclusiv.

Pentru proiectele finantate va fi necesar ca rapoartele intermediare si finale (narative si financiare) sa fie redactate in limba engleza. Rapoartele finale vor trebui trimise in termen de 30 de zile de la incheierea proiectului.

Sunt eligibile organizatiile neguvernamentale romane care au personalitate juridica.

Organizatiile americane sau cetatenii americani, entitatile mixte romano-americane, proiectele care includ activitati de partizanat politic, activitatile de ajutor umanitar, campanile de strangere de fonduri sau proiectele comerciale nu sunt eligibile.

Termen limita:

Propunerile de proiecte trebuie trimise electronic la adresa [email protected] pana pe 18 Octombrie 2013, inclusiv.

Rezultatele selectiei vor fi anuntate la sfaristul lunii noiembrie 2013.

Formular de inscriere.